Nieuws

Investeren in de stem van vrouwen

Investeren in de stem van vrouwen

Cover.jpg

Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben vaak minder kansen op onderwijs dan mannen en ze hebben weinig tot geen eigendommen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat armoede vooral vrouwen treft.

Oikocredit is er van overtuigd dat investeren in vrouwen in grote mate bijdraagt aan het bestrijden van armoede. Het zijn juist vrouwen die het verschil kunnen maken. Want zij zijn, meer dan mannen, geneigd om wat zij verdienen te investeren in hun gezin: gezonde voeding en onderwijs voor de kinderen bijvoorbeeld.

Oikocredit investeert daarom graag uw belegde geld in partners die zich focussen op het stimuleren van financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen. Want met het geld dat zij verdienen, krijgt de vrouw een stem in wat er gebeurt met haar geld. Dit gevoel van gelijkwaardigheid geeft haar zelfvertrouwen. En dát geeft haar een sterkere positie in de samenleving, zoals dat gebeurde bij deze vrouwen in Brazilië en India!

Café Feminino: koffie door vrouwen
Mobi is een Braziliaanse vrouwengroep, opgericht door vrouwen van koffieboeren. Met Mobi produceren ze hun eigen koffie: Café Feminino! Vânia (koffieboerin en lid van Mobi): “Vooral jonge vrouwen uit onze gemeenschap, vaak dochters van koffieboeren, migreren naar grote steden om daar naar werk te zoeken. Café Feminino maakt plattelandsvrouwen sterker. Hierdoor hoeven ze het platteland niet meer te verlaten in hun zoektocht naar werk en levensonderhoud. Het geld dat zij verdienen maakt hen onafhankelijker.” En dat is niet het enige dat bijdraagt aan onafhankelijkheid. In het verleden hielpen de vrouwen hun man bij alle landbouwactiviteiten, maar het waren enkel de mannen die deelnamen aan vergaderingen en bijeenkomsten van de koffiecoöperatie. Door Café Feminino, zijn de koffieboerinnen nu betrokken bij het héle productieproces van koffie. Óók bij vergaderingen en bijeenkomsten. Van ‘de vrouw van de koffieboer’ zijn ze dankzij Café Feminino nu echte ‘koffieboerinnen’ geworden: hardwerkende onderneemsters die vol trots hun product vertegenwoordigen. Van koffieboon tot eindproduct.
..
Een eigen stem in India
De stralende Indiase vrouwen op de cover zijn theepluksters. Hun kinderen gaan op de plantage naar school. En dat komt goed uit voor hun moeders, want hierdoor hebben zij hun handen vrij om aan het werk te gaan. Én de vrouwen verdienen zo zelf hun geld. Dit eigen inkomen zorgt niet alleen voor meer sociale en maatschappelijke gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, maar zeker ook voor het ontwikkelen van een eigen stem. Een stem die kan en durft te zeggen waar zíj haar verdiende geld in wil investeren!


« Terug