Nieuws

Koningin Máxima feliciteert Oikocredit met 40-jarig bestaan

Koningin Máxima feliciteert Oikocredit met 40-jarig bestaan

Maxima_scherm.jpg

Oikocredit bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum vond een bijeenkomst plaats in Berlijn, waar tot verrassing van velen koningin Máxima de aanwezigen trakteerde op een videoboodschap.

“Ik ben verheugd dat ik u mag toespreken bij de start van dit belangrijke forum. Ik hoop dat u mij wilt verexcuseren dat ik niet in levende lijve aanwezig ben…” Met deze woorden*) opende koningin Máxima donderdag 11 juni jl. haar videotoespraak tijdens de officiële jubileumbijeenkomst van Oikocredit International in Berlijn.

De meer dan 300 genodigden waren blij verrast op deze wijze de Nederlandse koningin toch even in hun midden te hebben. De majesteit hield haar toespraak in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Een groot deel van de genodigden bestond uit vertegenwoordigers van de 29 steunverenigingen die Oikocredit wereldwijd telt en die met elkaar het grootste deel van het te investeren kapitaal bijeen brengen. Hen, als ook de aanwezige investeerders, bestuurs- en stafleden en vrijwilligers vielen de felicitaties ten deel “voor het belangrijke werk dat gedurende het 40-jarig bestaan is verricht.”

Levensvatbaar

Waarop koningin Máxima vervolgde met het onderstrepen van het belang van inclusieve financiering en de positie die Oikocredit hierin inneemt. “De wijze waarop Oikocredit wereldwijd bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame maatschappij is vandaag nog net zo relevant als 40 jaar geleden. Toen werd het verlenen van financiële diensten aan mensen met zeer lage inkomens niet als levensvatbaar beschouwd, maar de oprichters van Oikocredit hebben het tegendeel aangetoond.

Zij hebben een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft mensen in arme gemeenschappen het geloof in zichzelf terug te geven. Dat heeft gewerkt. Oikocredit telt op dit moment 53.000 investeerders, meer dan 600 vrijwilligers, 300 werknemers en meer dan 800 partnerorganisaties. Tezamen investeren zij in 28 miljoen vrouwen en 1 miljoen boerenbedrijfjes.

Deze resultaten tonen het voortdurende succes aan van uw ethische en duurzame ontwikkelingsstrategie. Ik wil u dan ook graag aanmoedigen door te gaan om huishoudens en gemeenschappen met lage inkomens, meer in het bijzonder vrouwen en kleine boeren, te blijven voorzien van passende financiële dienstverlening.”

Koningin Máxima besloot haar videoboodschap met een vooruitblik naar de maand september, als de Verenigde Naties bijeen komen om te praten over de millenniumdoelen en te bezien welke doelen naar aanleiding daarvan op de zogenoemde post-2015-agenda moeten komen te staan. Dat meer dan de helft van de 40% allerarmste mensen ter wereld nog steeds is uitgesloten van financiële diensten zal zeker een punt voor deze agenda zijn.

“De Verenigde Naties,” aldus koningin Máxima, “komen in september bijeen om nieuwe doelen vast te stellen voor de komende 15 jaar. Ik ben er van overtuigd dat Oikocredit een sleutelrol kan spelen in de uitvoering van die agenda door financiële middelen en kennis ter beschikking te stellen om ook deze mensen te helpen.
Ik wens u het allerbeste.”

*) Koningin Máxima hield haar toespraak in het Engels. Deze wordt hier verkort weergegeven. De vertaling doet zoveel mogelijk recht aan de oorspronkelijke tekst, maar is niet altijd letterlijk.

« Terug