ANBI

Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

ANBI-informatie

ANBI-statusOikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, fiscaal nummer (RSIN) 0038.11.670). De vereniging heeft tot doel in Nederland bekendheid te geven aan Oikocredit en de deelneming in Oikocredit te bevorderen. Schenkingen worden voor verschillende doelen aangewend. Zo kan de vereniging met uw geld meer mensen interesseren voor ons werk, waardoor we weer meer mensen kunnen helpen. En u kunt uw geld schenken met de voorwaarde ‘Duurzaam Belegd’. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland het geld eeuwigdurend belegt in aandelen Oikocredit. U leest hier meer over in de statuten van Oikocredit Nederland.

De ANBI-informatie voor de Belastingdienst vindt u hier.

Onze visie

In ons meerjarenplan 2023-2024 kunt u lezen over de strategie. Een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen.

Adresgegevens

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
e-mail: nederland@oikocredit.nl
www.oikocredit.nl

Strategie en verantwoording

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten en fondsenwerving) en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar zijn te vinden onder publicaties. De verslagen van voorgaande jaren zijn daar ook te lezen.