Nieuws

Inspirerende toespraak Máxima

Inspirerende toespraak Máxima

Dat Koningin Máxima zich met microkrediet ( inclusieve financiering) bezighoudt, is bij veel mensen wel bekend. Haar toespraak over ontwikkelingssamenwerking ter ere van het 15-jarig bestaan van de Prins Claus Leerstoel sloot hier dan ook mooi bij aan: “De hamvraag is niet: ‘Hoe kunnen we slimme oplossingen bedenken? Maar: ‘Hoe kunnen we helpen oplossingen te vinden die zijn ingebed in de gemeenschap?'”

Want, zo vertelt Koningin Máxima, “De ideeën van mijn schoonvader waren niet geworteld in abstracte theorieën en ideologie. Ze kwamen voort uit zijn sociale betrokkenheid en zijn inzicht in de mens, evenals zijn persoonlijke ervaringen die hij opgedaan heeft in Afrika en andere delen van de wereld. Hij had mensenkennis en voelde goed aan hoe vooruitgang tot stand kon komen. De vraag is niet: ‘Hoe kunnen we slimme oplossingen bedenken? Maar: ‘Hoe kunnen we helpen oplossingen te vinden die zijn ingebed in de gemeenschap?’”

Dat sluit haast naadloos aan bij de visie en missie van Oikocredit, waarbij Oikocredit gelooft dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voot zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans om zélf een bestaan op te bouwen.

Prins Claus Leerstoel: De ‘Prince Claus Chair in Development and Equity’ is een leerstoel die in het leven geroepen is om een impuls te geven aan de carrière van excellente, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden én om het delen van kennis te stimuleren. De leerstoel is vernoemd naar Prins Claus ter nagedachtenis van zijn kennis en betrokkenheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Koningin Máxima is beschermvrouw van de leerstoel.


De volledige toespraak lezen (Engels)? Dat kan hier!

« Terug