Organisatie

In meer dan 45 jaar is Oikocredit uitgegroeid tot een van de grootste impact investeerders ter wereld.

Organisatie

WERELDWIJDE ORGANISATIE

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet, landbouw en duurzame energie ter wereld. Met een netwerk van meer dan 500 partners hebben we zo impact op de levens van 32 miljoen mensen in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Oikocredit International
Oikocredit International is een coöperatie met honderden leden over de hele wereld. Een aantal van hen zijn verenigingen die het werk van Oikocredit promoten en kapitaal aantrekken voor Oikocredit.

Oikocredit Nederland
Oikocredit Nederland is een van die landelijke verenigingen die het werk van Oikocredit in Nederland onder de aandacht brengt. Dankzij onze 6.000 leden kunnen wij ons werk doen. Oikocredit Nederland heeft een ANBI-status. Vanaf €20 per jaar kunt u lid worden van de vereniging Oikocredit Nederland en deel uitmaken van onze community van impactmakers. Lid worden kan via ons Member Programma.

Oikocredit Nederland Fonds
Mensen kunnen in Oikocredit International beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit Fonds wordt beheerd door een aparte entiteit, de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Missie

Wij dagen iedereen uit om verantwoord te investeren. Dat doen we door organisaties te ondersteunen om de levenskwaliteit van mensen met lage inkomens op een effectieve manier te verbeteren.

Visie

We streven naar een wereldwijde, rechtvaardige samenleving waarin welvaart eerlijk wordt gedeeld en alle mensen de kans krijgen om een waardig ​​leven te creëren.

💡 Op school over microkrediet presenteren? Download ons spreekbeurtpakket of profielwerkstukpakket.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de vereniging Oikocredit Nederland. Deze bestaat uit de volgende leden:

 • Ruard Ganzevoort, voorzitter
 • Gerard Vesseur
 • Yang Soo Kloosterhof

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De medewerkers van Oikocredit Nederland krijgen een beloning in lijn met de arbeidsvoorwaarden van PKN. We bieden geen bonusregeling.

Ruard Ganzevoort

Voorzitter Raad van Toezicht Oikocredit Nederland

“Ik vind het een eer deze rol te mogen vervullen. Deze sluit aan bij mijn brede interesse en het belang en de impact van het werk van... Lees meer

“Ik vind het een eer deze rol te mogen vervullen. Deze sluit aan bij mijn brede interesse en het belang en de impact van het werk van Oikocredit. Van kinds af aan heb ik veel in het buitenland gewoond en gewerkt, waaronder in Nieuw-Guinea en Suriname, waardoor ik weet hoe belangrijk het is dat mensen over de hele wereld de kans krijgen zich te ontwikkelen.”

Ruard Ganzevoort is decaan en hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam alwaar hij ook de rol vervult van Chief Diversity Officer en Academic Director Republic Indonesia-VU Strategic Alliance. Tevens was hij van 2011 tot 2023 lid van de Eerste Kamer.

Jacobine Geel

Ambassadeur Oikocredit Nederland

"Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij die vorm van ontwikkelingssamenwerking die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid, en uitgaat... Lees meer

"Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij die vorm van ontwikkelingssamenwerking die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid, en uitgaat van partnerschap, sámenwerking."

Sinds 1999 is Jacobine programmamaker en presentator voor televisie. Daarnaast schrijft ze columns en is ze sinds 2021 voorzitter van het College voor de Rechten van Mens

Bescherming medewerkers 

Voor de bescherming van onze medewerkers is er voor de werknemers van Oikocredit Nederland een gedragsregelingklokkenluidersregeling en een beleid omgangsvormen. 

Meldpunt integriteitsschendingen

Meldingen van integriteitsschendingen van medewerkers van Oikocredit Nederland kunnen gemeld worden bij de directeur (fhubeek@oikocredit.nl).

Meldingen van integriteitsschendingen van de directeur van Oikocredit Nederland kunnen door medewerkers gemeld worden bij de externe vertouwenspersoon: Miriam Smit (info@humanresults.nl). De vertrouwenspersoon meldt deze bij de Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland.

Lees meer over de organisatie

Publicaties van het Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit International
Een overzicht van de jaarrekeningen, het Annual Report, het Impact Report en overige publicaties.

Meestgestelde vragen over de organisatie

 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan 513 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • In welk jaar is het Oikocredit Nederland Fonds opgericht?

  Oikocredit is in 1975 opgericht door jonge, politiek geëngageerde leden van de Wereldraad van Kerken. In Nederland kunnen mensen beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit fonds is opgericht in 2002.

  Het Oikocredit Nederland Fonds is het vehikel van de vereniging Oikocredit Nederland om beleggingsgeld voor Oikocredit aan te trekken, en daarmee leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te kunnen verstrekken. Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoeveel winst maakt Oikocredit?

  Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit maakt een bescheiden winst om continuïteit en een eerlijk rendement (sociaal + financieel) voor hun beleggers te kunnen genereren. Het doel is om vooral eerlijk – sociaal en financieel – rendement te behalen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen