Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meestgestelde vragen over Oikocredit, microkrediet, dividend, rendement, uw belegging en meer. 

De vragen zijn gecategoriseerd om het vinden van het antwoord makkelijker voor u te maken. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem per e-mail via nederland@oikocredit.nl of bel ons tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69. 

Over Oikocredit

Wie is Oikocredit? En wat doet Oikocredit nu eigenlijk precies? Antwoorden hierop, en antwoorden op vragen als wat microkrediet is en wat er precies met uw geld gebeurt vindt u hier.  

 • Wie is Oikocredit?

  Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders ter wereld. Ons doel is om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken.
  Oikocredit is al meer dan 40 jaar succesvol met het realiseren van financieel rendement voor zijn ruim 54.000 beleggers en het behalen van een groot sociaal rendement: inmiddels bereiken we via onze partners 40 miljoen mensen in ontwikkelingsgebieden.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan zo’n 800 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 70 ontwikkelingslanden wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we ondernemende individuen en groepen in ontwikkelingslanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • In welk jaar is het Oikocredit Nederland Fonds opgericht?

  Oikocredit is in 1975 opgericht door jonge, politiek geëngageerde leden van de Wereldraad van Kerken. In Nederland kunnen mensen beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit fonds is opgericht in 2002. Sinds deze oprichting is jaarlijks een dividend van 1,55% uitgekeerd.

  Het Oikocredit Nederland Fonds is het vehikel van de vereniging Oikocredit Nederland om beleggingsgeld voor Oikocredit aan te trekken, en daarmee leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te kunnen verstrekken. Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet een microfinancieringsinstelling?

  Een microfinancieringsinstelling is een organisatie die financiële diensten verleent aan ondernemende mensen die vaak geen toegang hebben tot een bank. Omdat zij geen onderpand hebben of omdat de administratiekosten van kleine leningen hoger zijn, verstrekken veel banken hen geen lening. De microfinancieringsinstelling verstrekt een lening voor een bepaalde periode, op basis van een plan van een ondernemer. De ondernemer die de lening ontvangt, betaalt de lening met rente terug. Daarna kan de microfinancieringsinstelling het geld opnieuw uitlenen. Na een vooraf bepaalde periode betaalt de microfinancieringsinstelling de lening van Oikocredit met rente terug.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe werkt Oikocredit?

  Met het geld dat onze beleggers inleggen, verstrekken we leningen aan lokale partners, voornamelijk microfinancieringsinstellingen, die op hun beurt leningen verstrekken aan ondernemende mensen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat gebeurt er met mijn geld?

  Met je belegging in het Oikocredit Nederland Fonds bereik je ondernemers in meer dan 70 ontwikkelingslanden. Zij krijgen een microkrediet, via een Oikocredit-partner, dat vaak een korte looptijd heeft van bijvoorbeeld zes maanden. Daarna wordt je geld weer uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo stel je met je belegging continu ondernemende mensen in staat om zelf een beter bestaan op te bouwen. Maximaal 99% van het fondsvermogen van het Oikocredit Nederland Fonds wordt geïnvesteerd in Oikocredit.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom zou ik bij Oikocredit beleggen?

  Oikocredit is een sociaal investeerder die zowel op sociaal vlak als financieel vlak succesvol is. Oikocredit investeert in ondernemende mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen om ze te helpen economisch zelfstandig te worden. Daardoor krijgen 40 miljoen mensen in ontwikkelingslanden een kans om zelf aan hun toekomst te bouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel winst maakt Oikocredit?

  Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit maakt een bescheiden winst om continuïteit en eerlijk rendement (sociaal + financieel) voor hun beleggers te kunnen genereren. Het doel is om vooral eerlijk – sociaal en financieel – rendement te behalen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het salaris van de algemeen directeur van Oikocredit?

  De bezoldiging (inclusief onkostenvergoeding) valt binnen de WNT-norm (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector), het ethische maximumsalaris dat een directeur in de publieke en semi-publieke sector in Nederland mag verdienen. Hoewel Oikocredit geen publieke of semi-publieke instelling is, streven we ernaar het salaris van de algemeen directeur binnen de ethische norm voor deze sectoren te laten vallen. Specifieke informatie over het salaris van de algemeen directeur van Oikocredit is te vinden in het jaarverslag van Oikocredit.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Welke vergoeding ontvangen de bestuursleden van Oikocredit Nederland?

  De bestuursleden van Oikocredit Nederland ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het adres van Oikocredit?

  Het adres van Oikocredit is: 

  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH, Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe geef ik een suggestie of klacht door?

