Beleggen

Een eerlijk rendement

Oikocredit is al meer dan 45 jaar succesvol met microkrediet in ontwikkelingslanden. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement en een prachtig sociaal rendement.

Beleggen

Start nu met beleggen

  • Al vanaf 50 euro inleg of 10 euro per maand
  • Bouw vermogen op voor uzelf of uw (klein)kind
  • U kunt uw geld maandelijks opnemen

GEEF EEN BELEGGING CADEAU

  • Een duurzaam cadeau met een dubbel effect
  • Schenk een belegd bedrag én de kans aan meer dan 38 miljoen mensen om hun leven te verbeteren
  • U bepaalt zelf welk bedrag u cadeau geeft

Beleggen

Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dividend

Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli een interim-dividend uit. Dat interim-dividend is gebaseerd op het bruto-dividend dat de coöperatie Oikocredit International jaarlijks vaststelt op basis van het financiële resultaat van over het afgelopen jaar. Oikocredit heeft over 2019 een bruto-dividend vastgesteld van 0%.

De hoogte van het dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Op het dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. In de regel wordt naast het interim-dividend geen slotdividend uitgekeerd. Nu het dividend over 2019 is vastgesteld op 0%, heeft het Oikocredit Nederland Fonds eenmalig geen beheervergoeding in rekening gebracht over 2019.

Risico's

Beleggen betekent dat er een kans is dat u uw ingelegde geld kwijtraakt. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog geen enkele belegger iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde geld verloren. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden. Het voornaamste risico is het spreidingsrisico. Minimaal 97% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de belangrijkste risico’s:

Projectenrisico

Dit risico verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Landenrisico

Economische en politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor een partnerorganisatie om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om dit risico te verminderen, is Oikocredits portefeuille gespreid over vele regio's en landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Dalende wisselkoersen van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, of lokale valuta ten opzichte van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten en daarmee op het uit te keren dividend, de intrinsieke waarde en prijs van de aandelen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie hier gratis downloaden. Overige financiële informatie vindt u bij downloads Oikocredit Nederland Fonds

Download het prospectus Oikocredit Nederland Fonds
Download het inlegvel van de prospectus per 5-2-2021

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Ook organisaties kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Om in te schrijven kunnen zij het inschrijfformulier downloaden:

Inschrijfformulier organisaties en ondernemers