Nieuws

Het succes van een Indonesische onderneemster: het verhaal van Sanah

Het succes van een Indonesische onderneemster: het verhaal van Sanah

MBK-ID-44.jpg15 februari 2023

Indonesië heeft een levendig netwerk van vrouwelijke ondernemers, maar zij komen nauwelijks in aanmerking voor werkkapitaal in de vorm van een lening. Dit kan economische groei en uitbreiding in de weg staan. Maar niet bij Sanah, een onderneemster die met behulp van een microkrediet de Indonesische liefde voor kroepoek tot een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. 

Sanah is al 13 jaar klant bij Oikocredit-partner Mitra Bisnis Keluarga (MBK), een Indonesische organisatie voor microfinanciering. Deze niet-bancaire financieringsmaatschappij, met in totaal 844 vestigingen, is vooral aanwezig op de twee dichtbevolkte eilanden Java en Sumatra. MBK biedt ondernemende vrouwen financiële diensten, waaronder microfinanciering voor het opzetten van een eigen onderneming.

Onderneemster Sanah

Mitra Bisnis Keluarga betekent 'Family Business Partners' oftewel zakenpartner voor families. Dit raakt direct de kern van de organisatie: het versterken van de financiële positie van vrouwen en het verbeteren van het leven van hun gezinnen. Voor Sanah en haar man zijn twee dingen heel belangrijk, voldoende inkomen voor het gezin en voldoende tijd doorbrengen met hun twee kinderen. 

Van verkoop aan de deur naar een marktkraam 

Kroepoek is zeer geliefd in heel Indonesië, zowel als tussendoortje als bij de maaltijd. 

MBK-ID-48

In 2009 begonnen Sanah en haar man Muhidin een bedrijf dat huis-aan-huis kroepoek verkocht. De initiële financiering van MBK voor het opzetten van deze onderneming bedroeg een lening van 900.000 IDR oftewel 55 euro. 

De zaken gingen goed en een jaar later besloten ze om zelf kroepoek te gaan produceren. Zo slaagde Sanah erin om de productiviteit te verhogen, het bedrijf te laten groeien en meer geld te verdienen. “Ik ben erin geslaagd om samen met mijn medewerkers mijn eigen kroepoek te produceren”, vertelt Sanah.  

Om de benodigde ingrediënten te kunnen kopen tegen een meer concurrerende prijs vroeg ze een extra lening aan bij MBK van 1,3 miljoen IDR oftewel 79 euro. Doordat ze zo goedkoper kon produceren slaagde ze erin om meer kroepoek te verkopen en kon ze haar bedrijf verder uitbreiden. 

In de afgelopen 12 jaar is het bedrijf gegroeid van vijf naar dertig medewerkers. Hierdoor zag ze ook haar inkomsten toenemen. Dit geld heeft ze geïnvesteerd in een nieuw huis voor haar gezin en de aanschaf van een auto en een motor. 

Haar oude huis is zodanig omgebouwd dat daar nu de kroepoek wordt geproduceerd. Haar man Muhidin en de andere mannelijke medewerkers frituren de kroepoek in grote wokpannen. Een team van vrouwen pakt de kroepoek in en de pakketten worden vervolgens per motor vervoerd naar de lokale markt voor de verkoop. 

Werkkapitaal om vrouwen sterker te maken 

MBK is een van de grootste microfinancieringsorganisaties in Indonesië. Ze verschaft werkkapitaal aan 1,52 miljoen vrouwen met een laag inkomen en wil zo hun kwetsbaarheid verminderen en hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen verbeteren. Naar schatting leeft 75% van de klanten van MBK voorafgaande aan de lening onder de officiële armoedegrens. 

MBK ziet het uitbannen van armoede en het versterken van de positie van vrouwen als een cruciale uitdaging. Door de ontwikkeling van kleine bedrijven te stimuleren dragen ze bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en empowerment van vrouwen.

Oikocredit kroepoek

MBK is actief in lokale gemeenschappen, met name in landelijke gebieden, waar ze de kans op zelfstandig ondernemerschap creëert voor ondernemers zoals Sanah. Dit sluit aan bij de missie van Oikocredit om de veerkracht van gemeenschappen met lage inkomens te vergroten en het levensonderhoud van mensen met lage inkomens te verbeteren. 

Pioniers op het gebied van microfinanciering 

MBK was een van de pioniers op het gebied van microfinanciering die de leenmethode van de Grameen-groep introduceerde in Indonesië. Grameen Bank is een bank voor microkrediet opgericht in Bangladesh die kleine leningen aan armen verstrekt zonder dat ze een bankrekening nodig hebben of een onderpand verlangen. Toen MBK in 2003 begon verstrekten de meeste traditionele banken nog geen microkredieten aan ondernemers van kleine bedrijven. MBK koos ervoor vooral kleine leningen te verstrekken aan groepen vrouwelijke ondernemers, gericht op het stimuleren van activiteiten die inkomsten genereren. 

Leningen worden in termijnen over een jaar terugbetaald en moeten volledig worden afgelost om in aanmerking te komen voor een vervolgkrediet. Accountmanagers bezoeken klanten in hun dorp en alle buitendienstmedewerkers zijn vrouwen. 

Oikocredit werkte voor het eerst samen met MBK in 2008 en heeft MBK geholpen om ondernemende vrouwen in Indonesië te ondersteunen bij het opbouwen van sterke en duurzame bedrijven en een betere toekomst te realiseren voor hun gezinnen.

Ook mensen zoals Sanah een eerlijke kans geven?

Ontdek dan of investeren in microfinanciering iets voor u is > 

« Terug naar het nieuwsoverzicht