Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meestgestelde vragen over Oikocredit, microkrediet, dividend, rendement, uw belegging en meer. 

De vragen zijn gecategoriseerd om het vinden van het antwoord makkelijker voor u te maken. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem per e-mail via nederland@oikocredit.nl of bel ons tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69. 

Beleggen bij Oikocredit

Beleggen bij Oikocredit - hoe gaat dat in zijn werk? Hier vindt u antwoorden op vragen over dividend, kosten en fiscale zaken. 

 • Hoeveel kan/mag ik beleggen?

  U kunt al vanaf 10 euro per maand beleggen. U bepaalt zelf uw maandinleg en u kunt die op ieder moment kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 10 euro).

  Éénmalig beleggen is ook mogelijk. Een eenmalige belegging is minimaal 50 euro, maar u bepaalt natuurlijk zelf of u meer wilt beleggen. U kunt op ieder moment kosteloos uw inleg verhogen, dan wel verlagen (tot een minimum van 50 euro).

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan ik mijn geld altijd opnemen?

  U kunt uw belegging maandelijks kosteloos opnemen. We verwerken verkopen altijd op de eerste dag van de volgende maand waarop u de aankoop heeft gedaan. Het bedrag wordt vervolgens binnen tien werkdagen overgemaakt naar uw bankrekening.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wat zijn de risico’s van beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds?

  Oikocredit is al meer dan 45 jaar succesvol met microkrediet. Het is in al die jaren nog nooit voorgekomen dat een belegger zijn inleg heeft verloren. De participaties hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het Fonds. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Minimaal 97% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie vindt u hier.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoeveel dividend krijg ik?

  Op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt u een rendement in de vorm van een interim-dividend. Het bruto-dividend wordt jaarlijks bepaald op basis van het financiële resultaat van de internationale coöperatie Oikocredit International over het afgelopen jaar. De hoogte van het bruto-dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni.

  In de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International op 11 juni 2020 is het dividend 2019 vastgesteld op 0%, mede vanwege de coronapandemie die de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert heeft veranderd. Ook over 2020 is een dividendvoorstel van 0% gedaan. Aangezien Oikocredit verlies heeft geleden in 2020, en met het oog op de financiële vooruitzichten op middellange termijn, doet de Raad van Bestuur, ondersteund door de Raad van  Commissarissen, een voorstel voor 0% dividend over 2020, om de reserves van Oikocredit te beschermen en de continuïteit van de coöperatie te helpen waarborgen.

  Op het bruto-dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt normaal gesproken beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt.

  Op dit moment weten we nog niet welk dividend definitief wordt vastgesteld over 2020. Dat wordt bepaald door de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International in juni 2021. Op basis daarvan bepaalt de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds het interim-dividend, en de hoogte van de beheervergoeding.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe wordt het dividend bepaald?

  De hoogte van het dividend over het voorgaande boekjaar wordt elk jaar in juni bepaald, op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International. Het dividend dat door de jaarvergadering is vastgesteld, bepaalt vervolgens het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt.

  In de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International op 11 juni 2020 is het dividend 2019 vastgesteld op 0%, mede vanwege de coronapandemie die de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert heeft veranderd.

  Ook over 2020 is een dividendvoorstel van 0% gedaan. Aangezien Oikocredit verlies heeft geleden in 2020, en met het oog op de financiële vooruitzichten op middellange termijn, doet de Raad van Bestuur, ondersteund door de Raad van Commissarissen, een voorstel voor 0% dividend over 2020, om de reserves van Oikocredit te beschermen en de continuïteit van de coöperatie te helpen waarborgen.

  Op het bruto-dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt normaal gesproken beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt.

  Op dit moment weten we nog niet welk dividend definitief wordt vastgesteld over 2020. Dat wordt bepaald door de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International in juni 2021. Op basis daarvan bepaalt de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds het interim-dividend, en de hoogte van de beheervergoeding.

  In het jaarverslag van Oikocredit International is alle informatie te vinden over de financiële organisatie van Oikocredit.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe hoog is het interim-dividend over 2020?

  Over 2020 is een dividendvoorstel van 0% (2019: 0%) gedaan. De hoogte van het bruto-dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Aangezien Oikocredit verlies heeft geleden in 2020, en met het oog op de financiële vooruitzichten op middellange termijn, doet de Raad van Bestuur, ondersteund door de Raad van Commissarissen, een voorstel voor 0% dividend over 2020, om de reserves van Oikocredit te beschermen en de continuïteit van de coöperatie te helpen waarborgen.

  Het Oikocredit Nederland Fonds keert het dividend van Oikocredit International aan beleggers uit en houdt daar, conform het prospectus, 0,45% beheerkosten op in.Op dit moment weten we nog niet welk dividend definitief wordt vastgesteld over 2020. Dat wordt bepaald door de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International in juni 2021. Op basis daarvan bepaalt de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds het interim-dividend, en de hoogte van de beheervergoeding.

  Op het interim-dividend wordt geen belasting ingehouden. Meer informatie treft u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Welk dividend kan ik komende jaren verwachten?

