Sociale Impact

Sociale impact is de kern van alles wat Oikocredit doet. Dat deden we met onze eerste investering in de jaren '70, en doen we vandaag nog steeds.

Sociale impact

32,2 miljoen

bereikt.png

klanten bereikt door inclusieve-financieringspartners van Oikocredit

87%

female.png

vrouwelijke klanten

63%

farmer.png

klanten op het platteland

Thos Gieskes, Managing Director Oikocredit

Onze focus ligt op sociale impact. En daarbij beschermen we het milieu.

Thos Gieskes, Managing Director Oikocredit

Impact meten

We vinden het belangrijk te weten welke impact Oikocredits werk heeft. Bereiken we de juiste mensen? Welke impact hebben we op de levens van mensen? We rapporteren elk jaar hoe groot onze sociale impact is in ons 'Social Performance en Environmental Report'. Daarin staat te lezen:

▶   Wie we bereiken: daarbij focussen we op mensen in verafgelegen gebieden en vrouwen
▶   Wat de impact is op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid
▶   In welke regio's we impact hebben
▶   Hoeveel geld we hebben geinvesteerd
▶   In hoeveel partners en coöperaties we investeren 

Het Impact Report downloaden 

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De Verenigde Naties heeft doelstellingen vastgesteld om de grootste problemen in de wereld te verminderen. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) gaan over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Oikocredit draagt met name actief bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 1, 2, 5, 7, 8, 10 en 17. Zie hieronder een aantal van onze concrete resultaten.

1. Geen armoede

SDG1.png
 • 11 miljoen mensen hebben een (vrijwillig) verzekering
 • 18 miljoen mensen hebben een spaarrekening

2. Geen honger

SDG2.png
 • 2,5 miljoen hectare grond in gebruik voor duurzame landbouw
 • 28% van onze partners biedt klimaatbewuste agrarische training aan

5. Gendergelijkheid

SDG5.png
 • 36% vrouwelijke werknemers in de landbouw
 • 59% van onze partners heeft gendergelijkheid in landbouw als doel

7. Betaalbare en duurzame energie

SDG7.png
 • 13.112 huishoudens gebruiken schone energie als inkomstenbron
 • 3.100 huishoudens met verbeterde toegang tot schone kookmethodes

8. Waardig werk en economische groei

SDG8.png
 • 52% microfinancieringspartners en 74% landbouwpartners met ontwikkelingsdoelstelling voor werkgelegenheid
 • 65% van onze partners werkt aan capaciteitsopbouw van microkrediet-ontvangers

10. Ongelijkheid verminderen

SDG10.png
 • 73% van onze inclusieve financieringspartners hebben de 'Client Protection Principles' onderschreven

17. Partnerschap om de doelen te bereiken

SDG17.png
 • 143 van onze partners ontving capaciteitsopbouw

_

_

Meestgestelde vragen over onze sociale impact

 • Wat gebeurt er met mijn geld?

  Met uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds bereikt u ondernemers in meer dan 33 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Zij krijgen een microkrediet, via een Oikocredit-partner, dat vaak een korte looptijd heeft van bijvoorbeeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo stelt u met uw belegging continu mensen in staat om zelf een beter bestaan op te bouwen. Minimaal 97% van het fondsvermogen van het Oikocredit Nederland Fonds wordt geïnvesteerd in Oikocredit.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Werkt microkrediet eigenlijk wel?

  Door de groei van het bedrijf en meer inkomen verbeteren de levensomstandigheden van ondernemers. Dit kan een kleine verbetering zijn aan hun huis of ook de mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan.
  Een vraag die bij Oikocredit hoog op de agenda staat, is: ‘Welk microkrediet werkt?’ Onder welke omstandigheden en met welke begeleiding kan microkrediet echt het verschil maken. Door daar onderzoek naar te doen, hoopt Oikocredit in de toekomst nog meer impact te hebben.

  In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verstrekken van microkrediet de economie van een land stimuleert; naarmate meer mensen er gebruik van maken heeft het meer impact op de economie van een land. Micro bevordert macro. Dus hoe meer mensen investeren op microniveau, hoe meer impact het heeft op macroniveau.

  De vraag is welk microkrediet werkt. Verschillende soorten kredieten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden. Daarom initieert Oikocredit op sectorniveau diverse initiatieven om uiteindelijk het belang van de ondernemer centraal te stellen.

  Denk hierbij aan de Social Performance Indicatoren of het meten van de PPI (Progress out of Poverty Index). Zo leert de sector wat wel en wat niet werkt, en bevordert Oikocredit ook dat alle spelers in de sector op een sociale manier actief zijn.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoeveel rente betalen ondernemers op hun lening?

  De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, selecteren we op de sociale impact die ze nastreven. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die aan ondernemers gevraagd worden. We monitoren dat ook systematisch. Onze partners hanteren over het algemeen lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor onze aanwezigheid een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land. In veel opkomende economieën is de rente echter veel hoger dan in westerse landen. De rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet is daardoor gemiddeld 20-40%. Hoeveel rente een ondernemer in een ontwikkelingsland betaalt hangt af van een aantal factoren:

  • De looptijd van de lening. Die is vaak kort. De administratiekosten zijn verwerkt in het rentepercentage en moeten dus in die korte tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) worden terugbetaald. Het uitlenen van één bedrag van € 10.000 kost veel minder dan het uitlenen van 100 x € 100,- euro.
  • Het inflatiepercentage in het betreffende land (vaak alleen al hoger dan 10%)
  • Het kredietrisico in het betreffende land. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de economische stabiliteit.
  • De mate van begeleiding die de ondernemer krijgt. Ze krijgen niet alleen geld, maar ook training. Ook deze kosten zitten versleuteld in het rentepercentage.
  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat gebeurt er als een ondernemer de lening niet terug kan betalen?

  Vaak wordt geleend aan leengroepen. Ondernemers staan borg voor elkaar. Wanneer één ondernemer binnen de leengroep moeite heeft met het terugbetalen van de lening, dan springen de groepsleden in. De groepsleden steunen elkaar dus en kunnen op elkaars steun rekenen.

  Wanneer een partner de lening aan Oikocredit niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, dan wordt een lening afgeschreven.

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen
 • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

 • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

 • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4