Belegging geërfd

Alle mogelijke keuzes als u een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds heeft geërfd.

Nalaten

KEUZES VOOR ERFGENAMEN

Participaties in het Oikocredit Nederlands Fonds zijn vermogensbestanddelen. Wanneer dit deel uitmaakt van een nalatenschap, moeten dit ook zo behandeld worden.

Als erfgenaam kunt u een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

  U neemt de participaties onder eigen naam over.
  U verzoekt om uitbetaling van de participaties; We maken het bedrag dan uiterlijk zes weken na aanvraag over op de bij ons bekende betaalrekening.

  U schenkt de participaties aan Oikocredit Nederland.
  U schenkt de participaties aan Oikocredit Nederland onder de voorwaarde van duurzamebelegging bij Oikocredit. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland deze participaties niet te gelde mag maken of doorverkopen.
  U kiest een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Zorgvuldigheid

U begrijpt dat wij in geval van nalatenschap met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk moeten gaan. Degene die erft of degene die namens de erfgenaam optreedt (gevolmachtigde of testamentair executeur), dient in alle gevallen aan te tonen dat de nalatenschap de erfgenamen rechtens toekomt.

Wij hopen van u te vernemen aan welke mogelijkheid de erfgenamen de voorkeur geven en zullen vervolgens zorg dragen voor een spoedige afwikkeling.

Vragen?

Met vragen of voor overleg kunt u altijd contact met ons opnemen. Stuur een e-mail of bel ons: (030) 234 10 69 (tijdens kantooruren).