Nieuws

Waarom Oikocredit geen microkrediet in Nederland verstrekt

Waarom Oikocredit geen microkrediet in Nederland verstrekt

Geen microkrediet in NL klein.jpg

We horen het de laatste tijd steeds vaker: microkrediet in Nederland. En dat is ook logisch, want in Nederland zijn er ook veel mensen die een eigen onderneming willen starten, maar geen lening krijgen bij een gewone bank. Bedrijven als Qredits spelen hierop in door microkrediet te verlenen aan startende of bestaande ondernemers in Nederland. Aan hen die geen toegang hebben tot het reguliere financiële circuit. Waarom doen wij dat niet ook? Lees hier waarom Oikocredit juist ondernemers buiten Nederland helpt aan een microkrediet.

Er zijn veel overeenkomsten

In veel opzichten lijkt een microkrediet van Oikocredit op een microkrediet in Nederland. Het gaat om een klein krediet aan een ondernemer. Beiden kredieten hebben een sociaal doel waarbij de impact voorop staat. En, ook bij microkredieten in Nederland, worden mensen bereikt die geen toegang hebben tot een lening bij een normale bank.

 

Maar toch zijn de verschillen groot

Ondanks dat de overeenkomsten er zijn, helpen wij geen ondernemers in Nederland met een microkrediet. Dat komt omdat onze focus anders is. Wij richten ons op de volgende 3 speerpunten:

1. Actief in markten waar de behoefte het grootst is (ondanks een groter risico)

Oikocredit is actief in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Na een grondige analyse weten we in welke landen de behoefte aan sociale investeringen het hoogst is en waar de kansen voor Oikocredit het grootst zijn. Daarom investeren we ook in landen met een groter economisch risico. Ondanks deze extra risico’s, vinden we het belangrijk om ook mensen in die landen te bereiken. Want juist voor die mensen is het moeilijker om zelf uit de armoede te komen.

In ons werk gaan we bovendien verder dan simpelweg geld overmaken. We willen impact maken. We gaan dan ook voor een echte, langdurige samenwerking. Dat bereiken we doordat we medewerkers ter plaatse hebben. Zij geven trainingen, denken mee en kunnen ondersteuning bieden waar dit nodig is. En kunnen we zelf niet de beste oplossing bieden? Dan sturen we ze door naar een partner die dit wel kan.

2. Focus op mensen in armoede

In Nederland worden microkredieten voornamelijk verstrekt aan iedereen met een levensvatbaar en goed onderbouwd ondernemingsplan. Mensen die geen toegang hebben tot een lening bij een normale bank. Het verschil? Bij Oikocredit richten we ons op mensen voor wie het erg moeilijk is om zelf uit de armoede te komen, omdat ze een achtergestelde positie hebben in de maatschappij of geen onderpand kunnen bieden. Denk aan vrouwen, mensen die veraf op het platteland wonen en inheemse bevolkingsgroepen. Daarbij is de sociale impact altijd het belangrijkste doel. We streven dan ook niet naar winstmaximalisatie, maar impactmaximalisatie.

3. Microkrediet dankzij beleggers

Een groot verschil met microkredieten in Nederland: bij Oikocredit gebruiken we het geld van beleggers om microkredieten uit te lenen. We doen het dus niet alleen, maar samen met mensen die ook geloven in het effect van microkrediet. Al meer dan 13.000 beleggers zetten hun geld aan het werk om kansen te bieden aan mensen in kansarme posities. Dit zijn échte impactbeleggers in de meest pure vorm. Daarnaast hebben we een community van members die geloven in onze gezamenlijke visie op de wereld. Zij maken deel uit van onze wereldwijde beweging voor sociale verandering.

Wil je ook ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen aan een microkrediet? Beleggen kan vanaf €10 per maand of eenmalig €200, meedoen aan ons member programma kan al vanaf €20 per jaar.

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen in het register van de AFM. ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit.

« Terug