Beleggen

Een eerlijk rendement

Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet in ontwikkelingslanden. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement en een prachtig sociaal rendement.

Beleggen

MAANDELIJKS OF EENMALIG BELEGGEN

  • Al vanaf 10 euro per maand of 200 euro ineens.
  • Bouw vermogen op voor uzelf of uw kind.
  • U kunt uw geld maandelijks kosteloos opnemen.
  • Nog nooit heeft een belegger iets van zijn inleg verloren.

GEEF EEN BELEGGING CADEAU

  • Een duurzaam cadeau met een dubbel effect.
  • Schenk een belegd bedrag én de kans aan meer dan 40 miljoen mensen om hun leven te verbeteren.
  • U bepaalt zelf welk bedrag u cadeau geeft.

Beleggen

Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dividend

Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli een interim-dividend uit. Op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International (in juni) wordt de hoogte van het dividend over het afgelopen kalenderjaar vastgesteld. Dit dividend wordt uitgekeerd aan het Oikocredit Nederland Fonds en is daarmee bepalend voor het interim-dividend dat u op uw belegging ontvangt. 

Sinds de oprichting in 2002 heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% interim-dividend kunnen uitkeren aan de beleggers. De hoogte van het interim-dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het interim-dividend over 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen. In de regel wordt naast het interim-dividend geen slotdividend uitgekeerd.

Risico's

Beleggen betekent dat u uw ingelegde geld kwijt kunt raken. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog geen enkele belegger ook maar iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde kapitaal verloren.

Graag voldoen we aan onze wettelijke verplichting u ook op andere risico’s te wijzen:

Spreidingsrisico

Het Oikocredit Nederland Fonds belegt tussen 97 en 99 procent in aandelen Oikocredit en is daarmee afhankelijk van de gang van zaken bij Oikocredit. Dit is het spreidingsrisico. Wat betreft de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de volgende risico’s het belangrijkst:

Landenrisico

Economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van onze financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en vele landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Kredietrisico

Het risico van investeringen in partners verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie, die door een Credit Committee wordt beoordeeld. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie hier gratis downloaden. Overige financiële informatie vindt u bij downloads Oikocredit Nederland Fonds

Download het prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Ook organisaties kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Om in te schrijven kunnen zij het inschrijfformulier downloaden:

Inschrijfformulier organisaties en ondernemers