  We kunnen geen uitspraken doen over de hoogte van het te verwachten dividend in de toekomst. Oikocredit streeft ernaar een eerlijk dividend te kunnen uitbetalen aan investeerders.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wanneer wordt het dividend uitbetaald?

  Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van de cooperatie Oikocredit UA wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Dividenduitkering vindt jaarlijks plaats rond 1 juli en heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Onze beleggers krijgen in juli hun dividendoverzicht.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe ontvang ik mijn dividend?

  U kunt uw dividend ontvangen op de tegenrekening die bij ons bekend is of u kunt uw dividend automatisch laten toevoegen aan uw belegging. U kunt uw keuze kenbaar maken als u gaat beleggen. Het is mogelijk om dit later aan te passen, dit kunt u per email (nederland@oikocredit.nl) of telefonisch (030 - 234 10 69) doorgeven.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wat zijn de kosten?

  Volgens het prospectus brengt het Oikocredit Nederland Fonds jaarlijks 0,45% beheervergoeding in rekening, dat wordt verrekend met het interim-dividend. Hiermee worden de algemene kosten voor het beheer van de beleggingen vergoed. Deze kosten zijn elk jaar gelijk, tenzij de Beheerder anders beslist.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is mijn belegging aftrekbaar van het belastbaar inkomen?

  Uw belegging is een onderdeel van uw vermogen en dit dient u op te geven in box 3. De gegevens over uw belegging vindt u op het jaaroverzicht dat u jaarlijks in januari ontvangt.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds een groene belegging?

  Het Oikocredit Nederland Fonds is een sociaal-ethische beleggingsfonds en geen groene belegging. Helaas zijn de vrijstelling en heffingskorting voor sociaal-ethische fondsen Fonds per 1-1-2013 afgeschaft.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe kan het dat er in 45 jaar nog nooit een euro aan beleggingsgeld verloren is gegaan?

  We hebben een grote portefeuille, verspreid over meer dan 600 partners in meer dan 60 landen. Er is natuurlijk wel eens een partner die problemen heeft met het terugbetalen van een lening. Maar de risico’s zijn verspreid en de portefeuille is groot.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan het gebeuren dat ik mijn geld niet terug krijg?

  Er zijn altijd risico's verbonden aan een belegging. In de afgelopen 45 jaar heeft echter nog nooit een Oikocredit-belegger iets van zijn of haar inleg verloren.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'

Over Oikocredit

Wie is Oikocredit? En wat doet Oikocredit nu eigenlijk precies? Antwoorden hierop, en antwoorden op vragen als wat microkrediet is en wat er precies met uw geld gebeurt vindt u hier.  

 • Wie is Oikocredit?

  Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders ter wereld. Ons doel is om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken.
  Oikocredit is al 45 jaar succesvol met het realiseren van financieel rendement voor zijn ruim 59.000 beleggers en het behalen van een groot sociaal rendement: inmiddels bereiken we via onze partners 38,2 miljoen mensen in lagelonenlanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan meer dan 600 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 60 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • In welk jaar is het Oikocredit Nederland Fonds opgericht?

  Oikocredit is in 1975 opgericht door jonge, politiek geëngageerde leden van de Wereldraad van Kerken. In Nederland kunnen mensen beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit fonds is opgericht in 2002.

  Het Oikocredit Nederland Fonds is het vehikel van de vereniging Oikocredit Nederland om beleggingsgeld voor Oikocredit aan te trekken, en daarmee leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te kunnen verstrekken. Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet een microfinancieringsinstelling?

  Een microfinancieringsinstelling is een organisatie die financiële diensten verleent aan ondernemende mensen die vaak geen toegang hebben tot een bank. Omdat zij geen onderpand hebben of omdat de administratiekosten van kleine leningen hoger zijn, verstrekken veel banken hen geen lening. De microfinancieringsinstelling verstrekt een lening voor een bepaalde periode, op basis van een plan van een ondernemer. De ondernemer die de lening ontvangt, betaalt de lening met rente terug. Daarna kan de microfinancieringsinstelling het geld opnieuw uitlenen. Na een vooraf bepaalde periode betaalt de microfinancieringsinstelling de lening van Oikocredit met rente terug.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe werkt Oikocredit?

  Met het geld dat onze beleggers inleggen, verstrekken we leningen aan lokale partners, voornamelijk microfinancieringsinstellingen, die op hun beurt leningen verstrekken aan ondernemende mensen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat gebeurt er met mijn geld?

  Met uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds bereikt u ondernemers in meer dan 60 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Zij krijgen een microkrediet, via een Oikocredit-partner, dat vaak een korte looptijd heeft van bijvoorbeeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo stelt u met uw belegging continu mensen in staat om zelf een beter bestaan op te bouwen. Minimaal 97% van het fondsvermogen van het Oikocredit Nederland Fonds wordt geïnvesteerd in Oikocredit.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom zou ik bij Oikocredit beleggen?

