Beleg ook in microkrediet, voor ondernemers zoals Aby Ndao uit Senegal

 

 

De cyclus van microkrediet

Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn.

Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken.

Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met een minimum aan risico.

Zo werkt het

1. Oikocredit geeft geen geld weg, maar leent geld uit

Ooit bestond ontwikkelingshulp alleen uit ‘geefgeld’. Toen stonden er mensen op die zeiden: je moet mensen in ontwikkelingslanden geen geld geven om vis te kunnen kopen, maar een hengel. Dan kunnen ze zelf vissen.
Nu zijn er organisaties zoals Oikocredit die weer een stap verder gaan. Die geven geen vis en geen hengel. Oikocredit gelooft dat je mensen beter geld kunt lenen, zodat ze zelf een hengel kunnen kopen. Hiermee stimuleer je het zelfredzame vermogen van mensen. Zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

2. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf iets kunnen ontwikkelen: een onderneming, een bestaan, een toekomst.

3. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden

Oikocredit verschaft haar leningen aan partnerorganisaties, zogenoemde microfinancieringsorganisaties. De partners zijn lokaal geworteld. Ze kennen het land, de omstandigheden en de gewoonten. En dat is maar goed ook, want vaak genoeg moet de loan officer op een bromfiets in verafgelegen gebieden de maandelijkse aflossingen incasseren. Deze aflossingen worden vervolgens aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Regional officeRegion