Nieuws

Inlegvel voor het prospectus van Oikocredit Nederland Fonds

Inlegvel voor het prospectus van Oikocredit Nederland Fonds

05 februari 2021

Er zijn enkele wijzigingen in het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het prospectus worden opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt, dient het inlegvel in samenhang met het huidige prospectus (gedateerd mei 2020) te worden gelezen.

De wijzigingen ten opzichte van het prospectus van Oikocredit Nederland Fonds (d.d. 1 mei 2020) gaan in per 5 februari 2021. Dit zijn de wijzigingen:

  • Wijzigingen in het kader van de Share Issue en Redemption Policy van Oikocredit International 
  • Invoegen van de duurzaamheidsparagraaf 
  • Overige (kleinere) wijzigingen 

Wijzigingen in het kader van de Share Issue en Redemption Policy van Oikocredit International 

Uitgifte van Participaties vonden plaats op de laatste dag van de maand waarin het verzoek door de Beheerder ontvangen was. Dit is aangepast naar de eerste werkdag van iedere opvolgende maand. Dit geldt ook voor de inkoop van Participaties.

Invoegen van de duurzaamheidsparagraaf 

Dit betreft een nieuwe paragraaf op pagina 23 in het prospectus. Belegginsfondsen zijn door een Europese verordening verplicht om deze paragraaf in hun prospectus op te nemen. In deze paragraaf worden onder andere de ESG-selectiecriteria en de zes beginselen van de United Nations Principles of Responsible Investment genoemd die Oikocredit International hanteert bij zijn investeringsbeleid.

Overige (kleinere) wijzigingen 

Ook worden overige kleinere wijzigingen benoemd.

 

Voor wie geldt dit inlegvel?

Dit inlegvel gaat in vanaf 5 februari 2021 en is een update voor alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds, zowel bestaande als nieuwe beleggers. 

Wat merkt u hiervan?

Beleggers zien op hun persoonlijke pagina van Mijn Oikocredit dat de aan- en verkopen op de eerste dag van de volgende maand worden verwerkt in plaats van op de laatste dag van diezelfde maand. Verder merkt u hier niet veel van. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht