Werkwijze

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een waardig bestaan op te bouwen. Daarom investeert Oikocredit in microkrediet, landbouw en duurzame energie. We zijn lokaal aanwezig en werken samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Werkwijze

Bernardo Bonjean, CEO van partner Avante

Oikocredit heeft veel kennis die van strategisch belang is voor onze onderneming.

Bernardo Bonjean, CEO van partner Avante

WAT WE DOEN

Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te bouwen.

Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We focussen op de volgende drie sectoren:

Microkrediet

Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen.

Meer lezen >

Landbouw

Voor boeren is het vaak moeilijk om krediet te krijgen. Daarom financiert Oikocredit boeren en landbouwcoöperaties. Fairtrade is daarbij belangrijk. Dit draagt bij aan een betere prijs voor boeren.

Meer lezen >

Duurzame energie

We investeren in kleinschalige energieprojecten met grote sociale impact. Dat doen we in landen waar toegang tot betaalbare en schone energie slecht is.

Meer lezen >

MISSIE

Oikocredit spoort iedereen aan om verantwoord te beleggen. Hiermee kunnen we samen het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam verbeteren.

De juiste balans tussen people, planet en profit is daarbij van groot belang. Oikocredit houdt bij haar investeringen rekening met sociale, milieu- en economische resultaten.

Foto: Loan officer Miguel Cuevas kijkt samen met Marta Rangel naar de administratie van haar marktkraam, die ze opende met hulp van microkrediet.

HOE

Via lokale partners verleent Oikocredit microkredieten aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onze lokale partner heeft direct contact met de ondernemer. Zij kennen de omstandigheden en staan dichterbij de microkrediet ontvangers. Een medewerker van onze partner springt vaak op zijn bromfiets om naar een slecht bereikbaar gebied te rijden. Daar heeft hij persoonlijk contact met de microkrediet ondernemer. 

De coöperatie Oikocredit is gevestigd in Amersfoort. Bij regiokantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken lokale medewerkers van Oikocredit. Deze hebben direct contact met onze partners.

Financing-plus-benadering

Oikocredit gaat verder dan alleen financiering. Oikocredit ondersteunt partners met trainingen. Hierdoor kunnen onze partners de microkrediet-ondernemers ondersteunen met speciale programma’s. Deze trainingen richten zich op:

▶   Het monitoren van de impact op de levens van de ondernemers
▶   
Landbouw, zoals kennis over gewassen
▶   Financiële training

SCREENING

De beleggingsportefeuille van Oikocredit voldoet aan de ESG-eisen. Dit betekent dat de investeringen een positieve bijdrage leveren aan het milieu (de E), sociale gelijkheid (S) en aan goed bestuur (de G). Potentiële partners worden via een speciale scorekaart met Oikocredits ESG-selectiecriteria geëvalueerd. Er worden ook uitsluitende criteria, zoals kinderarbeid en de productie van explosieven of andere gevaarlijke materialen, gebruikt. Jaarlijks zijn in het Impact Report de positieve bijdrage aan deze ESG-aspecten te lezen. 

Op 2 april 2012 heeft Oikocredit de ‘United Nations Principles for Responsible Investment’ ondertekend. De Verenigde Naties ondersteunt de ondertekenaars om duurzaamheid voor investeerders begrijpelijk te maken en helpt om dit in hun beleggingsbeleid te integreren. Meer hierover is te lezen in onze prospectus. Daarnaast heeft Oikocredit samen met collega-instellingen tools en standaarden gedefinieerd en ontwikkeld. Deze worden nu veel gebruikt in de sector.  

MONITOREN

We werken op basis van een gelijkwaardige relatie met onze partners. We hebben veel contact met onze partners. Onze lokale medewerkers gaan minimaal een keer per jaar bij ze op bezoek. We bekijken continu of onze partners de mensen bereiken die we graag willen bereiken. Daarbij is de impact op het leven van de ondernemers erg belangrijk. Elk jaar publiceren we deze resultaten in ons Social and Environmental Performance Report.

Meestgestelde vragen over onze werkwijze

 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan 513 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Kan ik beleggen in een specifiek project of in een specifiek land?

  Oikocredit werkt samen met lokale microfinancieringsinstellingen. Oikocredit verstrekt een lening aan een microfinancieringsinstelling en die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De looptijd van een microkrediet is gemiddeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer aan een andere ondernemer als microkrediet verstrekt. Het is zeer kostbaar om administratief bij te houden welk geld aan welke ondernemer wordt uitgeleend. Daarbij wil Oikocredit gegeven haar missie geen keuzes maken op basis van persoonlijke voorkeur van beleggers. Het is daarom niet mogelijk om te beleggen in een specifiek project of in een specifiek land.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat gebeurt er als een ondernemer de lening niet terug kan betalen?

  Vaak wordt geleend aan leengroepen. Ondernemers staan borg voor elkaar. Wanneer één ondernemer binnen de leengroep moeite heeft met het terugbetalen van de lening, dan springen de groepsleden in. De groepsleden steunen elkaar dus en kunnen op elkaars steun rekenen.

  Wanneer een partner de lening aan Oikocredit niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, dan wordt een lening afgeschreven.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoe krijgt de ondernemer zijn geld?

  Een ondernemer krijgt zijn geld via de lokale partner: de microfinancieringsinstelling of coöperatie. Dit zijn lokale organisaties die het geld naar de betreffende ondernemer, die vaak in afgelegen landbouwgebied woont, brengt.

  Daarnaast krijgt de ondernemer veelal begeleiding vanuit deze partners. Denk aan training op het gebied van boekhouden, marketing, of techniek (landbouw).

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen