Nieuws

Het succes van micro-hypotheken in Cambodja

Het succes van micro-hypotheken in Cambodja

Sothany Chun First Finance Cambodja31 juli 2019

Sothany Chun is de CEO van Oikocredit-partner First Finance plc, een financiële instelling die leningen verstrekt voor huisvesting en voor het verbeteren van woningen. Deze leningen gaan naar mensen met lage en middeninkomens in Cambodja. We spraken haar onlangs over haar achtergrond, werk en hoe First Finance helpt om de levens van mensen te verbeteren.

Kun je iets vertellen over je achtergrond?

Mijn eerste baan na mijn afstuderen was in auditing. Ik was toen werkzaam bij een liefdadigheidsorganisatie genaamd World Vision Cambodia. Ik heb daar alle operationele activiteiten van de organisatie mee gekregen, en daar leerde ik voor het eerst over microfinanciering. In 2007 ging ik werken bij Vision Fund, de tak van World Vision die zich bezig houdt met microfinanciering. Daarna ben ik bij een mobiel bankbedrijf in Australië gaan werken. Met het opzetten van een bedrijf voor mobiele overschrijvingen wilden zij iets doen voor mensen met lage inkomens. Dat vond ik destijds erg interessant. In 2011 stapte ik over naar First Finance, eerst als CFO, daarna werd ik benoemd tot CEO in 2014.

First Finance verstrekt leningen voor huisvesting en woningverbetering. Waarom is dit zo cruciaal in Cambodja?

De oprichters van First Finance begonnen in 2006 met het verstrekken van kredieten voor woningen aan jonge werknemers, zodat ook zij toegang kregen tot betaalbare huizen. Deze jonge mensen kwamen niet in aanmerking voor een microkrediet, maar werden ook over het hoofd gezien door commerciële banken. Banken richtten zich meer op de hogere middenklasse, omdat zij werden gezien als een lager risico. De zogenoemde microhypotheken zijn getest bij een groep mensen met een lager tot gemiddeld inkomen en het concept bleek een succes!  

Kun je een voorbeeld geven van hoe je een bepaalde klant hebt geholpen?

Er zijn zo veel inspirerende verhalen te vertellen, zoals het verhaal van een moeder en dochter. Ze hadden een eigen huis, maar omdat de regering een weg wilde verlengen werd hun land afgenomen. Normaal gesproken is een nieuwe weg natuurlijk een positieve ontwikkeling voor de gemeenschap, maar deze vrouwen waren erg ongelukkig want hun land werd ingenomen. Er was nog maar één meter over van het land dat ze hadden. Dat is niet genoeg om een ​​nieuw huis op te bouwen.

De dochter had een winkel op de markt, waar ze First Finance leerde kennen. Op basis van alle informatie die we ontvingen hebben we de lening goedgekeurd. Met de eerste lening heeft ze grond gekocht. Nadat ze een paar termijnen had afbetaald kreeg ze een nieuwe lening om een ​​huis te bouwen. Toen de dochter eindelijk met haar moeder naar het nieuwe huis kon verhuizen, zei ze iets tegen me dat ik nooit zal vergeten: “Bedankt, door First Finance heb ik nu weer een thuis.” Het was echt ontroerend. Een huis betekent alles voor een gezin. Dat wij gezinnen weer een thuis kunnen geven is enorm positief en motiverend.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor jullie?

Hypotheekbezit is over het algemeen voor de langere termijn. Een huis kopen is voor iedereen een grote beslissing. De gemiddelde looptijd van de leningen van onze klanten is 10 jaar. De leningen die First Finance afneemt van onze eigen geldschieters zijn gemiddeld voor vijf jaar. Daar zijn we blij mee, want een typische microfinancieringsinstelling kan vaak een lening krijgen voor slechts drie jaar. Maar we krijgen niet dezelfde leen-periode als we aan onze klant verstrekken. Er is een gat van vijf jaar.

Een andere uitdaging is dat we de énige microfinancieringsinstelling zijn die hypotheken verstrekt. Er zijn minder mensen om mee te overleggen en van te leren. We kunnen het wiel niet altijd opnieuw uitvinden. We moeten met andere kunnen delen, vooral de ‘best practices’. We vragen onszelf altijd af, is dit het juiste om te doen? Zou het beter kunnen, kunnen we dingen anders doen? Er zijn mensen die zich afvragen ​​waarom we ons alleen beperken tot hypotheken. Als we diversifiëren kunnen we misschien een beter rendement genereren. Maar met onze microhypotheken kunnen we een verschil maken. En daar gaat het om. Dus misschien groeien we niet zo snel als anderen of hebben we hetzelfde rendement als zij hebben, maar we doen dit vanwege de sociale impact. En dat is wat onze medewerkers motiveert.

Hoge schulden zijn de afgelopen jaren een probleem geweest in Cambodja. Zijn er specifieke maatregelen die jullie nemen om dit probleem aan te pakken?

Er is een vereniging van alle belangrijke Cambodjaanse microfinancieringsspelers die met initiatieven en regelgeving komt. In het verleden was er geen wettelijke limiet voor het aantal leningen. Mensen konden lenen bij vijf verschillende instellingen. Zorgen over te hoge schulden bracht de vereniging ertoe om een ​​limiet te stellen: individuele klanten mogen nu geen lening afsluiten bij meer dan twee verschillende financiële instellingen. Voor groepsleningen (doorgaans kleinere leningen) is het maximale aantal drie.

Als een klant financiële problemen op de korte termijn heeft, zoals een familielid dat ziek wordt of een daling van het inkomen door weersveranderingen, wordt met First Finance een oplossing voor de korte termijn gevonden. We werken dan samen met de klant om hun situatie te verbeteren. Financiële problemen op de lange termijn vereisen nauw overleg met de klant en passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de klant uiteindelijk de financiële draagkracht heeft om de lening terug te betalen.

Over de hele wereld is er een algemeen gebrek aan vrouwen op leidinggevende posities. Hoe is dat in Cambodja?

Het is een soortgelijk verhaal hier. Tot op zekere hoogte is het nog erger. We hebben ongeveer 70 microfinancieringsinstellingen in Cambodja en 35 commerciële banken. Maar het aantal vrouwelijke CEO's is zeer beperkt. In de microfinancieringssector zijn er een aantal familiebedrijven, waar het vaak de vrouw is die het bedrijf beheert. Dus daar zijn meer vrouwelijke CEO's. Maar we zijn opgegroeid in een cultuur waar de vrouw voor het gezin zorgt. Dus de zorg voor de kinderen en het gezin is de verantwoordelijkheid van de vrouw. Tegelijkertijd is het de man die de beslissingen neemt. Desondanks beginnen we meer evenwicht in de samenleving te zien. Meer vrouwen gaan naar school en gaan bijvoorbeeld naar het hoger onderwijs.

Hoe is het voor jou als CEO van First Finance? Was het moeilijk om deze positie te bereiken?

Toen ik deze positie kreeg, zeiden mensen dat mijn leven zou veranderen. Zeggen dat je een goede balans tussen werk en privé wilt is makkelijk, maar in de praktijk is het heel moeilijk. Mijn man is erg begripvol. Hij werkt ook fulltime, dus we hebben minder tijd met de kinderen. We delen de verantwoordelijkheden binnen het huis. In het weekend probeer ik mijn tijd aan mijn gezin te wijden en tijd met mijn kinderen door te brengen. Ik begrijp ook dat mijn mannelijke collega's voor dezelfde uitdagingen staan om de balans tussen werk en gezin te vinden. Dus op dit punt zou ik zeggen dat deze vraag niet zozeer over geslacht gaat. Zakelijk wordt ik als vrouwelijke CEO geaccepteerd.  Misschien omdat we meer buitenlandse investeerders hebben. In Cambodja verandert dit ook steeds meer. Er zijn steeds meer vrouwen in hogere functies.

Op welke manier heeft Oikocredit jullie kunnen ondersteunen bij uitdagingen waarmee First Finance wordt geconfronteerd?

Oikocredit verstrekt niet alleen financiering, maar investeert in trainingen voor zijn partners. Sinds 2015 biedt Oikocredit ons bijvoorbeeld trainingen voor risicobeheer, waaronder financieel risicobeheer, kredietrisicobeheer en rampenrisicobeheersing. We hebben beperkte middelen, dus deze niet-financiële ondersteuning die we van Oikocredit ontvangen, is erg belangrijk. Ook bij First Finance willen we het voordeel van onze expertise doorgeven en onze eigen klanten goed advies geven. We gaan verder dan het bieden van een financiële service. We gebruiken de term ‘housing solution partner’. We willen een adviseur voor de klant zijn, zodat ze ons kunnen raadplegen en op ons kunnen vertrouwen.

Bovendien kan Oikocredit ons helpen om in contact te komen met de juiste persoon of organisatie. Zodat we kunnen leren van elkaars uitdagingen, ervaringen en best practices.

Is er een specifieke reden dat jullie hebben besloten om met Oikocredit te werken?

We zijn bij Oikocredit vanwege de focus op sociale prestaties. We zien hoe ze met ons omgaan, beoordelingen, monitoring en rapportage uitvoeren. Al deze dingen laten zien waar ze om geven. De vragen die Oikocredit een organisatie stelt, laten zien waar ze naar op zoek zijn. En dat is de reden dat we de relatie willen voortzetten. We zijn trots om deel uit te maken van Oikocredit, omdat ze de dingen die ze beweren te doen ook echt doen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht