Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Naast beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds is het mogelijk schenkingen te doen aan Oikocredit Nederland. Dit geld wordt voor verschillende doelen aangewend. Zo kan de vereniging met uw geld meer mensen interesseren voor ons werk, waardoor we weer meer mensen kunnen helpen. En u kunt uw geld schenken met de voorwaarde ‘Duurzaam Belegd’. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland het geld eeuwigdurend belegt in aandelen Oikocredit.

Schenkingen zijn van harte welkom op rekening (IBAN) NL07 TRIO 0379 2832 98 ten name van Oikocredit Nederland, onder vermelding van uw naam en adres.

Nalaten aan Oikocredit

U kunt Oikocredit Nederland opnemen in uw testament. In dat geval kan Oikocredit Nederland onderdeel zijn van een erfstelling of legaat. Als u Oikocredit Nederland een vast bedrag laat erven, is er sprake van een legaat. Mocht u onze organisatie aanwijzen als erfgenaam, dan spreken we over erfstelling.

Meer weten? Neem contact met ons op via email of telefoon: 030-2341069.

  • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

  • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

  • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

  • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4