Duurzame energie

Veilige bronnen van energie, die zorgen voor een enorme sociale impact en die goed is voor het milieu

Duurzame energie

Herma, belegger bij Oikocredit Nederland

Mijn zonnepomp bevalt erg goed. Ik heb nu een beter inkomen.

Gopi, India

Waarom Oikocredit investeert in duurzame energie

Naast inclusieve financiering en landbouw investeert Oikocredit ook heel bewust in duurzame energie. Dat doen we omdat we geloven dat we zo onze sociale impact kunnen vergroten. We kiezen daarom heel bewust voor projecten waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Zoals onze investeringen in sociale onderneming die schone, efficiënte en duurzame kookmethodes op biomassa aanbieden.

Ongeveer 789 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot elektriciteit (bron: Verenigde Naties). 3 miljard mensen zijn nog steeds afhankelijk van hout, kolen of dierlijk afval als brandstof om te koken of voor verwarming. Met als gevolg schadelijke dampen en ontbossing, zaken die in belangrijke mate bijdragen aan klimaatverandering. Daarom steunt Oikocredit Sustainable Development Goal 7: ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. 

Door te investeren in duurzame energie: 

▶   Creëert Oikocredit grote sociale impact voor mensen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika  
▶   
Wordt economische groei bevorderd, armoede verminderd en de kwaliteit van leven verbeterd
▶   En neemt het gebruik van fossiele brandstoffen af

Oikocredit investeert in deze drie duurzame-energiegebieden:

1. Off-grid

Off-grid betekent niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is een vorm van energie waarbij veel gebruik wordt gemaakt van zonne-energiesystemen voor thuis, mini grids en zonne-energie voor productief gebruik (bijvoorbeeld voor het bewateren van gewassen). Het grootste deel van Oikocredits investeringen in duurzame energie zijn investeringen in off-grid-energieprojecten.

Duurzame energie_off grid

2. On-grid

On-grid is aangesloten op het elektriciteitsnet. Het zijn veelal grotere duurzame-energieprojecten dan off-grid-projecten. Energie kan duurzaam opgewekt worden door middel van zon, wind, waterkracht en/of biomassa. Oikocredit investeert alleen in on-grid-projecten wanneer grote groepen achtergestelde gemeenschappen hiermee toegang krijgen tot energie.

Duurzame energie_on grid

3. Clean cooking

Over de hele wereld gebruiken drie miljard mensen vaste brandstoffen (bijvoorbeeld hout, gas of kolen) om eten te koken. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de gezondheid van de mensen als voor het milieu. Oikocredit investeert daarom in clean cooking-initiatieven voor schone, efficiënte en duurzame kookmethodes die beter zijn voor zowel mens als milieu.

Duurzame energie_clean cooking_2

Zelf beleggen in duurzame energie

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Via Oikocredit kunt u ook investeren in duurzame energie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zo zet u uw geld in om een grote sociale impact te maken. U kunt al meedoen vanaf 200 euro.

▶   Bekijk hier de mogelijkheden voor beleggen

Lees meer over Oikocredits duurzame energie-investeringen