Nieuws

Vier optimalisaties die onze strategie versterken

Vier optimalisaties die onze strategie versterken

cover-annual-report-2017.jpg

De wereld verandert. En Oikocredit verandert mee. Vorige maand heeft Oikocredit International haar jaarcijfers gepubliceerd en aangekondigd de strategie te herijken. In deze blog leggen we uit wat de vier belangrijkste optimalisaties zijn.

Waarom een herijking van de strategie?
In de afgelopen veertig jaar heeft Oikocredit zijn financiering en capaciteitsopbouw steeds gericht op partnerorganisaties die anderen niet wilden financieren. Maar deze wereld is, gelukkig, ten goede veranderd. Microfinancieringsorganisaties zijn volwassen geworden en dus zijn ook andere investeerders zich op deze sector gaan richten. Dat roept bij ons de vraag op hoe we in de wereld van vandaag met dezelfde idealen van toen nog steeds de hoogst mogelijke impact kunnen genereren. Iets wat ook onze beleggers van ons vragen. Want, anders dan bij veel andere investeringsfondsen, gaat het onze beleggers primair om de impact van hun geld. Daarna pas om het financiële rendement. Om dit te bewerkstellingen, en echt een aanjager te zijn van verandering, moeten we ons nog meer gaan focussen. En dat doen we concreet met deze vier optimalisaties:

Optimalisatie 1: focus op regio’s
We hebben geconcludeerd dat we de meeste impact hebben als we focussen op Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Dat betekent dat we niet langer zullen focussen op Oost-Europa en Centraal-Azië. We zullen geen nieuwe financieringen in deze regio’s verstrekken. De bestaande financieringen zullen we wel voortzetten.

Oikocredit International heeft deze keuze gemaakt na een lang proces van analyse waarbij is gekeken naar de bestaande portefeuille, naar kansen in de markt, zowel gelet op de financiële resultaten als op de impact.

Optimalisatie 2: focus op landen
Ook binnen bepaalde continenten zullen we focussen op een selectief aantal landen. Dit betekent dat we in een aantal landen, vooral in Afrika, geen nieuwe financiering zullen verstrekken. De reden is dat we daar maar met een paar partners werken en de mogelijkheden voor Oikocredit in die landen beperkt zijn.

Optimalisatie 3: focus op kernsectoren
Oikocredit zal blijven focussen op de sectoren microfinanciering, landbouw en duurzame energie. De belangrijkste sector blijft microfinanciering. Of beter gezegd: financiële inclusie. Die is  erop gericht toegang te verschaffen tot financiële diensten voor mensen die geen toegang hebben tot financiering via reguliere financiële instellingen: veelal vrouwen en ondernemers in afgelegen plattelandsgebieden. Daarnaast blijft Oikocredit actief in landbouw. In elke regio zullen we ons focussen op de belangrijkste gewassen in elke regio. Ten slotte zoeken we in de sector duurzame energie in het bijzonder projecten die maximale sociale impact hebben op lokale gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is de financiering van zogeheten off-grid zonnepanelen, die gemeenschappen die niet aangesloten zijn op het energienet toch toegang geven tot (schone) energie.

In alle drie de sectoren willen we vooral initiatieven financieren waar we het verschil mee kunnen maken en die dus de grootste impact genereren.

Optimalisatie 4: focus op de efficiency
Oikocredit is actief in veel landen. Onze lokale aanwezigheid, dicht bij onze partners, is essentieel en het onderscheidt ons van onze concurrenten. Dat brengt wel veel complexiteit met zich mee. Intern zal Oikocredit International er dan ook naar streven om die complexiteit zo veel mogelijk te reduceren om efficiënter te zijn. Dit met als doel om maximaal te focussen op het bereiken van de grootste sociale impact. Want dat is wat onze beleggers van ons verwachten.

« Terug