  Neem contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69 of per e-mail via nederland@oikocredit.nl. Ook kunt u een brief sturen met hierin uw suggestie of klacht naar de beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds. Deze brief kunt u als volgt adresseren:

  Oikocredit Nederland Fonds
  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

Beleggen bij Oikocredit

Beleggen bij Oikocredit - hoe gaat dat in zijn werk? Want bij beleggen komt veel kijken. Hierbij kunt u denken aan termen als rendement, dividend en of uw belegging bij Oikocredit al dan niet aftrekbaar is van de belasting. 

 • Wat zijn de risico’s van beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds?

  Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet. Het is in al die jaren nog nooit voorgekomen dat een belegger zijn inleg heeft verloren. De participaties hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het Fonds. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie vindt u hier.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan ik mijn geld altijd opnemen?

  U kunt uw belegging maandelijks kosteloos opnemen. We verwerken verkopen altijd op de laatste dag van de maand en het bedrag wordt vervolgens binnen tien werkdagen overgemaakt naar uw bankrekening.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoeveel kan/mag ik beleggen?

  U kunt al vanaf 10 euro per maand beleggen. U bepaalt zelf uw maandinleg en u kunt die op ieder moment kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 10 euro).

  Éénmalig beleggen is ook mogelijk. Een eenmalige belegging is minimaal 200 euro, maar u bepaalt natuurlijk zelf of u meer wilt beleggen. U kunt op ieder moment kosteloos uw inleg verhogen, dan wel verlagen (tot een minimum van 200 euro).

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoeveel rendement krijg ik?

  Voorop staat het sociale rendement dat u behaalt met uw belelegging in het Oikocredit Nederland Fonds. Met uw belegging helpt u ons 40 miljoen mensen toegang te bieden tot financiering.

  Sinds de oprichting heeft het Oikocredit Nederland Fonds een dividend van 1,55% rendement per jaar aan zijn beleggers uitgekeerd. De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over het jaar 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

  De hoogte van het dividend wordt altijd bepaald op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Dat vastgestelde dividend bepaalt het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe hoog is het dividend?

  Sinds de oprichting heeft het jaarlijkse rendement in ONF 1,55 procent (2 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten) bedragen. De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over het jaar 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

  De hoogte van het dividend wordt altijd bepaald op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Dat vastgestelde dividend bepaalt het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt.

  Op het dividend wordt geen belasting ingehouden. Meer informatie treft u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wanneer wordt het dividend uitbetaald?

  Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van de cooperatie Oikocredit UA wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Dividenduitkering vindt jaarlijks plaats rond 1 juli en heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Onze beleggers krijgen in juli hun dividendoverzicht.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe ontvang ik mijn dividend?

  U kunt uw dividend ontvangen op de tegenrekening die bij ons bekend is of u kunt uw dividend automatisch laten toevoegen aan uw belegging. U kunt uw keuze kenbaar maken als u gaat beleggen. Het is mogelijk om dit later aan te passen, dit kunt u per email (nederland@oikocredit.nl) of telefonisch (030 - 234 10 69) doorgeven.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is mijn belegging aftrekbaar van het belastbaar inkomen?

  Uw belegging is een onderdeel van uw vermogen en dit dient u op te geven in box 3. De gegevens over uw belegging vindt u op het jaaroverzicht dat u jaarlijks in januari ontvangt.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds een groene belegging?

  Het Oikocredit Nederland Fonds is een sociaal-ethische beleggingsfonds en geen groene belegging. Helaas zijn de vrijstelling en heffingskorting voor sociaal-ethische fondsen Fonds per 1-1-2013 afgeschaft.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe kan het dat er in 40 jaar nog nooit een euro aan beleggingsgeld verloren is gegaan?

  We hebben een grote portefeuille, verspreid over bijna 800 partners en ongeveer 70 landen. Er is natuurlijk wel eens een partner die problemen heeft met het terugbetalen van een lening. Maar de risico’s zijn verspreid en de portefeuille is groot.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan het gebeuren dat ik mijn geld niet terug krijg?

  Er is altijd een risico als je geld belegt, maar in de afgelopen 40 jaar heeft nog nooit een belegger ook maar één euro niet terug gekregen.

  Oikocredit heeft een heel laag risicoprofiel en is weinig volatiel: al sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds krijgen beleggers een stabiel rendement van 1,55%.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'

Hoe werkt microkrediet?

Alles over wat microkrediet is, hoe microkrediet in de praktijk werkt en hoe een ondernemer zijn geld krijgt leest u in deze categorie.

