Nieuws

Katoen: een gewas met impact

Katoen: een gewas met impact

IVO-CI-03.jpg23 november 2022

De katoenteelt door West-Afrikaanse gemeenschappen heeft gezorgd voor betere infrastructuur, meer werkgelegenheid en het is een essentieel exportproduct van de regio. De vraag naar katoen is immers groot, want katoen is verweven door heel ons dagelijks leven. Het zit onder meer in kleding, luiers en isolatiemateriaal. Dat betekent dat katoenboeren veel werk hebben en dus genoeg verdienen om goed voor hun gezin te kunnen zorgen. Toch?

Helaas ontbreekt het veel katoenboeren echter aan de kennis en middelen die nodig zijn om succesvol te ondernemen en hebben ze veelal geen toegang tot afzetmarkten. Het zijn met name de kleinschalige katoenboeren die daardoor gevangen zitten tussen enerzijds de lage prijs die zij voor hun product krijgen en anderzijds de hoge kosten die zij moeten maken om de katoenplant te laten groeien. Dat betekent dat zij moeite hebben om medicijnen te kopen als ze ziek zijn, het schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen ophoesten en lang niet altijd eten kunnen kopen.

En het zijn niet alleen de mensen die het moeilijk hebben in de katoensector – ook het milieu lijdt vaak onder de katoenteelt. Want in een poging om katoengewassen uit te breiden, en daarmee hun inkomen te verhogen, gebruiken boeren vaak pesticiden die slecht zijn voor het milieu. Ook wordt er veel water gebruikt bij het katoenproces.

IVO-CI-32


Katoenboer Nabe

In Gbon, een kleine stad in het noorden van Ivoorkust, verbouwt katoenboer Nabe Kobe zes hectare katoen. Nabe doet dit al sinds hij zelf nog een kind was. Inmiddels is de Ivoriaan de 50 gepasseerd, al weet hij niet hoe oud hij precies is. De katoenboer heeft negen kinderen en probeerde de eindjes aan elkaar te knopen door landbouwmethoden toe te passen die hij van zijn ouders had geleerd. Vervolgens verkocht Nabe zijn katoenoogst aan overheidsbedrijven, die de katoenvezels verwerkten en op de markt brachten. 

IVO-CI-16

Politieke onrust en een bloeiende katoenindustrie leidden eind jaren negentig echter tot de privatisering van de sector, waardoor Nabe, en vele anderen zoals hij, met tonnen onverkochte grondstof achterbleven.

Oikocredits katoenpartner

Deze moeilijke periode in de landbouwsector leidde tot de oprichting van Ivoire Coton, met als doel kleinschalige katoenboeren te ondersteunen bij het héle katoenteeltproces, van begin tot eind. Nadat de boeren de katoen hebben geoogst, verwerkt Ivoire Coton de katoen tot katoenbalen en verkoopt dit aan internationale kopers.

De vergeten katoenboer

Katoen is een complexe industrie met een lange waardeketen: “Er kunnen wel acht fabrieken zitten tussen het bolletje katoen dat geplukt wordt en het eindproduct, bijvoorbeeld een T-shirt, dat je in de winkel koopt”, vertelt Olga Wiersma (Business Development Manager bij Fairtrade Nederland). Ze vervolgt: “De focus van de industrie ligt heel erg op de problematiek in de keten, de fabrieken. Niemand wil dat er kinderarbeid plaatsvindt in naaiateliers; dat is het beeld dat we hebben bij een fout T-shirt. De katoenboer is de eerste stap in de keten en vaak de vergeten schakel. Deze is bij veel partijen niet eens in beeld. Dat willen wij veranderen.”

IVO-CI-29

De nadruk op het verbeteren van de levensstandaard van de katoenboer is niet voor niets belangrijk voor Oikocredit en Ivoire Coton. Katoen kan pas een gewas met positieve sociale impact zijn als óók de katoenboer zelf meegenomen wordt als schakel in de katoenwaardeketen. “Ivoire Coton stelt het welzijn van boeren centraal, in lijn met haar missie. De duurzaamheid van het bedrijf gaat hand in hand met het verbeteren van de levensstandaard van de boeren”, vertelt Prevost Kla, Oikocredit’s Equity Officer en vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Ivoire Coton.

Ivoire Coton streeft ernaar de levensstandaard van mensen in agrarische plattelandsgemeenschappen,  zoals Nabe Kobe, te verbeteren. De focus op sociale impact is er al vanaf de oprichting. Ivoire Coton heeft meerdere programma’s voor de lokale gemeenschap ontwikkeld die verder gaan dan de economische activiteit van katoen zelf. Zo biedt Ivoire Coton de boeren training aan om de kwaliteit en productiviteit van hun katoengewas op een duurzame manier te verbeteren en is het bedrijf betrokken bij programma’s die de toegang tot onderwijs verbeteren, hydraulische irrigatiepompen aanleggen en onderhouden en de alfabetiseringsgraad onder lokale gemeenschappen verhogen.

Floreren

Dankzij alle steun die Ivoire Coton heeft geboden, kan Nabe’s bedrijf nu floreren. “Het katoen zorgt goed voor mijn gezin,” zegt Nabe. Hij begint zijn teeltseizoen met het planten van de zaden die hij gratis van Ivoire Coton krijgt. Zij voorzien hem ook van meststoffen en andere materialen die hij betaalt nadat hij winst heeft gemaakt met zijn oogst.

Tijdens het groeiseizoen van de katoen neemt Nabe deel aan trainingssessies met Ivoire Coton om hulp te krijgen bij het verbeteren van het groei- en oogstproces. Wanneer het tijd is om de donzige, witte vezel van de planten te plukken, bieden zij hem een lening aan, zodat hij voor het oogstseizoen voldoende hulp kan inhuren. Sinds de oprichting van Ivoire Coton hebben Nabe en duizenden andere boeren in Ivoorkust hun onderneming én gemeenschap zien opbloeien. Zo kan katoen, mits de katoenboer níet vergeten wordt als eerste stap in de hele schakel,  een gewas met een positieve sociale impact zijn. En is de grootste bijdrage van dit pluizige bolletje voor de mensen van wie hun levensomstandigheden door de katoenteelt positief veranderd zijn.

IVO-CI-03

« Terug naar het nieuwsoverzicht