Nieuws

Duurzame energie geeft mensen betere kansen

Duurzame energie geeft mensen betere kansen

ECO-IN-032.jpg07 juli 2023

Duurzame energie is een belangrijke pijler van het werk van Oikocredit. Naast inclusieve financiering en landbouw, investeert Oikocredit heel bewust in betere toegang tot duurzame energie. Dat biedt ondernemers en hun gezinnen met een laag inkomen méér dan alleen licht of warmte. Duurzame energie is vaak ook de motor achter betere leefomstandigheden.

Wereldwijd hebben bijna 800 miljoen mensen geen toegang tot schone, betaalbare en betrouwbare elektriciteit. Dat heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld een structureel gebrek aan verwarming of verlichting in huizen, winkels, ziekenhuizen, bedrijven en scholen. In gezinnen zorgt gebrek aan schone energie voor problemen. Zo heeft meer dan een derde van de wereldbevolking geen mogelijkheden om veilig en schoon te koken. Dat leidt wereldwijd tot bijna vier miljoen doden per jaar door alleen al luchtverontreiniging binnenshuis.

Door aanbieders van duurzame energie te financieren, helpt Oikocredit deze energiepartners om sterkere duurzame en sociale ondernemingen te worden. Naarmate deze partners sterker worden, bereiken ze meer klanten. Zo kunnen hun producten en diensten voorzien in de energiebehoefte van méér mensen met een laag inkomen - en zo hun toegang tot schone energie vergroten. Het is een win-winsituatie: Betere toegang tot schone energie draagt ​​bij aan een betere levensstandaard en gezondheid. Duurzame energie geeft mensen met een laag inkomen de kans om een beter inkomen te verdienen.

RE-BAO-CI-19

Hoe gaat Oikocredit te werk?

Oikocredit en haar partners investeren in verschillende projecten voor duurzame energie. Bijvoorbeeld voor huishoudens die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Deze zogeheten off-grid huishoudens worden via zonne-energiesystemen voorzien van elektriciteit. Ook investeert Oikocredit via haar partners in het bouwen en exploiteren van zonne-minigrids voor plattelandsgemeenschappen en in infrastructuurprojecten voor gemeenschappen die nog geen toegang hebben tot energie.

Ook wordt ingezet op toename van het gebruik van hernieuwbare energie zoals zonne-, wind-, waterkracht- en biomassa-energie. En er is aandacht voor mogelijkheden om schoon te koken, bijvoorbeeld door het aanbieden van schone alternatieven voor traditionele kookmethodes. Zo kan de veiligheid en gezondheid al worden verbeterd als het verbranden van hout om op te koken wordt vervangen door efficiënte fornuizen op biomassa. Oikocredit investeert alleen in projecten die duidelijke voordelen bieden aan lokale gemeenschappen, zoals een betere levensstandaard en gezondheid.

Door te investeren in duurzame energie creëert Oikocredit grote sociale impact voor mensen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, wordt economische groei bevorderd, armoede verminderd en de kwaliteit van leven verbeterd. En, last but not least, het gebruik van fossiele brandstoffen neemt af.

Wilt u zien in welke landen Oikocredit projecten voor duurzame energie ondersteunt? Kijk op onze partnerpagina >

ECO-IN-032Kapil Popat More uit India kweekt allerlei soorten groenten en bloemen. Dankzij de duurzame energie die wordt opgewekt met een installatie van partner Ecozen, kan hij zijn groenten en bloemen veel langer bewaren. Door de bloemen in de koelunit te bewaren, zijn ze 15 dagen langer houdbaar. Zo verbetert hij zijn omzet en de inkomsten voor zijn werknemers. Voor meer informatie ga naar www.ecozensolutions.com.

« Terug naar het nieuwsoverzicht