Beleg ook in ondernemers
zoals Julia Maqque uit Peru

ik wil maandelijks beleggen

Beleg direct online >

ik kies voor eenmalig beleggen

Beleg direct online >

ik doe een belegging cadeau

Download formulier >

Beleggingsopties

Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet in ontwikkelingslanden. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement en een prachtig sociaal rendement. Let op: loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Maandelijks beleggen

U kunt al vanaf 10 euro per maand beleggen. U bepaalt zelf uw maandinleg en u kunt die op ieder moment kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 10 euro).

Eenmalig beleggen

Een eenmalige belegging is minimaal 200 euro, maar u bepaalt natuurlijk zelf of u meer wilt beleggen. U kunt op ieder moment kosteloos uw inleg verhogen, dan wel verlagen (tot een minimum van 200 euro).

Een belegging cadeau

Een belegging cadeau doen is niet zo maar geld weggeven: u zet iemand op het spoor van sociaal beleggen. Een cadeau met een hart! Ook hier geldt dat u kunt kiezen uit maandelijks of eenmalig beleggen.

Direct beleggen kan via de online beleggingsmodule. Of download het formulier om in te schrijven.

Dividend

Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli dividend uit. Dit dividend heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van Oikocredit International wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging ontvangt.

Sinds de oprichting in 2002 heeft het Oikocredit Nederland Fonds steeds 1,55% dividend kunnen uitkeren aan de beleggers. De hoogte van het dividend is echter niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat het dividend over 2016, dat wij medio 2017 uitkeren, gehandhaafd zal blijven op 1,55%, maar dat het dividend over 2017, uit te keren in 2018, lager zal uitvallen.

Lees voor meer informatie het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds.

Verkopen

Let wel: u geeft uw geld niet weg, maar u belegt. U kunt uw belegging maandelijks zonder kosten weer opnemen. Verkopen verwerken we op de laatste dag van de maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het geld over naar de bij ons bekende tegenrekening.

Download het verkoopformulier.

Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds (ONF). Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Beleggen betekent dat u uw ingelegde geld kwijt kunt raken. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog geen enkele belegger ook maar iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde kapitaal verloren!

Graag voldoen we aan onze wettelijke verplichting u ook op andere risico’s te wijzen:

Spreidingsrisico

ONF belegt tussen 97 en 99 procent in aandelen Oikocredit en is daarmee afhankelijk van de gang van zaken bij Oikocredit. Dit is het spreidingsrisico. Wat betreft de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de volgende risico’s het belangrijkst:

Landenrisico

Economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van onze financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en 63 landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico’s lopen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Kredietrisico

Het risico van investeringen in partners verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie, die door een Credit Committee wordt beoordeeld. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel (vanaf bladzijde 19). U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie en overige financiële informatie hier gratis downloaden.

Download het prospectus

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Download de overige (financiële) informatie

Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij Oikocredit Nederland, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht of via nederland@oikocredit.nl.

Organisaties en bedrijven

Het is voor organisaties en bedrijven ook mogelijk om te beleggen in Oikocredit. Ben u geïnteresseerd? Neem contact met ons op, beleg direct via de online module, of download het inschrijfformulier voor organisaties en ondernemers.

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u vragen? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact met ons op: (030) 234 10 69.

Regional officeRegion