Nieuws

“Impact investing is geen bijproduct, het zit in ons DNA.”

“Impact investing is geen bijproduct, het zit in ons DNA.”

Interview directeur Eric Holterhues Oikocredit Nederland.jpg

1 mei 2017 begon Eric Holterhues bij Oikocredit Nederland. Tijd om hem te vragen naar zijn eerste bevindingen én zijn visie op de toekomst!

Wat trok je aan om te werken voor Oikocredit Nederland?
“Ik werk al 17 jaar op het gebied van impact investing en dat heb ik altijd heel leuk en spannend gevonden. Daarnaast heb ik microfinanciering altijd een interessant thema gevonden. Ik heb een tijdje in Kenia gewerkt, daar kom je het thema microfinanciering veel tegen. Wat ik nu dan ook ontzettend boeiend vind is dat ik mee mag werken aan een organisatie met groeiambities zoals Oikocredit Nederland.”

Hoe zijn de eerste maanden bevallen?
“Ik ben onder de indruk. Wat ik echt bijzonder vind is dat we met zo’n kleine club mensen zoveel hebben kunnen realiseren. Nu is de grootste uitdaging: hoe kunnen we nóg meer mensen aanhaken bij al het moois dat we doen. De basis, die staat goed. Het kan alleen maar beter.”
.
Wat heeft je het meest geraakt?
“De betrokkenheid en de trouw van onze achterban. De mensen zijn erg verbonden met Oikocredit en willen ook echt van de hoed en de rand weten waar het geld naar toe gaat en hoe het positief werkt voor een betere wereld. Dat hebben we nodig: mensen die met een langetermijnvisie betrokken zijn bij Oikocredit. Die met impact investing willen bijdragen aan een betere samenleving. En daar gaat ook de strategie voor de komende jaren over.”

Korte samenvatting cv Eric Holterhues
> 2000-2010 Diverse managementfuncties Triodos Bank Nederland
> 2010-2017 Eindverantwoordelijk voor diverse beleggingsfondsen van Triodos Investment Management
> Per 1 mei 2017 Directeur Oikocredit Nederland
> Achtergrond Master Theologie, Utrecht, diverse vakken in economie, beleid en management en marketing en communicatie, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en New York
.
Kun je iets vertellen over de strategie voor de komende jaren?
“We willen het contact met onze bestaande achterban verder verdiepen, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media. We willen onze communicatie met onze achterban ook verbreden. Dat verbreden en verdiepen gaat over het onderhouden van de contacten van de bestaande acherban en het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Maar het gaat ook over héél onze communicatie. Dat we in de volle breedte laten zien waar we voor staan als Oikocredit. En dat we een sociaal beleggingsfonds zijn die echt mee kan doen in de grote wereld van beleggingsfondsen; met een stabiel rendement, maar ook met een impact die echt heel indrukwekkend is.”
.
Laten zien waar we voor staan, ligt daar de focus voor Oikocredit in de toekomst?
“Wij werken met geld dat mensen aan ons hebben toevertrouwd. Dat vind ik een verantwoordelijkheid en een nobele taak. Mensen investeren hun geld in het Oikocredit Nederland Fonds omdat ze verwachten dat we daarmee impact hebben, op sociaal gebied en op het gebied van milieu. Dat moeten we waarmaken. De grootste uitdaging is onze naamsbekendheid, om het mooie wat er gebeurt met het geld bekend te maken aan een groter publiek. We gaan flink inzetten op communicatie om die te vergroten. We gaan geen andere dingen doen, maar we gaan vooral veel meer laten zien wat we al doen. Het andere is dat we werken aan heldere informatievoorziening met betrekking tot de meer ‘zakelijke’ kant van het beleggingsfonds. Het Oikocredit Nederland Fonds moet een goed fonds blijven, waarbij alles klopt met wet- en regelgeving: dat het fonds goed is ingericht en dat we geen fouten maken. Dat vind ik een belangrijke uitdaging – om beiden goed te doen om echt die goede balans erin te houden."
.
De grootste uitdaging is de naamsbekendheid, noemde je. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
"Wat betreft de uitdaging om al het moois dat wij nu al doen zó te communiceren, om hiermee anderen te enthousiasmeren om te beleggen via Oikocredit Nederland en zich aan te sluiten bij Oikocredit Nederland, ook als lid, betekent dat we nieuwe doelgroepen moeten aanboren. En dat is leuk en spannend voor de komende jaren. Een van de manieren waarop je dat doet is met een reclamecampagne, maar ook willen we veel meer actief zijn in allerlei media. Niet alleen in social media, wat ik eerder noemde, maar ook communiceren in bijvoorbeeld in kranten of middels evenementen. Daarmee hopen we niet alleen dat mensen lid worden van Oikocredit Nederland en investeren in het fonds, maar daarmee hopen we ook dat we mensen inspireren om bewust om te gaan met hun geld.”
.
Waarin vind je dat Oikocredit zich onderscheidt ten opzichte van andere impact investors?
“Als je kijkt naar de financieringen die wij verstrekken, dan zijn wij in vergelijking met andere fondsen in véél meer landen aanwezig, bij veel meer partners. Zo hebben wij veel meer impact bij veel verschillende partijen en landen. Wij zitten ook in de haarvaten van de samenleving. Zo hebben we lokale kantoren in veel van de landen waar onze partners zitten. Dat is heel anders dan bij partijen die hun investeringen centraal doen. Impact investing is voor Oikocredit geen bijproduct, maar het begin en einde van al ons doen en laten, het zit in ons DNA. Daarnaast onderscheiden we ons doordat we naast leningen ook capacity building aanbieden. Dat zijn programma’s of trainingen om onze partners en hun klanten sterker te maken. Dit noemen we onze financing-plus-benadering. Ik denk dat we daardoor ontzettend van toegevoegde waarde zijn. Het is denk ik uniek in de wereld.”

