Nieuws

Inclusieve financiering: Hoe selecteert Oikocredit haar partners?

Inclusieve financiering: Hoe selecteert Oikocredit haar partners?

Fin'elle Ivoorkust11 december 2023

Wereldwijd hebben ruim 1,4 miljard volwassenen geen toegang tot financiële basisdiensten en de meerderheid hiervan zijn vrouwen. Inclusieve financiering is erop gericht kansen te creëren voor mensen die niet zijn aangesloten bij een bank of daar geen toegang tot hebben.

Een benadering van inclusieve financiering is het verstrekken van leningen en die gaan vaak gepaard met het aanbieden van een opleiding en bedrijfsondersteuning. Zelfs een kleine lening kan al een grote impact hebben. Een lening kan iemand in staat stellen om een bedrijf op te starten of uit te breiden, een boerderij te verbouwen, kinderen naar school laten gaan of crisissituaties als gevolg van natuurrampen of ziekte te doorstaan.

In de jaren ’70 begon Oikocredit met het verstrekken van leningen aan organisaties die actief zijn op het gebied van inclusieve financiering. Vandaag de dag heeft Oikocredit meer dan 300 partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In dit interview met Dave Smit, directeur van Impact Investment bij Oikocredit, inzicht in Oikocredit haar samenwerking met deze partners.

Welke criteria gebruikt Oikocredit om haar partners te selecteren?

Het kiezen van de juiste partners is een heel belangrijk punt voor Oikocredit. Van de eerste handdruk tot het uiteindelijke contract kan veel tijd in beslag nemen, en dat is terecht, want we zijn zorgvuldig in het selecteren van partners. Om een grondige due dilligence te garanderen, gebruikt Oikocredit twee scorekaarten. De eerste is de PVR-scorekaart (Project Viability Risk) die de financiële prestaties van een partner beoordeeld. De tweede is de ESG-scorekaart (Environmental, Social en Governance) die de milieu- en sociale impact en het bestuur van een potentiële partner analyseert.

Oikocredit houdt rekening met zeven belangrijke factoren, waaronder het voorkomen dat eindklanten schulden maken en het garanderen van een eerlijke en transparante prijsstelling. Deze criteria en beschermingsprincipes zijn gebaseerd op internationale beproefde methoden en normen van de impactbeleggingsmarkt.

Dit langdurige proces is echter geen negatief aspect, omdat de partners van Oikocredit doorgaans langdurige relaties met Oikocredit onderhouden. Veel partners krijgen meerdere herhalingsleningen en de actieve werkrelaties duren vaak langer dan 10 jaar. De partner met wie Oikocredit de langst bestaande relatie heeft is Banco Pyme de la Comunidad uit Bolivia. Oikocredit heeft in juni 1990 de eerste lening aan hen verstrekt.

Meeting met partner CRESOL

Hoe zit het met de eindklanten van onze partners? Controleert Oikocredit of zij een positieve sociale impact ervaren?

Absoluut. Oikocredit houdt dit aspect consequent in de gaten met behulp van de ESG-scorecard. De sociale prestaties worden aan het begin van de relatie beoordeeld en daarna wordt de voortgang gedurende de looptijd van de lening jaarlijks gecontroleerd. Deze feedback is van groot belang bij het meten van de sociale impact van ons gezamenlijke werk. Oikocredit heeft hiervoor een specifiek team (het team voor sociale strategie en impact) en de monitoring en evaluatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regionale teams en het team van sociale strategie en impact.

Kunt u ons inzicht geven in het werk van het team voor sociale strategie en impact?

We zijn voortdurend in gesprek met onze partners wereldwijd. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een eindklantenonderzoek uitgevoerd in samenwerking met 19 partners en andere organisaties, waarbij we 16.500 eindklanten hebben ondervraagd. We stelden 30 vragen in de lokale talen, gericht op hun welzijn, impact van de financiering en de gevolgen van klimaatverandering.

De enquête leverde interessante resultaten op, waarbij 90% van de eindklanten aangaf dat er een positief effect is op hun welzijn door de lening die ze indirect van Oikocredit hebben gekregen. Oikocredit vindt deze feedback erg belangrijk. Voor zover ik weet is Oikocredit de enige impactinvesteerder die een enquête onder eindklanten houdt. We zijn van plan dit onderzoek dit jaar opnieuw te doen met meer dan 30 partners.

Fin'elle Ivoorkust

Helpt deze enquête bij het monitoren van mogelijke negatieve bijwerkingen?

Natuurlijk. We ongeveer 10% van de klanten ondervond nauwelijks tot geen positief effect van de lening. Deze klanten hebben we nauwkeurig gecheckt. Met de bevindingen uit het onderzoek willen we dat aantal verminderen door nieuwe producten of initiatieven te ontwikkelen. Respondenten in Ecuador gaven bijvoorbeeld aan dat ze soms wel contant geld beschikbaar hebben, maar geen veilige plek hebben om het voor korte tijd op te slaan. Op basis van deze informatie ontwikkelde onze partner een speciaal korte termijn spaarproduct om in die behoefte te voorzien.

Hebben jullie regelmatig persoonlijk ontmoetingen met partners?

Ja, regelmatige persoonlijke ontmoetingen met onze partners zijn een integraal onderdeel van onze samenwerking. Ze stellen on s in staat onze relaties te versterken en een beter inzicht te krijgen in de activiteiten en impact van onze partners ter plaatse. In de afgelopen twee maanden heb ik partners in Ivoorkust en India bezocht om uit eerste hand inzicht te krijgen in hun werk en de lokale context. Deze bezoeken helpen om nauwere banden te smeden en stellen ons in staat om effectiever samen te werken. De eerstvolgende geplande bezoeken zijn in Latijns-Amerika en Nigeria.

« Terug naar het nieuwsoverzicht