ANBI status

Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI informatie

ANBI-informatie

ANBI-statusOikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, fiscaal nummer (RSIN) 0038.11.670). De vereniging heeft tot doel in Nederland bekendheid te geven aan Oikocredit en de deelneming in Oikocredit te bevorderen. Schenkingen worden voor verschillende doelen aangewend. Zo kan de vereniging met uw geld meer mensen interesseren voor ons werk, waardoor we weer meer mensen kunnen helpen. En u kunt uw geld schenken met de voorwaarde ‘Duurzaam Belegd’. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland het geld eeuwigdurend belegt in aandelen Oikocredit. U leest hier meer over in de statuten van Oikocredit Nederland.

De ANBI-informatie voor de Belastingdienst vindt u hier.

Onze visie

In ons meerjarenplan 2023-2024 kunt u lezen over de strategie. Een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen.

Adresgegevens

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
e-mail: nederland@oikocredit.nl
www.oikocredit.nl

Strategie en verantwoording

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten en fondsenwerving) en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar zijn te vinden onder publicaties. De verslagen van voorgaande jaren zijn daar ook te lezen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

 • Ruard Ganzevoort, voorzitter
 • Gerard Vesseur
 • Reineke Beijdorff
 • Yang Soo Kloosterhof

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De medewerkers krijgen een beloning in lijn met de arbeidsvoorwaarden van PKN. Voor de bescherming van onze medewerkers is er voor de werknemers van Oikocredit Nederland een gedragsregeling, klokkenluidersregeling en een beleid omgangsvormen. Uiteraard bieden we geen bonusregeling.

 • Steun mensen zoals Marta uit Mexico

 • Steun mensen zoals Margret uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Mimin uit Indonesië

 • Steun mensen zoals Vilson uit Brazilië

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4