Nieuws

BLOG: Is alleen financiering genoeg?

BLOG: Is alleen financiering genoeg?

Blog.jpg

Ontvangers van microkrediet zijn vaak zeer gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken. Doordat de meesten echter geen opleiding hebben gevolgd, of alleen de lagere school hebben afgerond, ontbreekt het soms aan kennis op het gebied van marketing, landbouw of techniek bijvoorbeeld. Is alleen financiering dan genoeg?

Kijk naar Akpo Koffivi uit Togo. Hij is nooit naar school geweest en werkte als tiener al als schoenpoetser op straat. Langzaamaan groeide hij uit tot schoenmaker, eerst met een tafel tegen een muur op straat en dankzij een lening via Oikocredit kon hij op een gegeven moment zelfs zijn eigen schoenmakerij/-winkel openen. Hij stuitte echter op het volgende probleem: mensen liepen zijn winkel voorbij, waardoor Akpo te weinig omzette.

Alleen financiering bieden is dan niet genoeg. Soms, zoals bij Akpo, is er méér nodig. En dat is precies de reden dat Oikocredit een stap verder gaat dan andere investeerders. Hoe? Door te werken met een unieke financing-plus-benadering, met als belangrijk onderdeel capaciteitsopbouwprogramma’s voor onze partners.

Oikocredits unieke factor

Wat Oikocredits capaciteitsopbouwprogramma’s zo uniek maakt, is dat we onze partners bijvoorbeeld begeleiden bij het ontwikkelen van trainingsprogramma’s voor ondernemers. Zo helpen we onze partners om hun sociale missie na te leven, waarbij ook hoort dat zij de ondernemers begeleiden zodat ze financieel gezonde ondernemingen hebben. Want uiteindelijk draait het om wat de ondernemer nodig heeft, naast financiering, om te kunnen groeien als ondernemer én met zijn onderneming.

En onze partners zelf kunnen als organisatie ook rekenen op training over bedrijfsvoering, managementinformatie of efficiency. Oikocredit heeft de capaciteitsopbouw die we onze partners wereldwijd bieden gestructureerd naar drie thema’s: klantresultaten, landbouw en financiële dienstverlening, zoals in het voorbeeld van Akpo. Door middel van deze programma’s trainen we onze partners op die drie genoemde thema’s, zodat onze partners hun klanten – de ondernemers – weer kunnen trainen.  

1. Klantresultaten (Client Outcomes Programme)

Dit programma helpt microfinancieringsinstellingen (MFI’s) om veranderingen in de levens van hun cliënten in de loop van de tijd te monitoren. Door bijvoorbeeld gegevens als veranderingen in inkomen en de termijn van het afbetalen van de lening bij te houden, krijgen we meer inzicht in het leven van de ondernemers. Dit helpt MFI’s bij het versterken van hun processen en diensten. En dat zorgt er weer voor dat we samen mensen met lage inkomens blijven bereiken, zodat we hun levenstandaard zoveel mogelijk kunnen verbeteren en optimaliseren.

2. Landbouw (Agricultural Services Programme)

Trainingen voor landbouwpartners op het gebied van bedrijfsoptimalisatie, zoals kennis over gewassen (welke gewassen zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld), milieu-educatie (kennis over schadelijke pesticiden en de voordelen van biologische landbouw). Daarnaast trainen we landbouwpartners hoe zij hun eindklanten, de ondernemers, kunnen trainen om deze kennis in de praktijk te brengen.

3. Financiële dienstverlening (Financial Services Programme)

Niet alleen Oikocredit heeft een sociale missie, we werken ook samen met partners die óf een sterke sociale missie hebben óf hun sociale missie willen versterken. Het Financial Services Programme helpt deze laatste groep om hun sociale missie te behalen. Dit doen we door deze partners financiële training te geven. Zij kunnen deze kennis van financiën dan toepassen in de praktijk, om de ontvangers van microkrediet te leren hoe ze kunnen sparen, hoe je de financiën van een huishouden bij kunt houden én uiteraard hoe een financiële boekhouding van een eigen bedrijf eruitziet.

En hoe is het nu met Akpo?

Omdat Akpo een microkrediet heeft via een partner van Oikocredit, kreeg Akpo meer dan enkel financiële hulp bij het opzetten van zijn eigen bedrijf. De partner heeft via Oikocredit namelijk diverse capaciteitsopbouwtrainingen gevolgd en kon Akpo zodoende trainingen geven over marketing. Hierbij leerde hij leerde hoe hij zijn winkel aantrekkelijker kon maken: Akpo investeerde in een groot bord met de naam van zijn winkel erop, een toonbank en mooie vitrinekasten. Dit maakte dat mensen zijn winkel konden vinden én dat de winkel er aantrekkelijker uitzag. 

Toekomst

Zodoende is capaciteitsopbouw een cruciale tool om de veerkracht van mensen en de positieve sociale impact van Oikocredits activiteiten te vergroten. 2016 is het eerste volledige jaar waarin we deze aanpak hebben toegepast, en in 2017 hebben we dit verder versterkt:

31-12-2017

31-12-2016

Verschil

Capaciteitsopbouw-investeringen

845.500

490.000

+ 72,6%

Aantal geholpen partners

100

45

+ 122,2%

 

Ook voor de komende jaren wil Oikocredit focussen op een maximale sociale impact. Financing-plus, met als belangrijk onderdeel capaciteitsopbouw, blijft daarom van groot belang. Zodat we ondernemers als Akpo, die behoefte hebben aan méér dan financiering, kunnen blijven helpen zich tot succesvolle ondernemers te ontplooien.

« Terug