  Oikocredit is een sociaal investeerder die zowel op sociaal vlak als financieel vlak succesvol is. Oikocredit investeert in ondernemende mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen om ze te helpen economisch zelfstandig te worden. Daardoor krijgen 38,2 miljoen mensen in zo'n 60 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië een kans om zelf aan hun toekomst te bouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel winst maakt Oikocredit?

  Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit maakt een bescheiden winst om continuïteit en een eerlijk rendement (sociaal + financieel) voor hun beleggers te kunnen genereren. Het doel is om vooral eerlijk – sociaal en financieel – rendement te behalen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het salaris van de directie van Oikocredit International?

  De beloning van de zes directieleden van Oikocredit International tezamen is te vinden op pagina 68 van het jaarverslag van Oikocredit (in het Engels). In haar beloningsbeleid gaat Oikocredit uit van het eerlijk en evenwichtig belonen van haar medewerkers, in lijn met de waarden en de aard van de coöperatieve organisatie. Omdat Oikocredit een organisatie is met medewerkers wereldwijd uit diverse sectoren, is bij het bepalen van de functiewaardering gekeken naar elementen uit zowel de financiële sector als de sociale sector op internationaal en nationaal niveau.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Welke vergoeding ontvangt de Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland?

  De leden van de Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het adres van Oikocredit?

  Het adres van Oikocredit is: 

  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH, Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe geef ik een suggestie of klacht door?

  Neem contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69 of per e-mail via nederland@oikocredit.nl. Ook kunt u een brief sturen met hierin uw suggestie of klacht naar de beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds. Deze brief kunt u als volgt adresseren:

  Oikocredit Nederland Fonds
  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

Oikocredit en het coronavirus

Solidariteit is nu harder nodig dan ooit, ook wereldwijd. Mensen en gemeenschappen van over de hele wereld met lage inkomens hebben onze steun nu extra nodig. Lees hier meer over Oikocredit en de corona-pandemie.

 • Wat is de impact van het coronavirus op het werk van Oikocredit?

  Oikocredit zet haar werk uiteraard voort. We focussen op de belangrijkste processen. Waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit huis, in overeenstemming met de overheidsmaatregelen. We monitoren continu de ontwikkelingen, en we hebben noodplannen om situaties met grote operationele impact het hoofd te bieden.

  Interne specialisten en De Raad van Bestuur van Oikocredit houden toezicht op de status van onze investeringen in en leningen aan onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, onze termijnbeleggingsportefeuille en andere liquide middelen en de algemene ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie, inclusief de impact ervan op het welzijn en de effectiviteit van onze medewerkers die over de hele wereld werken.

  Oikocredit-medewerkers wereldwijd werken nauw samen met onze partnerorganisaties om de situatie van elke individuele partner te beoordelen en hen waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld met bedrijfscontinuïteit en liquiditeitsplanning.

  Oikocredit is ook in gesprek met andere impactinvesteerders om met elkaar uit te wisselen en te coördineren over hoe we gezamenlijk kunnen omgaan met deze uitdagende situatie.

  Met deze maatregelen blijven we onze missie vervullen om onze partners en hun klanten te ondersteunen, in een tijd waarin hun behoefte aan steun nog groter is.

  Tegelijkertijd beoordelen we de mogelijke impact op de waarde van onze financieringsportefeuille om het geld van onze leden en investeerders te beschermen.

  Vanwege de aard van onze portefeuille (leningen en investeringen in aandelen) en het aantal partners waarmee we samenwerken (meer dan 600 partners in meer dan 60 landen), zal de beoordeling van de financiële gevolgen tijd vergen. De snel veranderende aard van de coronaviruscrisis betekent dat deze beoordeling regelmatig moet worden bijgewerkt naarmate de situatie zich ontwikkelt.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe worden de partners en hun klanten van Oikocredit getroffen door het coronavirus?

  Onze medewerkers die nauw samenwerken met onze partners volgen de lokale situaties in de landen en regio's waar we werken.

  We hebben contact opgenomen met al onze 600+ partners en hebben met hen op afstand vergaderingen om een goed beeld te krijgen hoe ze worden beïnvloed door het coronavirus. Op basis hiervan zullen we beoordelen welke ondersteuning ze nodig hebben, welke ondersteuning Oikocredit kan bieden en besluiten we met de partner over een passende en duurzame aanpak.

  Voor partners die bijvoorbeeld geen bedrijfscontinuïteitsplannen hebben, kunnen we een presentaties geven en hen modellen bieden die kunnen worden gebruikt om risico's te beoordelen en plannen te maken om deze te verminderen.

  We volgen de situatie op de voet. Het is te vroeg om te zeggen wat de volledige financiële gevolgen van het coronavirus zullen zijn voor de markten waarin we werken en hoe dit onze partners en hun financiële duurzaamheid zal beïnvloeden. Dit is niet uniek voor Oikocredit, maar een uitdaging waar de wereld in het algemeen voor staat.

  Het is echter waarschijnlijk dat gemeenschappen met lage inkomens waarmee onze partners samenwerken, sterk zullen worden getroffen door de pandemie en de bijbehorende gevolgen. Daarom zijn wij van mening dat onze partners en de mensen die zij bedienen extra ondersteuning nodig hebben en dat de ondersteuning die Oikocredit kan bieden, voor hen nu nog waardevoller kan zijn.

  Oikocredit wil er zijn om onze partners de duurzame ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om hun werk voort te zetten en om mensen met een laag inkomen te blijven ondersteunen. Om dit te doen, vertrouwt Oikocredit op de steun van zijn leden en investeerders. We blijven daarom dankbaar voor de toegewijde steun en standvastigheid van onze leden en investeerders, vooral in deze onzekere tijden.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe werkt Oikocredit in deze crisis samen met andere impactinvesteerders?

  Oikocredit praat met andere impactinvesteerders om met elkaar uit te wisselen en te coördineren hoe de impact investeerders gezamenlijk kunnen reageren op deze uitdagingen. We zijn tot dusver twee gezamenlijke initiatieven gestart:

  • Covid-19 Investor Statement van NpM
  • MoU voor coördinatie van schuldherfinanciering onder microfinancieringsinvesteerders
  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe verwacht u dat het coronavirus Oikocredit op de lange termijn zal beïnvloeden?

  Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen hoe de volledige impact van het coronavirus op onze bedrijfsactiviteiten eruit zal zien. We denken echter dat we onze groeidoelstellingen, zoals uiteengezet in onze strategie voor 2018-2022, niet kunnen halen.

  We zagen in 2019 al een wat tragere groei (zie voor details het Annual Report 2019) en aangezien we ons nu concentreren op het ondersteunen van onze bestaande partners, verwachten we dat de groeidoelstellingen voor 2020 niet zullen worden gehaald.

  Dit komt doordat onze medewerkers zich richten op het ondersteunen van onze meer dan 600 huidige partners, waardoor ze minder tijd en gelegenheid hebben om zich te wijden aan het verstrekken van leningen aan of investeringen in nieuwe partners. Elke nieuwe partner moet ook worden beoordeeld door middel van een uitgebreide due diligence-beoordeling, waarbij altijd een bezoek ter plaatse is betrokken. Bezoeken ter plaatse zijn momenteel echter over het algemeen niet mogelijk vanwege reisbeperkingen en de maatregelen om afstand van elkaar te houden.

  Onze financiële resultaten op middellange termijn zullen waarschijnlijk worden beïnvloed door de lagere portefeuillegroei en de toegenomen risico's. Het is echter nog niet mogelijk om de volledige impact te beoordelen en elke beoordeling moet opnieuw worden bekeken op basis van de omvang en de duur van de corona-crisis in de landen en regio's waar we werken.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • In het jaarverslag 2019 van Oikocredit staat dat de Raad van Bestuur een dividend van 1% over 2019 voorstelt. Waarom is dat nu veranderd?

  In maart publiceerde Oikocredit International haar jaarresultaten over 2019 en kondigde hierbij een dividendvoorstel van 1% aan. De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. We weten nog niet wat de definitieve invloed hiervan zal zijn voor Oikocredit en haar partners. De beslissing om het dividendvoorstel nu te herzien naar 0% is genomen door de directie van Oikocredit International en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 11 juni hebben de leden van coöperatie Oikocredit het dividend van 0% vastgesteld. In het belang van de coöperatie en haar leden is dit besluit genomen om de volgende redenen:

  • Het niet uitkeren van dividend zorgt ervoor dat € 11 miljoen kan worden gebruikt om de balans te verstevigen. Dit helpt Oikocredit International beter weerbaar te zijn tegen ongunstige economische ontwikkelingen, mochten deze zich voordoen.
  • Oikocredit International waarborgt hiermee de continuïteit van de coöperatie en beschermt het kapitaal van haar leden.
  • Oikocredit kan hierdoor flexibel reageren op de behoeften van haar partners, die op hun beurt mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunen die het hardst door deze crisis worden getroffen.
  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat betekent de coronacrisis voor het dividend dat ik krijg?

  De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. We weten nog niet wat de definitieve invloed hiervan zal zijn voor Oikocredit en haar partners. Oikocredit International acht het reëel haar doelstellingen voor groei en financieel rendement voor 2020 niet te zullen halen. Als gevolg hiervan is op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International besloten om een dividend van 0% uit te keren over 2019.

  Het dividend dat door de jaarvergadering is vastgesteld, bepaalt vervolgens het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Het dividend over 2019, dat wij medio 2020 uitkeren, is verlaagd van 1% naar 0% dividend.

  Het Oikocredit Nederland Fonds keert het dividend van Oikocredit International aan beleggers uit en houdt daar normaal gesproken 0,45% beheerkosten op in. Nu het dividend over 2019 is vastgesteld op 0%, zal het Oikocredit Nederland Fonds eenmalig geen beheervergoeding in rekening brengen, wat maakt dat u als belegger netto 0% dividend ontvangt in plaats van -0,45% (0% dividend min 0,45% beheervergoeding, wat het geval zou zijn als we de beheervergoeding wel in rekening hadden gebracht).

