Klachtenafhandeling

Kifid_logo_met_witruimte.jpg

Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over het Oikocredit Nederland Fonds? Deze kunt u schriftelijk indienen bij de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (hierna: de Beheerder) via het adres:

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH  Utrecht

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door de Beheerder dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. U kunt een klacht indienen bij het KiFiD tot uiterlijk drie maanden nadat de Beheerder zijn definitieve standpunt aan u heeft laten weten.

Hoe legt u een klacht voor aan het KiFiD?

De Ombudsman Financiële Dienstverlening van het KiFiD bekijkt eerst of bemiddeling mogelijk is. Leidt dit niet tot oplossing van de klacht, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit kan tot uiterlijk drie maanden nadat de Ombudsman u zijn standpunt heeft laten weten of binnen drie maanden nadat de Beheerder heeft aangegeven het oordeel van de Ombudsman niet te volgen.

Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl of neem contact op via:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 0900 355 22 48 (10 cent per minuut)