Nieuws

Ruard Ganzevoort stelt zich voor

Ruard Ganzevoort stelt zich voor

JPG groot Ruard_2647.JPG

JPG groot Ruard_2647Ruard Ganzevoort is sinds november 2022 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij nam daarmee het stokje over van Jacobine Geel. In dit interview vertelt hij kort iets over zichzelf en zijn wens voor Oikocredit Nederland.

Ruard, wat doe jij zoal in het dagelijks leven?

Mijn hoofdtaak is leidinggeven aan de faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit. Deze interreligieuze en internationaal georiënteerde faculteit is een oefenplaats voor dialoog en voor de zoektocht naar de betekenis van levensbeschouwelijke waarden in maatschappelijke vraagstukken. Op de VU ben ik ook chief diversity officer en coördineer ik de samenwerking met partners in Indonesië. Tot juni van dit jaar ben ik daarnaast lid van de Eerste Kamer. Daar heb ik mij sinds 2011 vooral beziggehouden met thema's als onderwijs, zorg en Caribisch Nederland.

Wat is volgens jou het grote voordeel van microfinanciering?

Volgens mij is geld geen bezit, maar een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Dat kan iets heel dichtbij zijn, maar het kan ook verder weg zijn. In de toekomst bijvoorbeeld en dan noemen we het een investering. Het mooie van microfinanciering is dat het heel concreet kansen schept om geld te gebruiken zoals het bedoeld was. Geld moet rollen, en liefst in de richting waar het de wereld beter maakt. We zetten geld dat hier niet onmiddellijk nodig is in om medemensen elders iets te laten opbouwen. Dat hefboomeffect is enorm. Het is een solide investering, alleen financieel maar vooral ook maatschappelijk.

Welke kansen zie jij voor Oikocredit Nederland en voor de vereniging?

De wereld verandert in rap tempo en dat geldt ook voor de wereld van beleggingen. Oikocredit moet zich tot die veranderingen verhouden. Het belangrijkste daarbij is dat we onze missie in het oog houden en dat we die realiseren. Oikocredit Nederland sluit aan bij een brede maatschappelijke beweging die niet alleen wil kijken naar eigenbelang. Idealisme en investeren in een betere wereld gaan hand in hand. Voor ons als vereniging is het de uitdaging om het verhaal te vertellen over verbinding wereldwijd.

Wat hoop jij als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen bij bereiken?

De raad van toezicht is er ten dienste van de vereniging. Als voorzitter wil ik er vooral aan bijdragen dat we de missie scherp voor ogen houden en dat we er nog meer in gaan slagen om het verhaal uit te dragen. Het is een bescheiden rol om bij te dragen aan een groot doel!

« Terug