Nieuws

Overeind blijven na mislukte oogst of dalende marktprijzen

Overeind blijven na mislukte oogst of dalende marktprijzen

artikel.png06 juli 2019

Wereldwijd heeft Oikocredit bijna 700 partners. Soms ondervindt een microfinancieringsinstelling of boerencoöperatie problemen, waardoor ze niet in staat zijn om hun lening aan Oikocredit terug te betalen. Hoe gaan we daar als Oikocredit mee om?Oorzaken

Politieke instabiliteit, sterk dalende marktprijzen, natuurrampen of economische crises – het zijn voorbeelden van externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat een bedrijf in de problemen komt. Voor Oikocredits partners zijn dit reële gevaren die op de loer liggen. In veel landen in onze werkgebieden Latijns-Amerika, Afrika en Azië zijn de omstandigheden voor ondernemers een stuk moeilijker dan wij in Nederland gewend zijn. Maar ook binnen organisaties, het management of juist bij de leden van een coöperatie zelf kunnen er problemen optreden die de bedrijfsresultaten dusdanig onder druk zetten, dat ook de financiële afspraken met Oikocredit niet kunnen worden nageleefd.

Relaties opbouwen

Oikocredit bouwt aan stabiele en langdurige relaties met de partnerorganisaties waarin ze investeert. Al bij de selectie van onze partners kijken we uiterst zorgvuldig naar zaken als managementvaardigheden van de leiding, een gezonde focus op bedrijfsresultaat en benodigde training of technische ondersteuning van onze kant. Ons partnerschap is erop gericht om zoveel mogelijk impact te hebben. Dus ook problemen die ervoor kunnen zorgen dat een partner zijn lening niet terug kan betalen, proberen we altijd in samenwerking op te lossen.
Hoe dat werkt? Het is natuurlijk belangrijk om te achterhalen waar het is misgegaan. Op die manier kunnen we de organisatie zo goed mogelijk helpen de problemen te boven te komen – en zo ook te de betalingsachterstand weer in te lopen. Hierbij kijken we altijd wat er vanuit Oikocredit nodig is. Dit kan extra technische ondersteuning zijn of – in het zeldzame geval van bijvoorbeeld fraude – rechtsbijstand. Want in zulke zaken staat niet alleen geld op het spel, maar ook de geloofwaardigheid van Oikocredit en haar partners.

Acem en Mami uit Indonesië verbouwen zoete aardappels.


Landbouwpartner in de problemen

Eind 2017 kwam een van Oikocredits partners, een landbouwcoöperatie, in grote problemen. Niet iedereen binnen de coöperatie voldeed namelijk aan de voorwaarden die een keurmerk stelde aan de producten die de leden van de coöperatie teelden. Die producten konden dus niet verkocht worden op de biologische markt, wat leidde tot grote financiële verliezen voor de coöperatie. Als gevolg daarvan lukte het niet om op tijd aan alle betalingsverplichtingen te voldoen – inclusief het terugbetalen van de lening aan Oikocredit. Oikocredit heeft samen met de partner gezocht naar een oplossing die levensvatbaar zou zijn. Het kostte zo’n vijf maanden om alle praktische problemen binnen de coöperatie op te lossen en ook de neuzen van alle leden weer dezelfde kant op te krijgen.


Hoe is het nu met deze partner?

Nu, ruim anderhalf jaar verder, zijn alle achterstallige betalingen, ook die aan Oikocredit, afgelost. En dat niet alleen: de landbouwpartner heeft alweer een nieuwe lening lopen bij Oikocredit, van ruim 1 miljoen euro. Ze waarderen de langdurige relatie met Oikocredit, en onze steun en het vertrouwen in moeilijke tijden. Ondanks, of misschien wel dankzij, de problemen is de relatie alleen maar sterker geworden.

« Terug naar het nieuwsoverzicht