OVERSTAP NAAR EEN DUURZAME BANK

Per [DATUM] is het zover: Oikocredit Nederland gaat haar bankzaken onderbrengen bij Triodos Bank Nederland. Triodos-directeur Matthijs Bierman: “Het tegengaan van sociale ongelijkheid zit bij zowel Oikocredit als Triodos in het DNA. Dat Oikocredit daarom nu voor ons kiest als huisbankier is heel mooi, want allebei laten we geld werken voor een positieve maatschappelijke verandering. Daarmee is het een waardevolle stap voor ons beiden.”

Triodos

Wat betekent dit voor u als beleggers?

  • Maandelijkse incasso

    Als er maandelijks via een automatische incasso een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven, gebeurt dit vanaf nu van ons nieuwe rekeningnummer. Hier hoeft u niets voor te veranderen. U  ontvangt hierover een e-mail van ons.

  • Bijbeleggen

    Als u een bijbelegging handmatig of via een opdracht via uw bank aan ons overmaakt, moet u dit naar ons nieuwe rekeningnummer aanpassen.

Wat betekent dit voor u als lid?

Bent u lid van Oikocredit Nederland? Dan wordt uw lidmaatschap afgeschreven van het nieuwe rekeningnummer [TBA]. Hier hoeft u geen aanpassingen voor te doen.

Lang gekoesterde wens

De behoefte aan een duurzame bank om de financiële transacties van Oikocredit Nederland en het Oikocredit Nederland Fonds te verzorgen, speelt al langer. Als organisatie hebben we passende diensten nodig van een bank, die de diverse processen voor de financiële administratie van een impact beleggingsfonds en de zorgvuldigheid die daarmee gepaard gaat, kan verwerken. We hebben daarom nauwkeurig onderzoek gedaan naar het proces van overstappen, zodat de administratie van onze beleggingen en daarmee onze dienstverlening naar beleggers toe blijven functioneren volgens de maatstaven die wij als beleggingsfonds hanteren.

Triodos_samenwerking.jpg

Duurzame bedrijfsvoering

Oikocredit Nederland directeur Eric Holterhues hierover: “Als impactbelegger investeren we in ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Dan ligt het voor de hand dat we ook continu blijven investeren in duurzame bedrijfsvoering. Onze beleggers verwachten dit ook van ons. Daar hoort een bank als Triodos als vanzelfsprekend bij. De identiteit en waarden van Oikocredit Nederland en Triodos Bank zijn sterk verwant. Zo brengen we integrale duurzaamheid in de praktijk.”

Heeft u nog vragen?

T: 030 234 10 69
E: nederland@oikocredit.nl