Statutenwijziging Oikocredit Nederland

Statutenwijziging

De Algemene Ledenvergadering heeft op 20 mei 2019 de volgende wijzigingen in de statuten van Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland goedgekeurd:

Van Bestuur naar een Raad van Toezicht
We worden als vereniging steeds professioneler en daarbij past het beter om te werken met een Raad van Toezicht dan met een Bestuur. We volgen hiermee ook een maatschappelijke trend, waarbij de structuur bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Dit maakt ons wendbaarder, waardoor we sneller beslissingen kunnen nemen. Uiteraard blijft voor veel zaken instemming nodig van de Raad van Toezicht. De directeur fungeert vanaf 21 mei als directeur-bestuurder. De voormalige leden van het Bestuur vormen nu de Raad van Toezicht.

Raad van Kerken geen formele invloed meer op samenstelling bestuur/statutenwijziging
De leden van het bestuur van Oikocredit Nederland worden voorgedragen door de zittende bestuursleden. Daarnaast kon de Raad van Kerken een bestuurslid voordragen. Al een aantal jaren vindt deze voordracht vanuit de Raad van Kerken niet meer plaats. Daarom hebben we ervoor gekozen om de statuten aan te passen aan de praktijk en deze voordracht niet meer formeel op te nemen. Ook de toestemming van statutenwijzigingen door de Raad van Kerken is verdwenen uit de verenigingsstatuten.

Instelling Ledenraad ter vervanging Adviescommissie
Vanuit het ontstaan van Oikocredit Nederland als vrijwilligersorganisatie is de Adviescommissie het orgaan geweest dat het bestuur adviseerde bij de begroting en jaarrekening. Feitelijk functioneerde de Adviescommissie als kascommissie passend bij een vrijwilligersorganisatie. Omdat de vereniging inmiddels een meer professionele organisatie is, is de rol van Adviescommissie hierin niet meer relevant. De Adviescommissie heeft daarom haar rol overwogen en met het (voormalige) bestuur besloten om de huidige structuur niet voort te zetten.
Wel vinden we het belangrijk om een orgaan te hebben dat fungeert als klankbord met onze achterban. Daarom creëren we een Ledenraad, waarmee de directeur-bestuurder een klankbord heeft voor zaken die de vereniging raken. Deze nieuwe structuur wordt opgenomen in het directiereglement.

Lees  hier de nieuwe statuten:

Statuten Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland