Nieuws

[BLOG] Dit is hoe microkrediet via Oikocredit werkt

[BLOG] Dit is hoe microkrediet via Oikocredit werkt

GROW-IN-30.jpg

Oikocredit heeft al ruim veertig jaar ervaring op het gebied van microkrediet, en gelooft in de kracht ervan. Microkrediet als krachtige tool in de strijd tegen armoede, dat valt of staat met de manier waarop Oikocredit de ondernemers bereikt. Daarom gaan we een stap verder dan andere investeerders. Maar, hoe gaat microkrediet via Oikocredit dan precies in z’n werk?

Om ervoor te zorgen dat een ondernemer het meeste uit zijn microkrediet kan halen, is een zorgvuldige selectie en goede begeleiding van groot belang. Dat betekent dat we een goed begrip nodig hebben van de lokale omstandigheden én dat we ondernemers de juiste ondersteuning moeten bieden.

Lokale partners

Tussen Nederland en ontvangers van microkrediet in landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië is, letterlijk, een grote afstand. Daarom werkt Oikocredit in 70 verschillende landen samen met ongeveer 700 partners, zoals microfinancieringsinstellingen of (boeren)coöperaties in de landen zelf. Deze partners weten het beste hoe zij in de behoeftes van de lokale bevolking kunnen voorzien: ze kennen het land en de omstandigheden. En dat is maar goed ook, vaak moet een medewerker van een microfinancieringsinstelling naar afgelegen gebieden om de klanten te bereiken.

Selectie
Aan onze samenwerkingspartners stellen wij hoge eisen. Wij werken niet met elke willekeurige microfinancieringsinstelling samen. Partners worden geselecteerd aan de hand van diverse criteria:

 • Welke doelgroepen worden bediend?
  Wij vinden het belangrijk dat het grootste gedeelte van onze microkredieten gaat naar vrouwen en naar ondernemers op het platteland. Armoede treft namelijk vooral deze groepen. Ze hebben bijvoorbeeld vaak minder kans om onderwijs te volgen en hebben minder eigen vermogen. Door juist in deze mensen te investeren, kunnen we die achterstand verkleinen.

 • In welke mate wordt bij investeringen rekening gehouden met het milieu?
  De schadelijke uitstoot van brandstoffen proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze partners daar ook rekening mee houden.

 • Hoeveel vrouwen binnen de organisatie vervullen leidinggevende functies?
  Gelijke behandeling is voor ons van groot belang. In veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika is dat minder vanzelfsprekend dan dit bij ons is, dus doet Oikocredit haar best om gelijkwaardigheid te stimuleren. 

 • Hebben de investeringen een sociale impact?
  Het is belangrijk te weten welke impact ons werk heeft. Bereiken we via onze partners de juiste mensen? Zorgen we ook echt voor positieve verandering in hun leven en in hun gemeenschap? Om dit te meten, kijken we bijvoorbeeld of onze partners werken aan sociale doelstellingen, zoals duurzaamheid, het creëren van werkgelegenheid en diensten die onze partners aanbieden aan de ondernemers. Hierbij kun je denken aan trainingen voor ondernemers om hun bedrijf te versterken of de mogelijkheid om te kunnen sparen via onze partner.

Begeleiding – persoonlijk contact en training

Ontvangers van microkrediet zijn vaak enorm gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken. Soms is microkrediet alleen echter niet genoeg. Bijvoorbeeld als een startende ondernemer moeite heeft om zijn bedrijf succesvol te maken of als een oogst tegenvalt. Dan is er meer nodig, zoals Oikocredits unieke financing-plus-benadering, met als belangrijk onderdeel capaciteitsopbouwprogramma’s voor onze partners. Zodat zij de ondernemers kunnen helpen om een succes te maken van hun microkrediet! Dat doen we bijvoorbeeld door een steuntje in de rug te geven op het gebied van marketing, bedrijfsvoering, techniek of duurzaamheid. De trainingen van onze partners kunnen variëren van een cursus duurzame ongediertebestrijding tot een workshop weerbaarheid voor vrouwen. En dat is wat Oikocredit zo uniek maakt. Hoe deze financing-plus precies werkt lees je in deze blog.

En zo, met de selectie van de juiste partners en een goede begeleiding voor ondernemers, is microkrediet een krachtig middel in de strijd tegen armoede.

« Terug