Duurzame energie

Veilige bronnen van energie, die zorgen voor een enorme sociale impact en die goed is voor het milieu

Oikocredit International publiceert jaarcijfers 2022

Oikocredit International publiceert jaarcijfers 2022

Cover Annual Report 2022 Oikocredit International.pngdonderdag 13 april 2023 15:50

Oikocredit International heeft in 2022 een positief resultaat behaald, zo blijkt uit deze week verschenen jaarcijfers. Het resultaat is lager dan in 2021. Maar dat ondanks de uitdagende wereldwijde macro-economische situatie een plus is gerealiseerd, stemt de coöperatie positief over de toekomst.  

BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2022:

  • Netto geconsolideerd resultaat: € 8,5 miljoen (2021: € 15,3)
  • Totaal geconsolideerde activa: € 1.238,2 miljoen (2021: € 1.258,1 miljoen)
  • Totaal ledenkapitaal: € 1.110,7 miljoen (2021: € 1.129,0 miljoen)
  • Netto liquiditeit als % van totale activa: 23,9% (2021: 21,7%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel (NIW): € 213,95 (2021: € 213,58)
  • Ontwikkelingsfinancieringsportefeuille: € 1.007,2 miljoen (2021: € 995,9 miljoen)
  • 519 partners in 55 landen (2021: 517 partners in 55 landen)
  • 54 huidige en potentiële partners profiteren van € 0,6 miljoen aan capaciteitsopbouw (2021: 50; € 0,4 miljoen)
  • 56.300 particuliere en institutionele beleggers (2021: 58.900)
  • Voorgesteld dividendrendement: 0,5% (2021: 0,5%)

Het hele Annual Report 2022 lezen (in het Engels) 

Verbetering en groei

Na het einde van de Covid-19-beperkingen in de meeste landen, breidde Oikocredit International afgelopen jaar het contact met partners, leden en investeerders weer uit. Ondanks de wereldwijde lastige economische omstandigheden, lieten de leningen en beleggingen ter ondersteuning van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groei en verbetering in kredietkwaliteit en sociale prestaties zien. Het jaar sloot af met een positief financieel resultaat van € 8,5 miljoen.

Beleggingen: krediet en eigen vermogen

De  investeringsportefeuille van Oikocredit kende een bescheiden groei, van € 995,9 miljoen naar € 1.007,2 miljoen. Wereldwijde onzekerheid en stijgende rentetarieven weerhielden veel huidige en potentiële partners ervan om nieuwe leningen aan te gaan. In financiële inclusie, de grootste focussector, steeg de portefeuille desondanks naar € 767,9 miljoen (2021: € 761,40 miljoen). De landbouw, hard getroffen door de macro-economische context, kromp tot € 175,7 miljoen (2021: € 182,6 miljoen). In hernieuwbare energie groeide de portefeuille naar € 56,0 miljoen (2021: € 43,7 miljoen).

Regionaal werden de leningen en investeringen in Afrika negatief beïnvloed door externe factoren en teruggebracht tot € 189,2 miljoen (2021: € 204,7 miljoen). Ook de Aziatische portefeuille daalde, tot € 289,5 miljoen (2021: € 307,3 miljoen), ondanks een stevige groei van de Indiase dochteronderneming Maanaveeya.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de grootste regionale portefeuille van Oikocredit, steeg tot € 483,4 miljoen (2021: € 454,9 miljoen). De totale kredietverlening in 2022 bedroeg € 862,4 miljoen (exclusief voorzieningen voor verliezen op leningen); het eigen vermogen € 144,8 miljoen (exclusief bijzondere waardeverminderingen).

De kwaliteit van de portefeuille verbeterde. Portfolio at risk ofwel PAR 90 (het aantal partners met een betalingsachterstand van 90 dagen) daalde naar 3,8% (2021: 5,5%). Daar staat tegenover dat voor enkele partners de effecten van de Covid-19-pandemie langdurig en problematisch waren. Met deze partners en andere kredietverstrekkers is gewerkt aan oplossingen die relatief grote afschrijvingen met zich meebrachten.

Positieve verandering

De missie van Oikocredit is het bevorderen van positieve verandering voor mensen met een laag inkomen. Dat gebeurt in samenwerking met partners, waarbij Oikocredit zich steeds meer richt op strategie en duurzame impact. Afgelopen jaar begonnen de innovatieve projecten van Oikocredit in huisvesting, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen en infrastructuur verder vorm te krijgen. Deze projecten zijn bedoeld om de veerkracht in gemeenschappen te vergroten.

Om de effecten te monitoren onderzoekt Oikocredit International hoe eindklanten de verandering in hun leven ervaren. In 2022 werd in zeven talen onderzoek gedaan onder 19 financiële inclusiepartners in 12 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Bijna 16.500 klanten namen deel, waarvan de meerderheid aangaf dat de partners van Oikocredit een positieve invloed hebben op hun welzijn.

Partners

In 2022 heeft Oikocredit € 0,6 miljoen uitgegeven aan 30 initiatieven voor capaciteitsopbouw, ter ondersteuning van 54 huidige en toekomstige partners (2021: € 0,4 miljoen, 21 initiatieven, 50 huidige/toekomstige partners). Donoren droegen € 0,5 miljoen bij aan de middelen, die voornamelijk werden toegewezen aan landbouw, financiële inclusie, werk in Afrika en multiregionale initiatieven.

Kapitaalverhoging

Door voorzichtige beleggers in reactie op de wereldwijde economische ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving die de kapitaalinstroom in Duitsland beïnvloeden, daalde het totale ledenkapitaal van Oikocredit naar € 1.110,7 miljoen (2021: € 1.129,0 miljoen). Eind 2022 is gestart met de voorbereidingen op een nieuw investeringsmodel in Duitsland. Dit model moet de transparantie vergroten en investeren in de coöperatie eenvoudiger en efficiënter maken. De eerste voorbereidingen dienen om het nieuwe model voor beleggers in Duitsland te introduceren en vervolgens stapsgewijs in andere landen.

Vooruitblik: Voorop in verantwoord beleggen

In 2022 heeft Oikocredit International de organisatie versterkt op het gebied van strategie, bestuur, operationeel leiderschap en personeel. Het doel van de coöperatie is onveranderd om armoede, ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering te helpen verkleinen en de veerkracht van gemeenschappen te vergroten. Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit: "In 2022 bracht Oikocredit het voorbereidende werk van meerdere jaren tot bloei. Dat stelt ons in staat om een robuuster en veerkrachtiger collectief antwoord te bieden op wereldwijde uitdagingen. Ik heb vertrouwen in het vermogen van onze coöperatie om voorop te blijven lopen op het gebied van verantwoord beleggen en om de verandering teweeg te brengen die de wereld zo dringend nodig heeft.”

Meer informatie is beschikbaar in het (Engelstalige) Oikocredit Jaarverslag 2022.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Annual Report 20228,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug