Vereniging

Oikocredit Nederland is opgericht om steun te verlenen aan het werk van Oikocredit in Nederland. De voornaamste taken zijn het geven van voorlichting en het aantrekken van beleggingen voor Oikocredit. Dat doen we onder meer door het uitgeven van promotiematerialen en het voeren van campagnes.

Lid worden

Dankzij de circa 7500 leden kunnen wij ons werk doen. Maar hoe meer leden, hoe meer we kunnen doen. De contributie bedraagt minimaal 20 euro per jaar. Meer is uiteraard welkom.

Als u lid wordt:

  • helpt u ons bekendheid te geven aan ons werk
  • heeft u stemrecht op de algemene ledenvergadering

Het lidmaatschap is doorlopend, maar kan op ieder moment worden opgezegd.

Ja, ik word nu lid van Oikocredit Nederland

ANBI informatie

Oikocredit Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, fiscaal nummer 0038.11.670).
 De vereniging heeft tot doel in Nederland bekendheid te geven aan Oikocredit en de deelneming in Oikocredit te bevorderen. U leest hier meer over in de statuten.

Download de statuten

Strategie en verantwoording

In ons strategisch plan ‘KANSen voor iedereen’ kunt u lezen over de strategie voor 2014-2017. Ieder jaar legt Oikocredit Nederland verantwoording af in haar jaarverslag. De verslagen van voorgaande jaren zijn te lezen onder media en publicaties.

Download de presentatie strategisch plan ‘KANSen voor iedereen’

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

  • Jacobine Geel, voorzitter
  • Gerard Vesseur, penningmeester
  • Ilona van Meegen, secretaris
  • Johan Stuij
  • Maarten den Ottolander
  • Michelle Saaf

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. De kantoorkrachten krijgen een beloning in lijn met de arbeidsvoorwaarden van PKN. Uiteraard bieden we geen bonusregeling.

Regional officeRegion