 • Waarom zou ik in Oikocredit investeren als ik bij een ander fonds dat in microfinanciering belegt meer rendement krijg?

  Oikocredit is wereldwijd 1 van de grootste sociaal investeerders in de microfinancieringssector. In tegenstelling tot collega’s, heeft Oikocredit in ruim 30 ontwikkelingslanden lokale mensen in dienst. Zij kennen de markt en begeleiden de bijna 800 partners, om zo nog meer sociale impact te genereren. Een dergelijk model is natuurlijk wat kostbaarder dan werken vanuit één hoofdkantoor in bijvoorbeeld Nederland. We maken bewust deze keuze, omdat lokale aanwezigheid met lokale mensen tot nog meer sociale impact leidt.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoeveel rente betalen ondernemers op hun lening?

  De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, selecteren we op de sociale impact die ze nastreven. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die aan ondernemers gevraagd worden. We monitoren dat ook systematisch. Onze partners hanteren over het algemeen lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor onze aanwezigheid een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land. In veel opkomende economieën is de rente echter veel hoger dan in westerse landen. De rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet is daardoor gemiddeld 20-40%. Hoeveel rente een ondernemer in een ontwikkelingsland betaalt hangt af van een aantal factoren:

  • De looptijd van de lening. Die is vaak kort. De administratiekosten zijn verwerkt in het rentepercentage en moeten dus in die korte tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) worden terugbetaald. Het uitlenen van één bedrag van € 10.000 kost veel minder dan het uitlenen van 100 x € 100,- euro.
  • Het inflatiepercentage in het betreffende land (vaak alleen al hoger dan 10%)
  • Het kredietrisico in het betreffende land. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de economische stabiliteit.
  • De mate van begeleiding die de ondernemer krijgt. Ze krijgen niet alleen geld, maar ook training. Ook deze kosten zitten versleuteld in het rentepercentage.
  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Kan ik beleggen in een specifiek project of in een specifiek land?

  Oikocredit werkt samen met lokale microfinancieringsinstellingen. Oikocredit verstrekt een lening aan een microfinancieringsinstelling en die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De looptijd van een microkrediet is gemiddeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer aan een andere ondernemer als microkrediet verstrekt. Het is zeer kostbaar om administratief bij te houden welk geld aan welke ondernemer wordt uitgeleend. Daarbij wil Oikocredit gegeven haar missie geen keuzes maken op basis van persoonlijke voorkeur van beleggers. Het is daarom niet mogelijk om te beleggen in een specifiek project of in een specifiek land.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Werkt microkrediet eigenlijk wel?

  Door de groei van het bedrijf en meer inkomen verbeteren de levensomstandigheden van ondernemers. Dit kan een kleine verbetering zijn aan hun huis of ook de mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan.
  Een vraag die bij Oikocredit hoog op de agenda staat, is: ‘Welk microkrediet werkt?’ Onder welke omstandigheden en met welke begeleiding kan microkrediet echt het verschil maken. Door daar onderzoek naar te doen, hoopt Oikocredit in de toekomst nog meer impact te hebben.

  In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verstrekken van microkrediet de economie van een land stimuleert; naarmate meer mensen er gebruik van maken heeft het meer impact op de economie van een land. Micro bevordert macro. Dus hoe meer mensen investeren op microniveau, hoe meer impact het heeft op macroniveau.

  De vraag is welk microkrediet werkt. Verschillende soorten kredieten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden. Daarom initieert Oikocredit op sectorniveau diverse initiatieven om uiteindelijk het belang van de ondernemer centraal te stellen.

  Denk hierbij aan de Social Performance Indicatoren of het meten van de PPI (Progress out of Poverty Index). Zo leert de sector wat wel en wat niet werkt, en bevordert Oikocredit ook dat alle spelers in de sector op een sociale manier actief zijn.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Wat gebeurt er als een ondernemer de lening niet terug kan betalen?

  Vaak wordt geleend aan leengroepen. Ondernemers staan borg voor elkaar. Wanneer één ondernemer binnen de leengroep moeite heeft met het terugbetalen van de lening, dan springen de groepsleden in. De groepsleden steunen elkaar dus en kunnen op elkaars steun rekenen.

  Wanneer een partner de lening aan Oikocredit niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, dan wordt een lening afgeschreven.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoe krijgt de ondernemer zijn geld?

  Een ondernemer krijgt zijn geld via de lokale partner: de microfinancieringsinstelling of coöperatie. Dit zijn lokale organisaties die het geld naar de betreffende ondernemer, die vaak in afgelegen landbouwgebied woont, brengt.

  Daarnaast krijgt de ondernemer veelal begeleiding vanuit deze partners. Denk aan training op het gebied van boekhouden, marketing, of techniek (landbouw).

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'

Rekening openen/wijzigen

Wilt u een rekening openen bij Oikocredit? Of heeft u vragen over uw bestaande beleggingsrekening? Hier vindt u antwoorden op vragen over hoe u extra kunt beleggen, of het mogelijk is om uw belegging te annuleren, hoe u uw gegevens kunt wijzigen en meer. 

 • Welke informatie ontvang ik over mijn belegging?

  Als u belegger bent geworden ontvangt u een Welkomstpakket. Hierin zit een brief met informatie over de verwerking van uw belegging en de informatie die u van ons ontvangt. Aan het begin van de eerstvolgende maand ontvangt u per email een overzicht met daarop uw belegging. Na elke volgende wijziging ontvangt u aan het begin van de daaropvolgende maand een nieuw overzicht. Jaarlijks sturen we u in januari een jaaroverzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en in juli een dividendbericht per post.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn gegevens online raadplegen?

  We werken aan een module waardoor u online uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw belegging kunt raadplegen. Totdat dit gereed is, kunt u contact met ons opnemen om wijzigingen door te geven of om de actuele status van uw belegging op te vragen. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030-234 10 69.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn belegging annuleren?

  U kunt uw belegging binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Neemt u in dat geval alstublieft contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69. Het geld dat u belegd heeft, wordt teruggestort op uw bankrekening. 

  Daarna kunt u uw belegging maandelijks zonder kosten opnemen. Verkopen verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik een deel van het belegde geld opnemen?

  U kunt een deel van uw belegging maandelijks zonder kosten opnemen, tot een minimumbedrag van 200 euro. De verkopen verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn belegging beëindigen?

  U kunt uw belegging maandelijks zonder kosten terug laten kopen door het Oikocredit Nederland Fonds. De verkopen verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Download het verkoopformulier.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik extra beleggen?

  U bent uiteraard altijd welkom om extra te beleggen. Dit kan eenvoudig door een geldbedrag over te maken op IBAN NL 23 INGB 0002 3665 03 t.n.v. de Stichting Juridisch Eigendom Oikocredit Nederland Fonds, onder vermelding van uw beleggingsnummer. Dit nummer vindt u op uw rekeningoverzicht. Ook kunt u ons machtigen een bedrag af te schrijven, eenmalig of maandelijks. Dit kan al vanaf 10 euro per maand!

  Voor het overgemaakte bedrag boeken we participaties bij op uw bestaande portefeuille. Dit gebeurt altijd op de laatste dag van de maand waarin het geld bij het ONF binnenkomt. 

  Als u vragen heeft, neem gerust contact op. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69.

  Download het machtigingsformulier voor extra beleggen.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Ontvang ik een bevestiging van een wijziging van mijn belegging?

  U ontvangt ter bevestiging van de wijziging van uw belegging per post een brief. Aan het begin van de volgende maand ontvang u per email een overzicht van uw belegging. Indien uw emailadres bij ons niet bekend is, ontvangt u het overzicht per post.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

  U kunt door een wijzigingsformulier in te vullen uw gegevens wijzigen. Vanwege de zorgvuldigheid vragen we bij wijziging van een bankrekeningnummer (IBAN) altijd om een handtekening van de houder(s) van de participaties ONF en een kopie van het paspoort van de houder(s).

  Download het wijzigingsformulier.

  Download het wijzigingsformulier voor organisaties en ondernemers.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'

Mijn persoonlijke gegevens en privacy

Waarom vraagt Oikocredit om mijn persoonlijke gegevens als mijn BSN en fiscaal inwonerschap? Wat is fiscaal inwonerschap überhaupt? En wat doet Oikocredit met mijn gegevens? Antwoord op deze privacy-gerelateerde vragen vindt u hier.

 • Klopt het dat ik van Oikocredit een mail heb ontvangen waarin gevraagd wordt om mijn fiscaal inwonerschap door te geven of is dit nep?

  Ja, het klopt dat Oikocredit u als belegger, wanneer u per 1 januari 2016 of later bent gaan beleggen, in het Oikocredit Nederland Fonds via een mailing (vrijdag 15 december 2017) gevraagd heeft om het antwoord op de vraag of u als belegger in Nederland of in een ander land belastingplichtig bent (fiscaal inwonerschap genoemd) aan ons door te geven. Als u op de link in deze mail klikt, komt u uit op onze website waar u uw gegevens in kunt vullen.

  Wanneer uw Burgerservicenummer (BSN) ook niet bij ons bekend was, dan heeft u van ons ook per mail een vraag gehad om uw BSN aan ons door te geven.

  Van beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds waarvan géén e-mailadres bekend was, is dezelfde vraag via een brief per post voorgelegd.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Waarom wil Oikocredit mijn fiscaal inwonerschap weten?

  Oikocredit is als financiële instelling vanuit de Nederlandse wet en de Common Reporting Standard (CRS) verplicht om correct vast te leggen of u als belegger in het Oikocredit Nederland Fonds in Nederland en/of in een ander land belastingplichtig bent (ook wel fiscaal inwonerschap genoemd). Zo gaan we onder meer witwaspraktijken tegen en werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat gaat Oikocredit met de gegevens over mijn fiscaal inwonerschap doen?

  Wanneer u een ander fiscaal woonland heeft dan Nederland, zijn wij wettelijk verplicht om uw naam, adres, geboortedatum, BSN, fiscale woonplaats(en), saldo van uw belegging en uw dividend door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of zij uw gegevens doorgeven aan de belastingdienst(en) van die landen waar u fiscaal inwoner bent. Deze buitenlandse belastingdiensten gaan de gegevens vervolgens zelf controleren.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Hoe weet ik of ik fiscaal inwoner ben van Nederland?

  Een natuurlijk persoon is fiscaal inwoner van Nederland als hij zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Daarbij wordt gekeken of onder meer de volgende omstandigheden voor u gelden:

  • U brengt de meeste tijd door op een adres in Nederland.
  • Uw partner en uw gezin wonen in Nederland.
  • U werkt in Nederland.
  • U bent verzekerd in Nederland.
  • U hebt een huisarts in Nederland.
  • U bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen.
  • Uw kinderen volgen een opleiding in Nederland.
  Meer vragen over 'privacy'
 • Kan ik fiscaal inwoner zijn van meerdere landen?

  Ja, in uitzonderlijke gevallen kunt u meerdere fiscale woonlanden hebben. In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat is een fiscaal identificatienummer?

  Wanneer u (mede) in een ander land dan Nederland belastingplichtig / fiscaal inwoner bent, dan wordt u gevraagd om uw fiscaal identificatienummer aan ons door te geven. Uw fiscaal identificatienummer is het nummer waaronder een u als belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van uw lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn fiscale woonplaats is anders dan Nederland, maar ik weet mijn fiscaal identificatienummer van dat land niet. Wat moet ik nu doen?

  Als via uw lokale belastingadviseur of  via de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’ uw fiscaal identificatienummer nog niet bij u bekend is, dan volstaat het om enkel uw fiscale woonplaats in te vullen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Klopt het dat ik van Oikocredit een mail heb ontvangen waarin gevraagd wordt om mijn Burgerservicenummer (BSN) door te geven of is dit nep?

  Ja, het klopt dat Oikocredit u als belegger in het Oikocredit Nederland Fonds via een mailing (vrijdag 15 december 2017) gevraagd heeft om uw BSN aan ons door te geven. Als u op de link in deze mail klikt, komt u uit op onze website waar u uw gegevens in kunt vullen.

  Wanneer uw fiscaal inwonerschap ook niet bij ons bekend was, dan heeft u van ons ook per mail de vraag gehad om uw fiscaal inwonerschap aan ons door te geven.

  Van beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds waarvan géén e-mailadres bekend was, is dezelfde vraag via een brief per post voorgelegd.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Waarom wil Oikocredit mijn BSN weten?

  Oikocredit is als financiële instelling wettelijk verplicht om aan de Belastingdienst door te geven wie er in het Oikocredit Nederland Fonds beleggen. Via gegevens als uw BSN kan de Belastingdienst uw beleggings-saldo en dividend dan koppelen aan u als persoon. Het saldo van uw belegging wordt dan vanaf 2020 vooraf ingevuld bij uw belastingaangifte.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat gaat Oikocredit doen met mijn BSN?

  Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij zijn wettelijk verplicht om uw BSN, naam, adres, geboortedatum, het saldo van uw belegging en uw dividend door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken tegen en werken we samen aan een betere wereld. Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen dan de Belastingdienst.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Steun mensen zoals Cordelia uit Nigeria

 • Steun mensen zoals Gregoria uit Bolivia

 • Steun mensen zoals Scobie uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Phai uit Cambodja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4