• Een eerlijk rendement
  • Maandelijks kosteloos opneembaar
  • Direct geregeld
  • Vanaf 10 euro per maand
  • Bel ons: 030 234 10 69

Beleggen

Een eerlijk rendement

Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet in ontwikkelingslanden. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement en een prachtig sociaal rendement. Let op: loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

EENMALIG BELEGGEN

  • Een eenmalige belegging kan al vanaf 200 euro, maar u bepaalt natuurlijk zelf of u meer wilt beleggen. 
  • U kunt op ieder moment uw inleg kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 200 euro).
  • U kunt uw geld maandelijks kosteloos opnemen.

OF MAANDELIJKS BELEGGEN

  • U kunt al beleggen vanaf 10 euro per maand.
  • U bepaalt zelf uw maandinleg en u kunt die op ieder moment kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 10 euro).
  • U kunt uw geld maandelijks kosteloos opnemen.

Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dividend

Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli dividend uit. Dit dividend heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van Oikocredit International wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging ontvangt. Sinds de oprichting in 2002 heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% dividend kunnen uitkeren aan de beleggers. De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over 2016, dat wij medio 2017 uitkeren, gehandhaafd zal blijven op 1,55%, maar dat het dividend over 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

Risico's

Beleggen betekent dat u uw ingelegde geld kwijt kunt raken. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog geen enkele belegger ook maar iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde kapitaal verloren.

Graag voldoen we aan onze wettelijke verplichting u ook op andere risico’s te wijzen:

Spreidingsrisico

Het Oikocredit Nederland Fonds belegt tussen 97 en 99 procent in aandelen Oikocredit en is daarmee afhankelijk van de gang van zaken bij Oikocredit. Dit is het spreidingsrisico. Wat betreft de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de volgende risico’s het belangrijkst:

Landenrisico

Economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van onze financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en vele landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Kredietrisico

Het risico van investeringen in partners verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie, die door een Credit Committee wordt beoordeeld. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie en overige financiële informatie hier gratis downloaden.

Download het prospectus

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Download de overige (financiële) informatie

Succesverhalen

campagne Made in Malawi

Onze campagne: made in Malawi

Malawi is het armste land ter wereld. Juist hier hebben we onze nieuwe reclamecampagne over microkrediet laten maken. Niet zelf, maar met lokale creatieve ondernemers. Gefinancierd mét microkrediet. Want als het werkt in Malawi, werkt het overal.

Ontdek meer verhalen