Fonds informatie

Fondsinformatie

Waarin het Oikocredit Nederland Fonds belegt

Het geld dat u in het Oikocredit Nederland Fonds belegt, wordt voor 97 tot 99% geïnvesteerd in Oikocredit International. Dit is de internationale organisatie die de kredieten wereldwijd verstrekt. Oikocredit verleent krediet en investeert in aandelenkapitaal van ondernemingen met een sociale doelstelling in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. 

Met uw belegging maakt u zo de missie van Oikocredit mogelijk: krediet en financiële diensten bereikbaar maken voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden die daar anders geen toegang toe hebben. Oikocredit International en Oikocredit Nederland zijn met recht trots op de grote sociale impact die we samen met onze beleggers bereiken.

Oikocredit Nederland microkrediet succesvol in Indonesie_Mias_01.jpg

Rendement

Over de afgelopen jaren heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% dividend (2 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten) kunnen uitkeren aan de beleggers. De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over het jaar 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

Sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds in 2002 heeft geen van onze beleggers ook maar iets van het ingelegde kapitaal verloren. De participaties hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. 

Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van de cooperatie Oikocredit UA wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Dividenduitkering vindt jaarlijks plaats rond 1 juli en heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Onze beleggers krijgen in juli hun dividendoverzicht.

Meer informatie downloaden

Kosten en risico's

Aan aankopen en verkopen van een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn geen kosten verbonden. U kunt uw belegging maandelijks zonder kosten weer opnemen. Verkopen verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97 en 99 procent van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit UA. Daarmee is het Oikocredit Nederland Fonds afhankelijk van de gang van zaken bij Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit is tevens sprake van landenrisico, valutarisico en kredietrisico. Kijk voor meer informatie over deze risico's op de pagina beleggen.

Overige fondsinformatie

Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en aan beleggen zijn risico's verbonden. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. 

Wilt u meer informatie over het Oikocredit Nederland Fonds downloaden, zoals de jaarrekeningen, halfjaarcijfers of de intrinsieke waarde van de afgelopen maand? Kijk dan bij de downloads.

Vragen over het Oikocredit Nederland Fonds?

Heeft u vragen over beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds? Kijk eens bij veelgestelde vragen over beleggen of uw vraag ertussen staat.

Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, of meer informatie willen, neem dan contact op met Oikocredit Nederland via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

  • Steun mensen zoals Cordelia uit Nigeria

  • Steun mensen zoals Gregoria uit Bolivia

  • Steun mensen zoals Scobie uit Oeganda

  • Steun mensen zoals Phai uit Cambodja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4