Nieuws

INTERVIEW: Oikocredits Social and Environmental Performance Report

INTERVIEW: Oikocredits Social and Environmental Performance Report

Vorige week heeft Oikocredit het Social and Environmental Performance Report (SEPR) gepubliceerd, waaruit blijkt dat de wereldwijde coöperatie het sectorgemiddelde blijft overtreffen voor wat betreft het bereik van vrouwelijke klanten. Om meer te weten te komen over deze en andere hoogtepunten in het rapport, spraken we met Ging Ledesma, Oikocredits directeur Investor Relations & Social Performance.

1. Waarom is rapportage over de sociale en milieuprestaties van partnerorganisaties belangrijk voor Oikocredit?

“Oikocredit bereikt sociale impact via het werk van de partnerorganisaties die we ondersteunen. Het totaal van hun prestaties weerspiegelt de impact van onze investeringen. Sociale impact, bescherming van het milieu en een eerlijk financieel rendement zijn niet alleen cruciaal voor Oikocredit, maar ook voor haar leden en beleggers die geloven in onze missie: financiële diensten verlenen en ondersteuning bieden aan organisaties om de levenskwaliteit van gemeenschappen met lage inkomens te helpen verbeteren op een duurzame manier. We willen transparant zijn en  verantwoording afleggen door te rapporteren over hoe we presteren in relatie tot deze ambitie.

We dezelfde mate van transparantie en aansprakelijkheid cultiveren bij onze partnerorganisaties, door hen te vragen om te rapporteren over hoe ze het doen in relatie tot hun doelstellingen. Screening, monitoring en analyse van sociale resultaten helpt ons ook om de gebieden te identificeren waar partners ondersteuning nodig hebben en waar wij dus waarde kunnen toevoegen door middel van capaciteitsopbouw.”

2. Wat laat het rapport zien over de huidige stand van zaken?

“Het laat zien dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze partnerorganisaties hun uiterste best doen om hun klanten van dienst te zijn. We kijken bijvoorbeeld niet alleen naar hun output en activiteiten, maar ook naar de consistentie tussen hun sociale missie en hun feitelijke  gedrag en beleid. Dat beleid omvat het welzijn van de klant, het bevorderen van gendergelijkheid, milieubewustzijn en -bescherming, en meer. We kijken ook naar de tevredenheid van het personeel en besteden aandacht aan bedrijfsvoering in termen van hoe hun sociale missie en doelstellingen worden aangepakt door hun bestuur en management.

De rapportresultaten laten zien dat we onze doelgroepen succesvol bereiken. Onze inclusieve financiële portefeuille doet het goed in het bereiken van vrouwen en ons landbouwportfolio doet het goed in termen van het aantal bereikte kleinschalige boeren.”

3. Zijn er significante veranderingen of nieuwe ontwikkelingen in deze editie van het rapport?

“We hebben de structuur van het rapport aangepast aan de drie prioriteitssectoren die we financieren: inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie. In de vorige versies van het rapport presenteerden we onze ontwikkelingsfinancieringsportefeuille in twee segmenten.”

4. Wat zijn de belangrijkste hoogtepunten en thema's in het rapport?

“Een van de hoogtepunten die we zien is dat Oikocredit het sectorgemiddelde blijft overtreffen wat het bereik van vrouwelijke microfinancieringsklanten betreft. Bijna 90% van de klanten van onze microfinancieringspartners zijn vrouwen, terwijl het sectorgemiddelde momenteel 70% is, zoals gerapporteerd in de gegevens over 2016 in de nieuwste MIV-enquête van Symbiotics.

Het rapport laat ook een aanzienlijke toename zien van het aantal huishoudens dat wordt bereikt door onze projecten voor duurzame energie. Bovendien laat onze monitoring zien dat nieuwe goedgekeurde projecten betere milieuclassificaties hebben. Dit betekent dat meer van onze partnerorganisaties voldoen aan milieuregels, certificeringen behalen die relevant zijn voor de aard van hun activiteiten (zoals biologische en fair trade-certificeringen), milieu-educatieprogramma's implementeren en mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van onze omgeving.”

5. Hoe helpt Oikocredit partners bij het versterken van hun sociale resultaten?

“We hebben gezien dat sommige van onze partnerorganisaties zeer sterke sociale doelstellingen hebben, maar moeite hebben met het meten van hun resultaten. Dit is een belangrijk gebied waarop ze hulp nodig hebben en het is niet alleen belangrijk voor hen als sociale organisaties, maar het is ook belangrijk voor ons. We willen dat onze partners de verantwoordelijk hebben om ervoor te zorgen dat onze investeringen worden gebruikt op een manier die daadwerkelijk helpt om een ​​positieve impact te hebben op mensen met een laag inkomen, die door onze partners worden bediend. Daarom helpen we partners met evalueren en het bepalen welke indicatoren ze kunnen gebruiken om hun sociale impact te bewaken. Daarnaast ontwikkelen we bijvoorbeeld een actieplan met hen zodat metingen en monitoring kunnen worden ingebed in hun activiteiten.”

6. Zijn er gebieden waar Oikocredit partners verder wil ondersteunen?

“Onze monitoring toont aan dat partners ondersteuning nodig hebben op het gebied van digitalisering en het begrijpen van de 'fintech'-golf, en wat dit zou kunnen betekenen voor hen en hun klanten in termen van kansen en uitdagingen. Dit gebied heeft zich extreem snel ontwikkeld met $ 31 miljard die elk jaar wereldwijd in fintech wordt geïnvesteerd. Sommige partnerorganisaties van Oikocredit weten echter nog steeds niet veel over dit gebied en degenen die erbij betrokken zijn, moeten de efficiëntieverbeteringen nog doorvertalen naar lagere kosten voor eindklanten.

Er is ook behoefte aan productontwikkeling, aangezien niet veel partnerorganisaties andere producten dan krediet hebben, terwijl andere diensten, zoals bijvoorbeeld spaarfaciliteiten, ook van groot belang zijn. Daarom willen we onze partnerorganisaties op dit gebied helpen ontwikkelen.

Oikocredit heeft al verschillende stappen in deze richting gezet door met een digitale microfinancieringsinstelling te werken aan klantbeschermingsbeginselen en door toe te treden tot een alliantie van meer dan 50 fintech-investeerders en vernieuwende partijen op het gebied van digitale financiële diensten bij het ontwikkelen van nieuwe wereldwijde richtlijnen voor verantwoorde digitale inclusieve financiering.

« Terug