Hoe werkt beleggen

Investeren in microkrediet kan door te beleggen in Oikocredit. U helpt hiermee mensen zélf aan hun toekomst bouwen.

Zo werkt beleggen

WAT IS BELEGGEN?

Beleggen is een manier om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Het Oikocredit Nederlands Fonds is een sociaal-ethisch beleggingsfonds: wij investeren om een positieve impact op de levens van mensen te hebben. Alle participanten brengen samen geld in het fonds om dat gezamenlijk te investeren in microkrediet, landbouw en duurzame energie. Daarbij hoort een eerlijk dividend. Het is daarom geen belegging om snel rijk mee te worden.

Ineke, belegger bij Oikocredit Nederland

Beleggen met impact geeft me een goed gevoel.

Ineke, belegger sinds 2018

BELEGGEN versus SPAREN

Een belegging bij Oikocredit lijkt misschien op sparen, maar dat is het zeker niet. Bij sparen tot € 100.000 euro staat het depositogarantiestelsel garant voor dit bedrag mocht een bank failliet gaan. Aan beleggen zijn andere risico’s verbonden dan aan sparen. Een risico kan bijvoorbeeld het spreidingsrisico zijn of dat het rendement lager is dan van tevoren gedacht. Over het algemeen is het zo dat hoe hoger het rendement is, hoe hoger ook het risico is. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden.

Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn hier te lezen. 

DUURZAAM versus IMPACT BELEGGEN

Traditionele beleggers investeren vooral om vermogen op te bouwen. Andere beleggers sluiten bepaalde bedrijven of sectoren, zoals wapenhandelaren, uit van hun belegging. Dat wordt verantwoord beleggen genoemd. Als er met een belegging rekening wordt gehouden met de invloed op mens en milieu, dan heet dat duurzaam beleggen. Met het Oikocredit Nederland Fonds gaan we nog een stapje verder: impact beleggen. Hierbij is het doel om een positieve impact te hebben.

Duurzaam beleggen

Bij een duurzame belegging wordt over het algemeen in grote beursgenoteerde bedrijven geïnvesteerd. Vaak worden er negatieve criteria gebruikt: bedrijven worden uitgesloten omdat ze op bepaalde criteria onvoldoende duurzaam presenteren. Soms worden er juist bedrijven uitgekozen op positieve criteria: omdat die het goed doen op het gebied van duurzaamheid.

(Sociaal) Impact beleggen

Bij impact beleggen wordt er vaak rechtstreeks geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit kan via een lening of via het verstrekken van eigen vermogen. Het wordt ook wel een investering in de reële economie genoemd. Het doel is om een positief, maatschappelijk en aantoonbaar effect te behalen. Een belegging in Oikocredit is een (sociale) impact belegging.

Daarna starten met beleggen.

Een account aanmaken gaat online. Daarna kon ik geld beleggen.

Lies, belegger sinds 2019

Maak een Mijn Oikocredit account aan.

Inleg

Start met beleggen vanaf 200 euro. Wij gaan met uw belegging aan de slag.

Impact

Uw belegging investeren wij onder andere in microkrediet aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat ze zélf aan hun toekomst kunnen bouwen

Steeds opnieuw

De ondernemer betaalt zijn microkrediet na een afgesproken periode terug. Uw geld wordt opnieuw uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Meestgestelde vragen over beleggen

 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan 513 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoeveel dividend krijg ik?

  Op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt u dividend. De hoogte van het dividend over het voorgaande boekjaar wordt elk jaar in juni bepaald, op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International.

  Het dividend is lange tijd 2% geweest, maar in 2017 en 2018 was dit 1%. Over 2019 en 2020 werd het dividend (wegens de gevolgen van de coronapandemie) verlaagd naar 0%. In 2021 is er een dividend uitgekeert van 0,5%. Op basis van de jaarresultaten van 2022 hebben de leden van Oikocredit wederom ingestemd met een dividend over 2022 van 0,5%.

  Sinds 2021 wordt de beheervergoeding van het Oikocredit Nederland Fonds niet meer ingehouden op het dividend. Nu Oikocredit International dus een dividend van 0,5% uitkeert, krijgt u als belegger ook 0,5% dividend op uw belegging bijgeschreven.

  Op het dividend wordt geen belasting ingehouden. Meer informatie treft u in het prospectus en het essentiële-informatiedocument.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Is mijn belegging aftrekbaar van het belastbaar inkomen?

  Uw belegging is een onderdeel van uw vermogen en dit dient u op te geven in box 3. De gegevens over uw belegging vindt u op het jaaroverzicht dat u jaarlijks in januari ontvangt.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Is een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds een groene belegging?

  Het Oikocredit Nederland Fonds is een sociaal-ethische belegging en geen groene belegging. Helaas zijn de vrijstelling en heffingskorting voor sociaal-ethische fondsen per 1-1-2013 afgeschaft.

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen