Nieuws

Francisca Hubeek nieuwe directeur Vereniging Oikocredit Nederland

Francisca Hubeek nieuwe directeur Vereniging Oikocredit Nederland

Franciska Hubeek11 december 2023

Het bestuur van Oikocredit Nederland heeft per 1 december Francisca Hubeek benoemd als nieuwe directeur van de vereniging Oikocredit Nederland, en is daarmee de opvolger van de in november 2023 vertrokken Eric Holterhues.

Francisca Hubeek werkt al meer dan 14 jaar in de duurzame ontwikkelingssector waarvan 12 ½ jaar bij Solidaridad. Francisca heeft bij Solidaridad verschillende functies vervuld die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en organisatie van Solidaridad. Daarnaast heeft ze samen met enkele impact investeerders en juristen Stichting LISI opgericht en is ze actief als bestuurslid om op vernieuwende wijze juridisch impact en inclusiviteit te verankeren in investeringen.

Wat is jouw eerste herinnering aan internationale ontwikkeling? 

In de jaren ’90 studeerde ik met veel plezier Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Wat ik daar miste was aandacht voor milieu- en sociale vraagstukken. Om die reden ben ik bij het Centrum voor Milieukunde in Leiden facultatief vakken gaan volgen die daar wel aandacht aan gaven. Ik maakte toen voor het eerst kennis met internationale ontwikkelingsvragen waarbij het van belang is om de mens centraal te stellen en vanuit de vraag de oplossing te zoeken. Dat heeft me nooit meer los gelaten. Na mijn studie kon ik aan de slag bij het Wereld Natuur Fonds, waar ik heb kunnen bijdragen aan het natuur- en armoedeprogramma in Afrika. Daarna ben ik overgestapt naar Solidaridad waar ik werkte aan de ontwikkeling van financieringsinstrumenten met in het bijzonder aandacht voor verankering van risicoverlaging van investeringen voor de met name kwetsbare doelgroepen. Oikocredit is voor mij een logische vervolgstap. Ook hier staat de mens centraal en zoeken we vanuit de vraag naar de oplossing. 

Wat heb jij met microfinanciering? 

In mijn periode bij Solidaridad heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van financieringsinstrumenten. Met in het bijzonder aandacht voor verankering van risicoverlaging van investeringen voor de met name kwetsbare doelgroepen. Met het verlagen van de risico’s is er een grotere kans op succes en dus op rendement. Via Solidaridad ben ik in contact gekomen met de partners met wie ik Stichting LISI heb opgericht. Zij deelden dit gedachtengoed. Bij Stichting LISI draait het om impactfinanciering. Microfinanciering zoals Oikocredit dit aanbiedt, is een vorm van impactfinanciering waarbij die ondernemers, boeren en gemeenschappen bereikt worden die geen toegang hebben tot het reguliere bankwezen omdat ze te klein worden bevonden of te ver weg zijn. Onder voorwaarde van een passende infrastructuur en capaciteit is het een van de meest succesvolle manieren om ontwikkeling op lange termijn te ondersteunen.  

Wie inspireert jou op het gebied van microfinanciering? 

De mensen die de uitdaging aangaan om te innoveren, vernieuwen en groeien. Zij zijn een voorbeeld voor ons allen. Ondernemerschap is inspirerend, voor de gemeenschap waar deze mensen wonen en met name ook voor jongeren. Hoe mooi is het dat ik daar binnen Oikocredit aan bij mag dragen. 

Wat wil je met de Vereniging Oikocredit Nederland bereiken? 

De vereniging is toe aan vernieuwing. Ik wil op andere wijze, samen met onze leden, aandacht vragen voor microkrediet. Ons doel is deze beweging te versterken om de impact van microfinanciering te vergroten. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht