Nalaten aan Oikocredit

Nalaten

Mogelijke keuzes voor erfgenamen

Participaties Oikocredit Nederland Fonds zijn vermogensbestanddelen. Wanneer zij deel uitmaken van een nalatenschap, moeten zij als zodanig worden behandeld. Als erfgenaam kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 1. U neemt de participaties onder eigen naam over.
 2. U verzoekt om uitbetaling van de participaties; We maken het bedrag dan uiterlijk zes weken na aanvraag over op de bij ons bekende betaalrekening.
 3. U schenkt de participaties aan Oikocredit Nederland.
 4. U schenkt de participaties aan Oikocredit Nederland onder de voorwaarde van duurzamebelegging bij Oikocredit. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland deze participaties niet te gelde mag maken of doorverkopen.
 5. U kiest een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

U begrijpt dat wij in geval van nalatenschap met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk moeten gaan. Degene die erft of degene die namens de erfgenaam optreedt (gevolmachtigde of testamentair executeur), dient in alle gevallen aan te tonen dat de nalatenschap de erfgenamen rechtens toekomt. Wij hopen van u te vernemen aan welke mogelijkheid de erfgenamen de voorkeur geven en zullen vervolgens zorg dragen voor een spoedige afwikkeling.

Met vragen of voor overleg kunt u altijd contact met ons opnemen. Stuur een e-mail of bel ons: (030) 234 10 69 (tijdens kantooruren).

 • Steun mensen zoals Cordelia uit Nigeria

 • Steun mensen zoals Gregoria uit Bolivia

 • Steun mensen zoals Scobie uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Phai uit Cambodja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4