  De wereldwijde corona-situatie waar we in zitten vraagt ons om buitengewone beslissingen te nemen. Geen beheervergoeding in rekening brengen is een uniek gebaar voor een beleggingsfonds, de kosten voor de administratie van elke belegging gaan immers gewoon door.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Moet ik beheervergoeding over mijn belegging betalen nu het dividend is vastgesteld op 0%?

  Het Oikocredit Nederland Fonds keert het dividend van Oikocredit International aan u uit en houdt daar normaal gesproken 0,45% beheerkosten op in. Nu het dividend over 2019 is vastgesteld op 0%, zal het Oikocredit Nederland Fonds eenmalig geen beheervergoeding in rekening brengen bij haar beleggers, wat maakt dat u netto 0% dividend ontvangt in plaats van -0,45% (0% dividend min 0,45% beheervergoeding, wat het geval zou zijn als we de beheervergoeding wel in rekening brengen). 

  De wereldwijde corona-situatie waar we in zitten vraagt ons om buitengewone beslissingen te nemen. Geen beheervergoeding in rekening brengen is een uniek gebaar voor een beleggingsfonds, de kosten voor de administratie van elke belegging gaan immers gewoon door. 

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Als jullie nu geen beheervergoeding in rekening gaan brengen, wat betekent dat voor Oikocredit Nederland?

  De situatie waar we in zitten vraagt ons om buitengewone beslissingen te nemen. Geen beheervergoeding in rekening brengen is een uniek gebaar voor een beleggingsfonds, de kosten voor de administratie van elke belegging gaan immers gewoon door. Het betekent dus dat we kosten maken die we vanuit onze financiële reserves moeten betalen. Het zal onder andere betekenen dat we minder campagnes kunnen voeren voor het aantrekken van nieuwe beleggers.

  Maar solidariteit hebben we hoog in het vaandel staan. Door dit jaar geen beheervergoeding in rekening brengen delen we de lasten met elkaar. 

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Jullie lopen nu inkomsten mis. Hoe kan ik een (extra) bijdrage leveren zodat we meer mensen kunnen interesseren voor het mooie werk van Oikocredit?

  Naast beleggen is het ook mogelijk om lid te worden van onze vereniging, welke is opgericht om het werk van Oikocredit breed bekend te maken en om geld aan te trekken voor Oikocredits sociale investeringen. We werken continu aan het promoten van Oikocredit en het bereiken van mensen die hun geld willen laten werken voor impact. Kijk voor meer informatie op de pagina over ons member programma.

  Daarnaast is het ook mogelijk om (eenmalig) te schenken aan Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland. Zo kunnen we blijven werken aan het promoten van Oikocredit en het bereiken van mensen die hun geld willen laten werken voor impact. Want met een grotere groep beleggers kunnen we meer mensen met de mogelijkheid bieden hun leven te verbeteren. Dit noemen we een 'algemene schenking'. U kunt Oikocredit Nederland ook opnemen in uw testament. Kijk voor meer informatie over schenken en nalaten op de pagina over schenken en nalaten.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

Hoe werkt microkrediet?

Alles over wat microkrediet is, hoe microkrediet in de praktijk werkt en hoe een ondernemer zijn geld krijgt leest u in deze categorie.

 • Waarom zou ik in Oikocredit investeren als ik bij een ander fonds dat in microfinanciering belegt meer rendement krijg?

  Oikocredit is wereldwijd 1 van de grootste sociaal investeerders in de microfinancieringssector. In tegenstelling tot collega’s, heeft Oikocredit in ruim 60 landen lokale mensen in dienst. Zij kennen de markt en begeleiden met ongeveer 600 partners, om zo nog meer sociale impact te genereren. Een dergelijk model is natuurlijk wat kostbaarder dan werken vanuit één hoofdkantoor in bijvoorbeeld Nederland. We maken bewust deze keuze, omdat lokale aanwezigheid met lokale mensen tot nog meer sociale impact leidt.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoeveel rente betalen ondernemers op hun lening?

  De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, selecteren we op de sociale impact die ze nastreven. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die aan ondernemers gevraagd worden. We monitoren dat ook systematisch. Onze partners hanteren over het algemeen lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor onze aanwezigheid een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land. In veel opkomende economieën is de rente echter veel hoger dan in westerse landen. De rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet is daardoor gemiddeld 20-40%. Hoeveel rente een ondernemer in een ontwikkelingsland betaalt hangt af van een aantal factoren:

  • De looptijd van de lening. Die is vaak kort. De administratiekosten zijn verwerkt in het rentepercentage en moeten dus in die korte tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) worden terugbetaald. Het uitlenen van één bedrag van € 10.000 kost veel minder dan het uitlenen van 100 x € 100,- euro.
  • Het inflatiepercentage in het betreffende land (vaak alleen al hoger dan 10%)
  • Het kredietrisico in het betreffende land. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de economische stabiliteit.
  • De mate van begeleiding die de ondernemer krijgt. Ze krijgen niet alleen geld, maar ook training. Ook deze kosten zitten versleuteld in het rentepercentage.
  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Kan ik beleggen in een specifiek project of in een specifiek land?

  Oikocredit werkt samen met lokale microfinancieringsinstellingen. Oikocredit verstrekt een lening aan een microfinancieringsinstelling en die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De looptijd van een microkrediet is gemiddeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer aan een andere ondernemer als microkrediet verstrekt. Het is zeer kostbaar om administratief bij te houden welk geld aan welke ondernemer wordt uitgeleend. Daarbij wil Oikocredit gegeven haar missie geen keuzes maken op basis van persoonlijke voorkeur van beleggers. Het is daarom niet mogelijk om te beleggen in een specifiek project of in een specifiek land.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Werkt microkrediet eigenlijk wel?

  Door de groei van het bedrijf en meer inkomen verbeteren de levensomstandigheden van ondernemers. Dit kan een kleine verbetering zijn aan hun huis of ook de mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan.
  Een vraag die bij Oikocredit hoog op de agenda staat, is: ‘Welk microkrediet werkt?’ Onder welke omstandigheden en met welke begeleiding kan microkrediet echt het verschil maken. Door daar onderzoek naar te doen, hoopt Oikocredit in de toekomst nog meer impact te hebben.

  In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verstrekken van microkrediet de economie van een land stimuleert; naarmate meer mensen er gebruik van maken heeft het meer impact op de economie van een land. Micro bevordert macro. Dus hoe meer mensen investeren op microniveau, hoe meer impact het heeft op macroniveau.

  De vraag is welk microkrediet werkt. Verschillende soorten kredieten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden. Daarom initieert Oikocredit op sectorniveau diverse initiatieven om uiteindelijk het belang van de ondernemer centraal te stellen.

  Denk hierbij aan de Social Performance Indicatoren of het meten van de PPI (Progress out of Poverty Index). Zo leert de sector wat wel en wat niet werkt, en bevordert Oikocredit ook dat alle spelers in de sector op een sociale manier actief zijn.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Wat gebeurt er als een ondernemer de lening niet terug kan betalen?

  Vaak wordt geleend aan leengroepen. Ondernemers staan borg voor elkaar. Wanneer één ondernemer binnen de leengroep moeite heeft met het terugbetalen van de lening, dan springen de groepsleden in. De groepsleden steunen elkaar dus en kunnen op elkaars steun rekenen.

  Wanneer een partner de lening aan Oikocredit niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, dan wordt een lening afgeschreven.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoe krijgt de ondernemer zijn geld?

  Een ondernemer krijgt zijn geld via de lokale partner: de microfinancieringsinstelling of coöperatie. Dit zijn lokale organisaties die het geld naar de betreffende ondernemer, die vaak in afgelegen landbouwgebied woont, brengt.

  Daarnaast krijgt de ondernemer veelal begeleiding vanuit deze partners. Denk aan training op het gebied van boekhouden, marketing, of techniek (landbouw).

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'

Rekening openen/wijzigen

Wilt u een rekening openen bij Oikocredit? Of heeft u vragen over uw bestaande beleggingsrekening? Hier vindt u antwoorden op vragen over hoe u extra kunt beleggen, of het mogelijk is om uw belegging te annuleren, hoe u uw gegevens kunt wijzigen en meer. 

 • Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs en een bankafschrift opsturen?

  Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht om (nieuwe) klanten te identificeren. Daarom vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs en een afschrift van uw bankrekening. Bij grote bedragen stellen we aanvullende vragen naar de herkomst van het geld. Bij organisaties moeten wij vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende is.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Waar moet een kopie van mijn identiteitsbewijs aan voldoen?

  Een kopie van uw identiteitsbewijs moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Dit mag uw paspoort, ID kaart of rijbewijs zijn
  • Uw identiteitsbewijs is geldig
  • Uw identiteitsbewijs is volledig leesbaar
  • Uw pasfoto is zichtbaar 

  U mag geen gegevens doorstrepen, omdat wij alle gegevens nodig hebben om uw identiteit te controleren. Wel mag u de kopie van uw identiteitskaart voorzien van een watermerk en datum. 

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Waar moet een kopie van een rekeningafschrift aan voldoen?

  Een kopie van uw rekeningafschrift moet aan het volgende voldoen:

  • De tenaamstelling
  • Uw adresgegevens 
  • Uw IBAN

  U mag informatie over transacties en het saldo afdekken. Ook mag u de kopie voorzien van een watermerk en datum. 

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Welke informatie ontvang ik over mijn belegging?

  Als u belegger bent geworden ontvangt u een welkomstbrief. Hierin staat informatie over de verwerking van uw belegging en de informatie die u van ons ontvangt. Wijzigingen in uw belegging kunt u zelf eenvoudig zien in uw persoonlijke Mijn Oikocredit omgeving. Jaarlijks krijgt u in januari een jaaroverzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en in juli een dividendbericht. Als u MIjn Oikocredit heeft vindt u de overzichten daar. Heeft u geen Mijn Oikocredit, dan kunt u de overzichten per mail ontvangen of eventueel per post.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik extra beleggen?

