Nieuws

BLOG: Hoe coöperatieve inbreng bijdraagt aan Oikocredits missie

BLOG: Hoe coöperatieve inbreng bijdraagt aan Oikocredits missie

Maanaveeya, een 100% dochter van Oikocredit, is met sociale investeringen actief door heel India. Via hen wordt een groot gedeelte van de financieringen van Oikocredit in India verstrekt. Onze jaarvergadering, waarbij leden van de coöperatie uit alle windstreken aanwezig zijn, vond vorige week plaats in Chennai, India. Rondom de ledenvergadering vinden allerlei uitwisselingen en vergaderingen plaats. De meeste tijd zitten we dus binnen. Voor mij was het de tweede keer dat ik zo’n week meemaakte. En wederom was de week indrukwekkend en inspirerend.

Zondag en maandag

Op zondag en maandag kwamen we samen met de andere zogenaamde steunverenigingen van Oikocredit. In zo’n 15 landen in Europa, Canada, de Verenigde Staten en Japan communiceren we als steunvereniging over het wereldwijde werk van Oikocredit en proberen we beleggers – particulieren, verenigingen en stichtingen – te interesseren om te beleggen in Oikocredit. In deze meetings hebben we ervaringen uitgewisseld: wat werkt wel en wat werkt niet, hoe trekken we jongeren aan, waar lopen we tegen aan in wet- en regelgeving. Nuttige ontmoetingen met collega’s. Ik ben vooral onder de indruk van hun enthousiasme en de enorme betrokkenheid.

Dinsdag
Op dinsdag hadden we de kans van dichtbij projecten te zien die door Oikocredit mogelijk gemaakt zijn. Dit helpt ons enorm om beleggers te vertellen wat er met hun geld gebeurt. Er waren vijf verschillende thema’s: zoals microfinanciering aan vrouwengroepen en financiering aan landbouwprojecten. Ik koos voor het thema duurzame energie oplossingen met sociale impact. Een belangrijk thema voor ons.  Veel mensen, met name op het platteland, hebben immers geen toegang tot het energienet. Dit heeft allerlei sociale consequenties: kinderen kunnen ’s avonds hun huiswerk niet maken, winkels moeten op tijd dicht. De partners die wij bezochten verschaffen oplossingen in deze zoals het aanbieden van kleinschalige zonnepanelen. We zagen deze ook in werking: we bezochten onder andere een school voor kinderen met een geestelijk handicap. Deze school die elk dubbeltje om moet draaien om te overleven, profiteert enorm van deze goedkope vorm van energie.

Woensdag
Op woensdag vond de members meeting plaats. Oikocredit is een coöperatieve vereniging. Naast de steunverenigingen, zijn ook andere organisaties lid. Organisaties die grote feeling hebben bij het werk wat wij doen: mensen in ontwikkelingslanden vooruit helpen. Het zijn organisaties die dicht staan bij lokale bevolkingen, zoals NGO’s maar ook lokale kerken en zustercongregaties. Vorig jaar was de AGM in Ghana en kwamen veel members uit Afrika. Omdat dit jaar de AGM in India was, waren nu veel members uit Azië in de gelegenheid om deel te nemen. Het coöperatieve model houdt Oikocredit bij de les: het is ons er primair om te doen de levensomstandigheden van mensen in Latijns Amerika, Azië en Afrika structureel te verbeteren. De members, die in de haarvaten van deze samenlevingen zitten, wijzen ons daar steeds op. Met elkaar hebben we er over nagedacht hoe we het meeste impact kunnen hebben en welk organisatie daar bij past die dat het meest efficiënt doet.

Donderdag
Sluitstuk van de week is de formele Annual General Meeting (AGM) die goed vergelijkbaar is met de algemene ledenvergadering van Oikocredit Nederland, maar dan een slag groter en veel internationaler. Ik heb eens zitten tellen, maar ik alleen al heb dit jaar met 15 nationaliteiten gesproken. Over allerlei zaken moet – net als in elke andere organisatie – door de leden, die ook aandeelhouder zijn, gestemd worden zoals akkoord op de jaarcijfers, decharge aan het bestuur, enzovoort.  Niet het meest inspirerende onderdeel van de week, maar het hoort er wel bij. Oikocredit is ook een organisatie die goed bestuurd moet worden met een degelijk financieel beleid.

Naar huis
En toen naar huis. Onder de indruk van het vele werk dat we doen, het enorme enthousiasme van de andere steunverenigingen en de passie van de andere leden van onze internationale coöperatieve vereniging. Met elkaar geven we vorm aan onze missie: “Een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen.”

Eric Holterhues
Directeur Oikocredit Nederland

 

 

 

 

« Terug