Nieuws

Welke kosten maakt een beleggingsfonds?

Welke kosten maakt een beleggingsfonds?

Naamloos-1.jpg05 maart 2021

Met het geld dat beleggers ons hebben toevertrouwd gaan wij zorgvuldig om. Beleggers betalen een beheervergoeding aan het Oikocredit Nederland Fonds. Maar welke kosten maakt een beleggingsfonds nu eigenlijk?

De structuur

Oikocredit International is een coöperatie. Dat betekent dat de leden gezamenlijk het beleid bepalen. In totaal zijn er honderden leden van over de hele wereld. Via een aantal van hen kan ook worden belegt in Oikocredit International. Dat kan ook via de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds, de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. Hierdoor kunnen Nederlandse beleggers investeren in Oikocredit. Dit Fonds investeert minimaal 97% van het geld in Oikocredit International.

De kosten die horen bij een beleggingsfonds betaalt u via de beheervergoeding van 0,45% per jaar. Vorig jaar heeft het Oikocredit Nederland Fonds eenmalig geen beheervergoeding in rekening gebracht, omdat er 0% dividend werd uitgekeerd. De kosten die in die periode zijn gemaakt, zijn uit de reserves betaald.

Waarom worden er kosten gemaakt

Om zorgvuldig om te gaan met het geld van beleggers kunnen mensen sinds 2002 beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. De fondsstructuur beschermt de belangen van de belegger het beste omdat het hoog gereguleerd is. Dit betekent dat de Beheerder van het fonds onder toezicht staat van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit brengt echter ook kosten met zich mee. Die worden betaald uit de beheervergoeding voor het fonds. 

Welke kosten worden betaald met de beheervergoeding

Het grootste gedeelte van de beheervergoeding wordt gebruikt voor de administratie van het Fonds. Denk hierbij aan het verwerken van aan- en verkopen, beantwoorden van vragen, vastleggen en beheren van gegevens en monitoring. Dit werk wordt gedaan door een aantal medewerkers.

De fondsstructuur van het Oikocredit Nederland Fonds brengt ook kosten met zich mee. Dit zijn kosten voor de accountant, de Bewaarder die toezicht houdt op de kasstromen, de controller die toezicht houdt op de financiële administratie, het inhuren van een externe compliance officer voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving en voor de toezichthouder.

Als al deze kosten zijn gemaakt, wordt het overgebleven gedeelte gebruikt voor marketing zoals radio- en tv-commercials. De stabiliteit van het fonds wordt vergroot als er meer beleggers meedoen. Het is daarom ook voor beleggers die al meedoen goed dat het Fonds groeit. Daarnaast is het zo dat hoe meer mensen meedoen, hoe meer impact we kunnen maken in de wereld.

Welke kosten worden niet betaald met de beheervergoeding

De communicatie over het werk van Oikocredit wordt niet betaald van de beheerkosten. Kosten die we maken voor social media, nieuwsbrieven en het magazine OikoVisie, worden betaald door de leden van Oikocredit Nederland. De vereniging Oikocredit Nederland is net als de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds lid van de coöperatie Oikocredit International. Daarnaast kunnen wij dankzij het lidmaatschap van onze leden bewustwording creëren over het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, want iedereen verdient een eerlijke kans om zelf een waardig bestaan op te bouwen. Zo kunnen we jaarlijks de Week van het Microkrediet organiseren, webinars geven en een spreekbeurt- en profielwerkstukpakket uitbrengen. Met de jaarlijkse bijdragen van bijna 7.000 leden en dankzij giften en nalatenschappen kunnen we het werk van Oikocredit nog meer promoten in Nederland.

« Terug naar het nieuwsoverzicht