Schenken en nalaten

Gelooft u ook in de kracht van microkrediet? Dan kunt u naast beleggen of lid worden van onze vereniging ook geld schenken. Ook kunt u Oikocredit opnemen in uw testament.

Schenken en nalaten

WAAROM SCHENKEN OF NALATEN

Als vereniging Oikocredit Nederland hebben we twee doelstellingen: 
  Communicatie over Oikocredits wereldwijde werk. Op deze manier willen we mensen bewustmaken van al onze doelen
 Het aantrekken van gelden om Oikocredits werk te financieren. Dit gebeurt door middel van het Oikocredit Nederland Fonds. Bekijk hier onze organisatie-structuur

Dit werk kunnen we doen dankzij de contributies van leden én schenkingen en nalatenschappen. Zo kunnen we blijven werken aan het promoten van Oikocredit en het bereiken van mensen die hun geld willen laten werken voor impact. Met uw schenking of nalatenschap helpt u ons dan ook om:
  De impactinvesteringen van Oikocredit te promoten in Nederland
  Meer mensen in Nederland kennis laten maken met het werk van Oikocredit, zodat we weer méér mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika kunnen helpen

Dat doen we bijvoorbeeld door het vertellen over succesvolle ondernemersverhalen en verdiepende artikelen te schrijven over de impact en het beleid van Oikocredits werk in OikoVisie. Daarnaast organiseren we events én organiseren we bewustwordingscampagnes, zoals de Week van het Microkrediet.

Uitgebreidere informatie vindt u in onze brochure over schenken en nalaten.

Download brochure 

ANBI

De vereniging heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat uw gift volledig gebruikt wordt om bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne te ontwikkelen om meer mensen op de hoogte te stellen van Oikocredit of dat uw geld continu geïnvesteerd wordt in het verbeteren van levens van mensen. Voor u als schenker betekent de ANBI-status dat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn, waardoor u profiteert van belastingvoordeel. Meer lezen over de ANBI-status

Eenmalig schenken

Oikocredit is een beleggingsfonds. Alle participanten brengen samen geld in om te investeren in microkrediet, landbouw en duurzame energie. Naast beleggen, is het ook mogelijk om geld te doneren aan Oikocredit Nederland. U kunt zelf kiezen op welke van deze manieren uw schenking wordt besteed:

Schenken aan Oikocredit

Met een schenking aan de vereniging Oikocredit Nederland helpt u meer mensen te interesseren voor ons werk. Met een grotere groep beleggers kunnen we meer mensen de mogelijkheid bieden hun leven te verbeteren. Dit noemen we een 'algemene schenking'.

Schenken via iDeal >

Schenken als eeuwigdurende investering

U kunt er ook voor kiezen uw geld eeuwigdurend te investeren in aandelen Oikocredit. Zo kan er keer op keer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de levens van mensen. Dit noemen we 'duurzaam belegd'.

Schenken via iDeal >

💡 U kunt uw schenking ook overmaken op (IBAN) NL07 TRIO 0379 2832 98 ten name van Oikocredit Nederland. Vermeld daarbij of het om een ‘algemene schenking’ gaat of een schenking voor ‘Duurzaam Belegd’ en vermeld -als mogelijk- uw relatienummer.

Periodiek schenken

Een periodieke gift is, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is het belangrijk om een overeenkomst te ondertekenen.  

Hier kunt u het formulier voor de periodieke gift in geld downloaden:

Download overeenkomst periodieke gift 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

Nalaten

In uw testament kunt u laten opnemen wat uw wensen zijn voor als u er niet meer bent. Dit wordt meestal gedaan in akte die een door een notaris wordt opgesteld. Wilt u Oikocredit Nederland opnemen in uw testament? Dan heeft u twee mogelijkheden:

Vast bedrag nalaten

U kunt in uw testament opnemen dat u een vast bedrag wilt nalaten aan Oikocredit. We spreken dan van een legaat. Meer weten? Neem contact met ons op via email of bel ons op 030 2341069.

Oikocredit aanwijzen als erfgenaam

U kunt in uw testament opnemen dat u Oikocredit aanwijst als erfgenaam. We spreken dan over een erfstelling. Meer weten? Neem contact met ons op via email of bel ons op 030 2341069.

💡 Heeft u een belegging in Oikocredit geërfd? Kijk hier welke keuzes u heeft