Welke uitdaging zie je voor Oikocredit in de internationale omgeving?
"Een paar dingen. Toen Oikocredit 40 jaar geleden is opgericht, toen stond microfinanciering heel erg in de kinderschoenen. Oikocredit was een van de eersten in de wereld die dat ging doen, met het geld van héle betrokken particulieren en organisaties. Nu zien we dat de markt van microfinanciering heel erg is ontwikkeld. Er zijn steeds meer partijen bijgekomen en dat roept een aantal vragen op: hoe bewegen we ons in dat veld en hoe kunnen we ons daarvan onderscheiden? Dat doen we onder meer door echt in de haarvaten van de samenleving te zitten en door onder andere capacity-trainingen aan te bieden. Het maakt ook dat wij uitgedaagd worden om te kijken waar we nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat we naast het impactgebied microfinanciering, waar 80% van onze beleggingen in zit en waar we ook absoluut mee doorgaan, ook kijken naar het volgende: wat zijn nu andere thema’s in ontwikkelingslanden waarmee we echt van toegevoegde waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld bij de impactgebieden landbouw en duurzame energie? Daarnaast is er een ander groeiend impactgebied, dat is business development. Hierbij kijken we of we, bijvoorbeeld, actief kunnen zijn op het gebied van afvalverwerking. Het is namelijk enorm vervuilend voor samenlevingen als je niet goed omgaat met afval. We kijken dan of er duurzame oplossingen te vinden zijn in ontwikkelingslanden en hoe we daar als Oikocredit zijnde een rol in kunnen spelen."

Hoe kunnen onze beleggers en leden bijdragen aan de naamsbekendheid van Oikocredit?
“U helpt ons om uw enthousiasme over het werk van Oikocredit niet onder stoelen of banken te steken, maar dat te delen via bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. Zo kunt u het verhaal vertellen over hoe u bewust omgaat met uw geld én hoe u daarmee impact genereert in de wereld.”

« Terug