Duurzame energie

Veilige bronnen van energie, die zorgen voor een enorme sociale impact en die goed is voor het milieu

Duurzame energie

Herma, belegger bij Oikocredit Nederland

Mijn zonnepomp bevalt erg goed. Ik heb nu een beter inkomen.

Gopi, India

Waarom Oikocredit investeert in duurzame energie

Naast inclusieve financiering en landbouw investeert Oikocredit ook heel bewust in duurzame energie. Dat doen we omdat we geloven dat we zo onze sociale impact kunnen vergroten. We kiezen daarom heel bewust voor projecten waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, zoals onze investering in Inyenyeri. Deze sociale onderneming biedt schone, efficiënte en duurzame kookmethodes op biomassa aan meer dan 3.500 huishoudens in Rwanda:

Één miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot elektriciteit (bron: Verenigde Naties). 3 miljard mensen zijn nog steeds afhankelijk van hout, kolen of dierlijk afval als brandstof om te koken of voor verwarming. Met als gevolg schadelijke dampen en ontbossing, zaken die in belangrijke mate bijdragen aan klimaatverandering. Daarom steunt Oikocredit Sustainable Development Goal 7: ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Oikocredits doel voor 2022 is om 100.000 huishoudens te hebben bereikt met toegang tot duurzame energie.

Door te investeren in duurzame energie: 

▶   Creëert Oikocredit grote sociale impact voor mensen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika  
▶   
Wordt economische groei bevorderd, armoede verminderd en de kwaliteit van leven verbeterd
▶   En neemt het gebruik van fossiele brandstoffen af

Oikocredit investeert in deze drie duurzame-energiegebieden:

1. Off-grid

Off-grid betekent niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is een vorm van energie waarbij veel gebruik wordt gemaakt van zonne-energiesystemen voor thuis, mini grids en zonne-energie voor productief gebruik (bijvoorbeeld voor het bewateren van gewassen). Het grootste deel van Oikocredits investeringen in duurzame energie zijn investeringen in off-grid-energieprojecten.

Duurzame energie_off grid

2. On-grid

On-grid is aangesloten op het elektriciteitsnet. Het zijn veelal grotere duurzame-energieprojecten dan off-grid-projecten. Energie kan duurzaam opgewekt worden door middel van zon, wind, waterkracht en/of biomassa. Oikocredit investeert alleen in on-grid-projecten wanneer grote groepen achtergestelde gemeenschappen hiermee toegang krijgen tot energie.

Duurzame energie_on grid

3. Clean cooking

Wereldwijd gebruiken 3 miljard mensen vaste brandstoffen om eten te koken. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de gezondheid van de mensen als voor het milieu. Oikocredit investeert onder andere in Inyenyeri. Dit is een clean cooking-initiatief in Rwanda die schone, efficiënte en duurzame kookmethodes op biomassa levert aan meer dan 3.500 Rwandese huishoudens.

Duurzame energie_clean cooking_2

Zelf beleggen in duurzame energie

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Via Oikocredit kunt u ook investeren in duurzame energie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zo zet u uw geld in om een grote sociale impact te maken. 

▶   Bekijk hier de mogelijkheden voor beleggen

Lees meer over Oikocredits duurzame energie-investeringen

Inyenyeri: schone en gezonde kookmethodes voor huishoudens in Rwanda 
De activiteiten van Inyenyeri dragen bij aan de strijd tegen ontbossing. De producten zorgen er ook voor dat het aantal huishoudens dat kookmethodes op brandhout en houtskool gebruikt daalt. Dat veroorzaakt luchtvervuiling in huis, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoordelijk is voor wereldwijd 4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar (2018). 

Microkrediet ondernemers beschermen

Om de microkrediet ondernemers te beschermen heeft Oikocredit samen met een aantal andere grote investeerders in microkrediet zeven beginselen voor het beschermen van klanten opgesteld. Bij een transactie tussen een klant en een microfinancier zijn deze klantbeschermingsbeginselen de minimumeisen waaraan de microfinancier moet voldoen.


De zeven klantbeschermingsbeginselen zijn:

 1. Ontwikkelen en aanbieden van geschikte producten
 2. Vermijden van te hoge schuldenlasten
 3. Transparantie
 4. Verantwoorde prijszetting
 5. Eerlijke en respectvolle behandeling van klanten
 6. Bescherming van klantgegevens
 7. Duidelijke procedure voor klachtenafhandeling
 • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

 • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

 • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4