Nieuws

De speerpunten van Oikocredits rendement

De speerpunten van Oikocredits rendement

blog klein.png

We krijgen regelmatig de vraag waarom het rendement van Oikocredit afwijkt van het rendement van andere microfinancieringsfondsen. Een begrijpelijke vraag die we graag beantwoorden aan de hand van deze drie speerpunten van Oikocredits rendement.

1: impact first

Oikocredit stelt de impact van de financiering voorop: het gaat bij de financieringen die Oikocredit verstrekt primair om het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen aan de onderkant van de economische ladder in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. In vergelijking met andere microfinancieringsfondsen verstrekken we in relatief veel landen financiering aan veel partners (thans zo’n 700) en dus voor kleinere bedragen. Het gaat daarbij niet om de grotere gevestigde microfinancieringsinstellingen, maar om de kleinere, innovatieve instellingen.

Naast microfinanciering zijn we ook actief in landbouw en duurzame energie. Om dit goed te doen, geloven we erin dat we dicht bij de lokale bevolking moeten staan om de markt te begrijpen. We kiezen er dus - in tegenstelling tot menig ander microfinancieringsfonds voor - een iets andere portefeuille te hebben en deze niet centraal aan te sturen, ver weg van de lokale markt vanuit een ‘hoofdkantoor’ in Europa, maar een kantorennetwerk te hebben in de continenten waar we actief zijn. Deze opzet kost wel meer, maar zorgt er juist voor dat we maximale impact kunnen bereiken, omdat dit de enige manier is om innovatieve en kleinere initiatieven te financieren.

 

2: focus op stabiliteit

De langetermijn-dividendstrategie van Oikocredit is een stabiel rendement, niet het hoogste rendement in elk jaar. De afgelopen jaren was dit rendement 2%. Vorig jaar was het - met name vanwege wereldeconomische omstandigheden zoals de lage rente en de lage dollar - 1% en ook het komende jaar is het de verwachting dat de 2% niet zal worden gehaald. Maar dat doet niets af aan onze langetermijnfocus: een stabiel rendement. Wanneer u investeert in Oikocredit, kiest u er derhalve voor uw geld te investeren in impactvolle projecten in Latijns Amerika, Afrika en Azie. Én kiest u voor een stabiel rendement in plaats van een volatiel rendement, dat samengaat met grote pieken en dus ook grote dalen.

 

3: eerlijk rendement

De eindklanten die Oikocredit bedient zijn mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot financiering, zoals weduwe Cordelia in Nigeria die met een microkrediet een voorraad tassen kon kopen en nu in het levensonderhoud kan voorzien van haarzelf en haar twee kinderen. Cordelia is afhankelijk van dit soort leningen en kan nergens anders terecht. Dat zou kunnen betekenen dat de microfinancieringspartner van Oikocredit waarvan Cordelia een lening heeft ontvangen de hoogste rente kan berekenen; Cordelia kan toch nergens anders terecht. Maar Oikocredit wil zo niet opereren in de markt. We kiezen alléén voor die partners die eerlijke rendementen willen maken en dus aandeelhouders en investeerders hebben die net als Oikocredit niet de hoogste marge willen maken. Oikocredit krijgt daarom niet het hoogste rendement, maar het rendement is wel eerlijk omdat anders vrouwen als Cordelia de dupe zijn.

Oikocredit wil met haar financiering primair verandering brengen in de wereld en de levens van mensen die aan de onderkant staan van de economische ladder structureel te verbeteren door hen zelfredzaam te maken. Oikocredit beoogt daarbij een stabiel en eerlijk rendement te geven aan haar beleggers die een gedeelte van hun vermogen in ons investeren en net als wij een lange termijn horizon hebben. Doet u ook mee?

 

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen in het register van de AFM. ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit.

« Terug