Kostenberekening

Kostenberekening

Vanaf 1 juli 2021 is de beheervergoeding verlaagd en anders berekend en worden er aan- en verkoopkosten gerekend. Deze nieuwe kostenstructuur zorgt voor een stabieler inkomen en versterkt daarmee de continuïteit van het Fonds. Dit is essentieel om de door beleggers toevertrouwde middelen te kunnen blijven inzetten voor mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Waarom een nieuwe kostenstructuur?

Elk beleggingsfonds maakt kosten voor het zorgvuldig beheren van het geld van beleggers. Om deze kosten te kunnen dekken, rekenen beleggingsfondsen een beheervergoeding en aan- en verkoopkosten. Tot 1 juli 2021 rekende het Oikocredit Nederland Fonds alleen een beheervergoeding. Dat het Fonds aan- en verkoopkosten niet eerder in rekening bracht is uniek en ongebruikelijk, omdat er bij aan- of verkopen extra administratieve handelingen worden verricht. Door toenemende wet- en regelgeving (onder andere door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) nemen deze extra handelingen bovendien steeds meer tijd in beslag. Daarom brengt het Oikocredit Nederland Fonds per 1 juli 2021 naast een beheervergoeding ook aan- en verkoopkosten in rekening brengen. Tegelijkertijd is de beheervergoeding verlaagd naar 0,10% per kwartaal.

Essentieel voor voortbestaan

In 2020 werd er, vanwege de economische effecten van de coronapandemie, 0% dividend uitgekeerd door Oikocredit International. Dat was voor het eerst sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds. De Beheerder van het Fonds besloot hierom éénmalig geen beheervergoeding in rekening te brengen bij beleggers. Maar omdat de kosten voor het beheren en administreren van het Fonds gewoon doorgaan, kon dit niet nog een jaar voortgezet worden. De kosten die gemaakt worden staan namelijk los van de hoogte van het dividend. De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds heeft daarom besloten om de kosten voor de belegger op een nieuwe, toekomstbestendige manier in rekening te brengen. Dit is noodzakelijk om een correcte administratie van de beleggingen te kunnen blijven dekken. Hiermee ontvangt de Beheerder een stabieler inkomen, dat essentieel is voor de continuïteit van het Fonds.

Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland

De kosten op een nieuwe, toekomstbestendige manier in rekening brengen is essentieel voor de continuïteit van het Fonds.

Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland

Dit is veranderd:

Tot 1 juli 2021 werd de beheervergoeding van 0,45% jaarlijks ingehouden op het dividend. Dit zijn de wijzigingen vanaf 1 juli 2021:

  • De beheervergoeding is verlaagd naar 0,10% per kwartaal. Deze wordt elk kwartaal automatisch in mindering gebracht op het totale saldo van uw belegging. Over het eerste half jaar van 2021 is geen beheervergoeding in rekening gebracht.
  • De beheervergoeding wordt niet meer ingehouden op het dividend. Als Oikocredit International bijvoorbeeld een dividend van 1% uitkeert, dan krijgt u ook 1% dividend op uw belegging bijgeschreven. De beheervergoeding wordt los van het dividend in rekening gebracht. De kosten die gemaakt worden staan namelijk los van de hoogte van het dividend.
  • Het Fonds brengt 0,35% aan- en verkoopkosten in rekening. Deze worden in mindering gebracht op het aan- of verkoopbedrag.

Dit merkt u als belegger:

Alle wijzigingen zijn per 1 juli 2021 automatisch doorgevoerd. Vanaf die datum worden in Mijn Oikocredit de nieuwe aan- en verkoopkosten automatisch berekend. Legt u bijvoorbeeld € 200 in, dan worden daar € 0,70 aankoopkosten op ingehouden. De aankoop bedraagt in dit geval € 199,30.

Over het eerste half jaar van 2021 is geen beheervergoeding in rekening gebracht. Vanaf die datum wordt de beheervergoeding aan het eind van elk kwartaal van het saldo van uw belegging afgeschreven. Dit wordt dus niet van uw bankrekening afgeschreven.

Beleggers die geen Mijn Oikocredit hebben, ontvangen na elke wijziging een rekeningoverzicht. Omdat de beheervergoeding van het saldo van de belegging wordt afgeschreven, ontvangen deze beleggers vanaf 1 juli 2021 elk kwartaal een rekeningoverzicht.

Deze wijzigingen gelden ook voor houders van Certificaten van Aandelen. Het maximum van € 500 jaarlijkse kosten vervalt daarmee per 1 juli 2021.