  U bent uiteraard altijd welkom om extra te beleggen. Dit kan eenvoudig door een geldbedrag over te maken op de bankrekening van het Oikocredit Nederland Fonds: NL37 TRIO 0379 2791 69 ten name van St. Jur. Eigendom ONF, onder vermelding van uw beleggingsnummer. Dit nummer vindt u op uw rekeningoverzicht. Ook kunt u ons machtigen een bedrag af te schrijven, eenmalig of maandelijks. Dit kan al vanaf 10 euro per maand!

  Voor het overgemaakte bedrag boeken we participaties bij op uw bestaande portefeuille. Dit gebeurt altijd op de eerste dag van de volgende maand waarin het geld bij het ONF binnenkomt. 

  Als u vragen heeft, neem gerust contact op. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69.

  Download het machtigingsformulier voor extra beleggen.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  U kunt door een wijzigingsformulier in te vullen uw rekeningnummer wijzigen. Vanwege de zorgvuldigheid vragen we bij wijziging van een bankrekeningnummer (IBAN) altijd om een handtekening van de houder(s) van de participaties ONF en een kopie van het paspoort van de houder(s).

  Download het wijzigingsformulier.

  Download het wijzigingsformulier voor organisaties en ondernemers.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn gegevens online raadplegen?

  In Mijn Oikocredit kunt u online uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw belegging raadplegen.

  Heeft u (nog) geen Mijn Oikocredit account? Dan kunt u ook direct contact met ons opnemen om wijzigingen door te geven of om de actuele status van uw belegging op te vragen. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030-234 10 69.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik een deel van het belegde geld opnemen?

  U kunt een deel van uw belegging maandelijks zonder kosten opnemen, tot een minimumbedrag van 200 euro. De verkopen verwerken we op de eerste dag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn belegging annuleren?

  U kunt uw belegging binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Neemt u in dat geval alstublieft contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69. Het geld dat u belegd heeft, wordt teruggestort op uw bankrekening. 

  Daarna kunt u uw belegging maandelijks zonder kosten opnemen. Verkopen verwerken we op de eerste dag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn belegging beëindigen?

  U kunt uw belegging maandelijks zonder kosten terug laten kopen door het Oikocredit Nederland Fonds. De verkopen verwerken we op de eerste dag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  In uw persoonlijke online omgeving Mijn Oikocredit kunt u eenvoudig een verkoop van (een deel van) uw belegging doorgeven.

  Heeft u geen account voor Mijn Oikocredit, dan kunt u uw verkoop ook direct aan ons doorgeven via telefoon of email. Ook kunt u gebruik maken van het verkoopformulier.

  Download het verkoopformulier.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Ontvang ik een bevestiging van een wijziging van mijn belegging?

  U ontvangt ter bevestiging van de wijziging van uw belegging per post een brief. Aan het begin van de volgende maand ontvang u per email een overzicht van uw belegging. Indien uw emailadres bij ons niet bekend is, ontvangt u het overzicht per post.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'

Mijn persoonlijke gegevens en privacy

Waarom vraagt Oikocredit om mijn persoonlijke gegevens als mijn BSN en fiscaal inwonerschap? Wat is fiscaal inwonerschap überhaupt? En wat doet Oikocredit met mijn gegevens? Antwoord op deze privacy-gerelateerde vragen vindt u hier.

 • Waarom wil Oikocredit mijn fiscaal inwonerschap weten?

  De wet Common Reporting Standard (CRS) verplicht het Oikocredit Nederland Fonds als financiële instelling om deze informatie door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen en werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Hoe weet ik of ik fiscaal inwoner ben van Nederland?

  In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

  Meer vragen over 'privacy'
 • Kan ik fiscaal inwoner zijn van meerdere landen?

  Ja, in uitzonderlijke gevallen kunt u meerdere fiscale woonlanden hebben. In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn fiscale woonplaats is anders dan Nederland, maar ik weet mijn fiscaal identificatienummer van dat land niet. Wat moet ik nu doen?

  Als via uw lokale belastingadviseur of  via de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’ uw fiscaal identificatienummer nog niet bij u bekend is, dan volstaat het om enkel uw fiscale woonplaats in te vullen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat gaat Oikocredit met de gegevens over mijn fiscaal inwonerschap doen?

  Wanneer u (ook) een ander fiscaal woonland heeft dan Nederland, zijn wij wettelijk verplicht om uw naam, adres, geboortedatum, BSN, fiscale woonplaats(en), saldo van uw belegging en uw dividend door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of zij uw gegevens doorgeven aan de belastingdienst(en) van die landen waar u fiscaal inwoner bent. Deze buitenlandse belastingdiensten gaan de gegevens vervolgens zelf controleren.

  De privacy van onze beleggers vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met klantgegevens. De gegevens rondom uw belegging / de belegging van uw organisatie worden door ons dan ook alléén aan de Belastingdienst doorgegeven en niet aan andere instanties.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat is een fiscaal identificatienummer?

