Nieuws

Blog: 4 redenen waarom Oikocredit geld investeert in campagnes

Blog: 4 redenen waarom Oikocredit geld investeert in campagnes

Still_Dromen waarmaken_familie.jpg

Regelmatig krijgen we bij Oikocredit Nederland vragen over de kosten die we maken, onder meer voor onze campagnes. En dat is logisch, want mensen die hun geld aan ons toevertrouwen willen graag weten of dat geld goed wordt besteed. Aanleiding om antwoord te geven op de vraag: waarom investeert Oikocredit Nederland geld in zo’n campagne?

Reden 1: Onze missie mogelijk maken
Oikocredit Nederland is een vereniging, die in 1976 in het leven is geroepen om het werk van Oikocredit te promoten en geld aan te trekken waarmee Oikocredit zijn werk kan doen: investeren in mensen in ontwikkelingslanden. Het is onze statutaire missie om promotie te maken voor het internationale werk van Oikocredit en mensen enthousiast te maken om ook mee te doen en te gaan beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds.

Dankzij het lidmaatschap van veel trouwe leden én giften van betrokken partijen, hebben we als vereniging middelen om in te zetten voor de communicatie en marketing van Oikocredit in Nederland. Zoals de nieuwe campagnevideo, waarmee we willen aangeven hoe ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen zijn met een microkrediet om hun droom waar te maken en zelfstandig voor hun inkomen te kunnen zorgen.

Reden 2: Onze achterban vergrijst
De campagne voor 2018 is niet zozeer gericht op het aantrekken van veel meer geld, maar vooral op het aantrekken van meer beleggers. Mensen die vanuit hun hart overtuigd zijn dat ze iets goeds met hun geld kunnen doen.

De reden dat we meer beleggers voor het Oikocredit Nederland Fonds willen aantrekken is dat onze bestaande achterban gemiddeld een hoge leeftijd heeft en we dus te maken hebben met uitstappen vanwege ouderdom of overlijden. Voor het voortbestaan van het Oikocredit Nederland Fonds zijn we daarom genoodzaakt om in te zetten op verjonging van de groep beleggers die bij ons betrokken zijn. Willen we continuïteit waarborgen voor Oikocredits werk, dan zullen we moeten zorgen dat we nog veel meer mensen betrekken bij onze prachtige sociale missie.

Reden 3: De vereniging draagt deze kosten
Om beleggers aan te trekken promoten we als vereniging niet alleen het werk van Oikocredit, maar ook het Oikocredit Nederland Fonds. Dat is tenslotte het product dat we aanbieden om te kunnen investeren in Oikocredit. Het fonds is een aparte entiteit, los van de vereniging Oikocredit Nederland.

Geld van beleggers gaat niet naar de vereniging, maar direct in het Oikocredit Nederland Fonds en via het fonds naar Oikocredit International, de sociaal investeerder die wereldwijd partners voorziet van financiering. Het Oikocredit Nederland Fonds houdt jaarlijks 0,45% op het dividend in voor de standaardkosten. Hieruit worden de algemene kosten voor het beheer van de beleggingen vergoed. Als u belegt in het fonds, zijn dit de enige kosten die u betaalt.

De hoogte van het budget dat we als vereniging Oikocredit Nederland kunnen uitgeven aan werving hangt af van de overige kosten die we hebben als vereniging en van wat er binnenkomt aan geld via bijvoorbeeld contributie en giften. Als alle andere kosten zijn betaald, blijft er een bedrag over dat we kunnen besteden aan campagnes. Dat bedrag verschilt dus elk jaar. Op de algemene ledenvergadering in november wordt door de leden gestemd over de begroting voor het komende jaar. Als lid van de vereniging heeft u dus invloed op het beleid van Oikocredit Nederland.

Reden 4: We zijn succesvol
Voor onszelf en voor onze betrokken beleggers en leden vinden we het uitermate belangrijk om te kunnen rapporteren over alle activiteiten die we ondernemen om het werk van Oikocredit bekend te maken in Nederland. Uiteraard doen we daar jaarlijks verslag van. Ook van onze eerdere campagnes hebben we de resultaten van onze inspanningen gemonitord. En ze hebben effect: in de afgelopen drie jaar hebben we niet alleen meer dan 3000 nieuwe beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds mogen verwelkomen, ook de gemiddelde leeftijd van onze beleggers is behoorlijk gedaald. Was deze begin 2015 nog 70 jaar, het huidige gemiddelde is 54. Met deze groeiende, betrokken achterban kan Oikocredit weer een flink aantal jaren vooruit met investeren in ondernemende mensen in ontwikkelingslanden!

Meer weten? Onze jaarverslagen bieden iedereen inzicht in het werk van Oikocredit Nederland en de kosten van onze wervingsactiviteiten in de afgelopen jaren.

« Terug