Beleggen voor particulieren

Geef meer waarde aan uw geld beleg in microfinanciering 

Oikocredit investeert al 47 jaar in microfinanciering, landbouw en duurzame energie in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In mensen die regulier geen kans maken op een startkapitaal. Zodra de lening is afgelost krijgen weer andere ondernemende mensen een kans om te werken aan een zinvolle toekomst. Voor zichzelf, voor hun gezinnen én de gemeenschap. Zo blijft uw geld werken én profiteren die mensen ervan die het 't hardst nodig hebben.

Beleggen particulieren

Start nu met beleggen

  • Investeer in microkrediet, landbouw en duurzame energie
  • Al vanaf eenmalig € 200
  • Daarna maandbeleggen mogelijk vanaf € 10
  • Maak eenvoudig een account aan
  • Na identificatie kunt u starten met beleggen

GEEF EEN BELEGGING CADEAU

  • Een duurzaam en gewaardeerd cadeau
  • Exclusief aanbod voor onze beleggers
  • Bouw vermogen op voor bijv. uw (klein)kind
  • Vanaf eenmalig € 200, kan in combinatie met maandbeleggen
  • De ontvanger of de verantwoordelijke moet zich identificeren

Beleggen
Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Organisaties
Ook organisaties kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Om als organisatie te beleggen kunt u dit inschrijfformulier downloaden: 

Inschrijfformulier organisaties en ondernemers

Dividend
Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli dividend uit. Dat dividend is gebaseerd op het dividend dat de coöperatie Oikocredit International jaarlijks vaststelt op basis van het financiële resultaat van over het afgelopen jaar. De hoogte van het dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni.

De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. Over 2021 is een dividend van 0,5% vastgesteld. Op het dividend worden geen kosten ingehouden. Daarmee komt het dividend van het Oikocredit Nederland Fonds over 2021 ook uit op 0,5%.

Risico's
Beleggen betekent dat er een kans is dat u uw ingelegde geld kwijtraakt. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden. Het voornaamste risico is het spreidingsrisico. Tussen 95% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de belangrijkste risico’s:

Projectenrisico
Dit risico verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Landenrisico
Economische en politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor een partnerorganisatie om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om dit risico te verminderen, is Oikocredits portefeuille gespreid over vele regio's en landen.

Valutarisico
De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Dalende wisselkoersen van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, of lokale valuta ten opzichte van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten en daarmee op het uit te keren dividend, de intrinsieke waarde en prijs van de aandelen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals het Essentiële-informatiedocument hier gratis downloaden. Overige financiële informatie vindt u bij downloads Oikocredit Nederland Fonds

Download het Essentiële-informatiedocument

Download het prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Download bijlage pospectus SFDR