  Wanneer u (mede) in een ander land dan Nederland belastingplichtig / fiscaal inwoner bent, dan wordt u gevraagd om uw fiscaal identificatienummer aan ons door te geven. Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst en u gebruikt voor de belastingaangifte in dat land. Elk land gebruikt een ander begrip voor dit nummer. In Nederland wordt de term Burgerservicenummer (BSN) gebruikt. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op www.oecd.org als u zoekt op ‘Taxpayer Identification Number’.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn BSN is bekend bij de Belastingdienst. Waarom moet ik deze dan aan jullie doorgeven?

  Uw beleggingssaldo bij het Oikocredit Nederland Fonds kan alleen door de Belastingdienst gekoppeld worden aan uw belastinggegevens wanneer wij ook uw geboortedatum en BSN doorgeven. De combinatie van die twee is specifiek en gebruikt de Belastingdienst ter identificatie voor de vooraf ingevulde aangifte.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Er wordt geadviseerd nooit je BSN op te geven. Waarom moet dat bij jullie wel?

  Als financiële instelling is Oikocredit Nederland wettelijk verplicht om uw beleggingsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt uw BSN en geboortedatum om de gegevens van uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds aan u als persoon te koppelen, zodat u uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds terugziet in uw belastingaangifte. De koppeling tussen de juiste belegging met de juiste persoon kan door de Belastingdienst alleen gemaakt worden middels het BSN en de geboortedatum, vandaar dat wij dit ook aan de Belastingdienst door moeten geven.

  De Belastingdienst blijft dan op de hoogte wie er in het Oikocredit Nederland Fonds beleggen. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen. Bovendien, wanneer wij aan deze wettelijke verplichting voldoen, kunnen wij ons werk voor ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika blijven doen. Zo werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Hoe kom ik erachter wie de UBO is van mijn organisatie?

  UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Een UBO is een natuurlijke persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Er kunnen meerdere UBO’s zijn van één organisatie.

  • Eenmanszaak
   De UBO is de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Bv of nv
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennnootschap;
   o dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.
   Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel.
  • Stichting of vereniging
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van een statutenwijziging;
   o dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • VOF, Maatschap of CV
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijziging van de de samenwerkingsovereenkomst.
  • Kerkgenootschap
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die:
   o bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.
   o wanneer er geen statuut beschikbaar is, en er daarom geen natuurlijk persoon als rechtsopvolger benoemd is, gaan we uit van de fictie dat er een UBO is. Dit noemen we ook wel de pseudo-UBO. Dat zijn dan, tenzij deze positie(s) vacant is/zijn of tenzij door het kerkgenootschap uitdrukkelijk anders is bepaald, de voorzitter en secretaris van de diaconie/het kerkgenootschap. Een kerkgenootschap kan dus meerdere (pseudo-)UBO's hebben.
  • Trust
   In het geval van een trust moeten meer personen als UBO worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval:
   o de trustees van een trust;
   o de oprichter (Settlor);
   o de eventuele Protector;
   o en de begunstigden (Beneficials) van een trust.
  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn organisatie heeft geen UBO. Moet het formulier dan alsnog ingevuld worden?

  Ja, in het geval dat geen enkel persoon is geïdentificeerd als UBO, dan wordt een natuurlijke persoon die een functie als leidinggevende functionaris bekleedt gedefinieerd als de pseudo-UBO van de rechtspersoon. Hieronder wordt het statutair bestuur van de cliënt verstaan. Bij een personenvennootschap wordt de beherend vennoot als pseudo-UBO aangemerkt.

  Voor kerkgemeenten en diaconieën geldt over het algemeen dat er geen natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijke belanghebbende is. De Pseudo-UBO’s zijn dan de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie. In de praktijk zijn dat de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters of de voorzitter en secretaris van het college van diakenen. 

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn stichting / vereniging / kerk heeft geen KvK- of RSIN-nummer. Moet ik het formulier nog steeds invullen?

  Ja, in dat geval dient het KvK- en/of RSIN-nummer van de overkoepelende organisatie ingevuld te worden.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Waarom moet ik mijn gegevens (zoals mijn BSN) aan Oikocredit doorgeven?

  De wet Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting verplicht het Oikocredit Nederland Fonds als financiële instelling om deze informatie door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen en werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Ik heb mijn geboortedatum en BSN aan jullie doorgegeven, maar ik zie mijn belegging niet vooraf ingevuld bij mijn belastingaangifte. Hoe kan dit?

  Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Op peildatum 1 januari van het afgesloten belastingjaar had u geen saldo bij het Oikocredit Nederland Fonds
  • Wij dienen een jaar vantevoren de juiste gegevens aan de Belastingdienst aan te leveren. Op het moment van onze aanlevering bij de Belastingdienst waren uw geboortedatum en/of BSN nog niet bij ons bekend
  • Bij de Belastingdienst zelf worden ook nog scherpe controles uitgevoerd om te bepalen of uw belegging bij het Oikocredit Nederland Fonds vooraf wordt ingevuld bij de belastingaangifte. Hier hebben we helaas weinig tot geen controle op.
  Meer vragen over 'privacy'
 • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

 • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

 • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4