Beleggen

Een eerlijk rendement

Oikocredit is al meer dan 45 jaar succesvol met microkrediet in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement.

Beleggen

Start nu met beleggen

  • Wereldwijde impact met microkrediet, landbouw en duurzame energie
  • Al 45 jaar ervaring met impactbeleggen
  • Een eerlijk dividend
  • Al vanaf € 200
  • Persoonlijk bereikbaar voor al uw vragen

GEEF EEN BELEGGING CADEAU

  • Een duurzaam cadeau met een dubbel effect
  • Schenk een belegd bedrag én de kans aan meer dan 32 miljoen mensen om hun leven te verbeteren
  • Bouw vermogen op voor uw (klein)kind
  • U bepaalt zelf welk bedrag u cadeau geeft

Beleggen
Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dividend
Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli dividend uit. Dat dividend is gebaseerd op het dividend dat de coöperatie Oikocredit International jaarlijks vaststelt op basis van het financiële resultaat van over het afgelopen jaar. De hoogte van het dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni.

De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. Over 2021 is een dividend van 0,5% vastgesteld. Op het dividend worden geen kosten ingehouden. Daarmee komt het dividend van het Oikocredit Nederland Fonds over 2021 ook uit op 0,5%.

Risico's
Beleggen betekent dat er een kans is dat u uw ingelegde geld kwijtraakt. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden. Het voornaamste risico is het spreidingsrisico. Tussen 95 en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de belangrijkste risico’s:

Projectenrisico
Dit risico verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Landenrisico
Economische en politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor een partnerorganisatie om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om dit risico te verminderen, is Oikocredits portefeuille gespreid over vele regio's en landen.

Valutarisico
De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Dalende wisselkoersen van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, of lokale valuta ten opzichte van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten en daarmee op het uit te keren dividend, de intrinsieke waarde en prijs van de aandelen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie hier gratis downloaden. Overige financiële informatie vindt u bij downloads Oikocredit Nederland Fonds

Download het prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Ook organisaties kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Om in te schrijven kunnen zij het inschrijfformulier downloaden:

Inschrijfformulier organisaties en ondernemers