Belegging wijzigen

Hoe uw organisatie extra kan beleggen, een deel van de belegging verkopen of de gegevens wijzigen?

Belegging wijzigen organisatie

U kunt een wijziging doorgeven via 030 234 10 69 of stuur ons een e-mail. Ook zijn er andere opties om gegevens te wijzigen. Deze worden hieronder uitgelegd.

Belegging verkopen

U kunt (een deel van) uw belegging maandelijks verkopen.
Download het verkoopformulier en mail dit naar nederland@oikocredit.nl of stuur het per post naar Oikocredit Nederland, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht.

šŸ’”

Verkopen van uw belegging verwerken we op de eerste dag van de volgende maand . Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld, na aftrek van kosten (vanaf 1 juli 2021), over naar de bij ons bekende tegenrekening.

EXTRA BELEGGEN

Veel van onze beleggers maken regelmatig een bedrag over naar hun belegging. Dit kan door een geldbedrag over te maken naar IBAN NL37 TRIO 0379 2791 69 ten name van St. Jur. Eigendom ONF, onder vermelding van uw beleggingsnummer. Ook kunt u ons machtigen een bedrag af te schrijven, eenmalig of maandelijks. Download hier het machtigingsformulier voor extra beleggen bij Oikocredit om uw machtiging makkelijk te regelen.

šŸ’” - Het bedrag boeken we, na aftrek van kosten (vanaf 1 juli 2021), bij uw belegging in uw bestaande portefeuille. Dat doen we altijd per de eerste dag van de volgende maand.

MACHTIGING WIJZIGEN

Wilt u uw lopende machtiging wijzigen? Stuur ons een e-mail en vermeld daarin uw tegenrekening, het bedrag van uw huidige machtiging en naar welk bedrag dit aangepast moet worden.

Bankrekening wijzigen

Zorgvuldigheid vinden we belangrijk. Daarom vragen we bij een wijziging van bankrekeningnummer (IBAN) altijd om een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene op wiens naam (of namen) de beleggingsrekening staat (of staan).

Mijn bankrekeningnummer wijzigen

Adreswijziging

Uw nieuwe adres kunt u telefonisch doorgeven via 030 234 of per mail via nederland@oikocredit.nl. We verwerken uw adreswijziging zo spoedig mogelijk. 

Contactgegevens wijzigen

Dat kan telefonisch op 030 234 of mail naar nederland@oikocredit.nl. Ook kan het via een formulier.

Wijzigingsformulier

Meestgestelde vragen over beheren van uw belegging copy

 • Ontvang ik een bevestiging van een wijziging van mijn belegging?

  Als je nog niet aangesloten bent op 'Mijn Oikocredit' ontvang je een e-mail ter bevestiging van elke wijziging van je belegging.

  Als 'Mijn Oikocredit' gebruiker kan je de status van je belegging ten allen tijde online raadplegen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Kan ik mijn geld altijd opnemen?

  U kunt uw belegging maandelijks opnemen. We verwerken verkopen altijd op de eerste dag van de volgende maand waarop u de aankoop heeft gedaan. Het bedrag wordt, na aftrek van kosten, vervolgens binnen tien werkdagen overgemaakt naar uw bankrekening.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoe kom ik erachter wie de UBO is van mijn organisatie?

  UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Een UBO is een natuurlijke persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Er kunnen meerdere UBO’s zijn van één organisatie.

  • Eenmanszaak
   De UBO is de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Bv of nv
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennnootschap;
   o dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.
   Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel.
  • Stichting of vereniging
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van een statutenwijziging;
   o dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • VOF, Maatschap of CV
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijziging van de de samenwerkingsovereenkomst.
  • Kerkgenootschap
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die:
   o bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.
   o wanneer er geen statuut beschikbaar is, en er daarom geen natuurlijk persoon als rechtsopvolger benoemd is, gaan we uit van de fictie dat er een UBO is. Dit noemen we ook wel de pseudo-UBO. Dat zijn dan, tenzij deze positie(s) vacant is/zijn of tenzij door het kerkgenootschap uitdrukkelijk anders is bepaald, de voorzitter en secretaris van de diaconie/het kerkgenootschap. Een kerkgenootschap kan dus meerdere (pseudo-)UBO's hebben.
  • Trust
   In het geval van een trust moeten meer personen als UBO worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval:
   o de trustees van een trust;
   o de oprichter (Settlor);
   o de eventuele Protector;
   o en de begunstigden (Beneficials) van een trust.
  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Mijn organisatie heeft geen UBO

  In het geval dat geen enkel persoon is geïdentificeerd als UBO, dan wordt een natuurlijke persoon die een functie als leidinggevende functionaris bekleedt gedefinieerd als de pseudo-UBO van de rechtspersoon. Hieronder wordt het statutair bestuur van de organisatie verstaan. Bij een personenvennootschap wordt de beherend vennoot als pseudo-UBO aangemerkt.

  Voor kerkgemeenten en diaconieën geldt over het algemeen dat er geen natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijke belanghebbende is. De pseudo-UBO’s zijn dan de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie. In de praktijk zijn dat de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters of de voorzitter en secretaris van het college van diakenen. 

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Mijn stichting / vereniging / kerk heeft geen KvK- of RSIN-nummer. Moet ik het formulier nog steeds invullen?

  Ja, in dat geval dient het KvK- en/of RSIN-nummer van de overkoepelende organisatie ingevuld te worden.

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen