Duurzame energie

Veilige bronnen van energie, die zorgen voor een enorme sociale impact en die goed is voor het milieu

Investeren met impact in West-Afrika

Investeren met impact in West-Afrika

Yves Komaclo.jpgvrijdag 06 mei 2022 09:56

Onze collega’s uit de Verenigde Staten en Canada hebben Yves Komaclo, Oikocredits investeringsmanager in West-Afrika, geïnterviewd over zijn werk voor Oikocredit. Yves is verantwoordelijk voor investeringen in inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie.

Wat inspireerde u om voor Oikocredit te werken?  

Toen ik hoorde over Oikocredits missie en haar werk in West-Afrikaanse landen, van Senegal tot Nigeria, wilde ik daar graag deel van uit maken. Oikocredit is een wereldwijde impact-investeerder met een krachtige en collectieve inzet. Ondertussen werk ik hier nu al 12 jaar. En ik ben trots om te werken voor een organisatie die een passie heeft voor het helpen van mensen en gemeenschappen met een laag inkomen. Door het werk van Oikocredit, en de impact die zij heeft, op deze mensen en gemeenschappen, ben ik hier zoveel jaar gebleven. 

Interview Yves Komaclo

In welke landen in West-Afrika is Oikocredit actief? 

Onze partners zijn verspreid over de hele regio, waar we al sinds 1994 actief zijn. De landen waar onze partners zitten zijn Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Mali, Niger, Nigeria en Senegal. De naam Oikocredit is goed bekend in deze regio, met name op het gebied van landbouw en microfinanciering.  

Welke investeringen doet Oikocredit in West-Afrika? 

In West-Afrika investeren we momenteel in inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie om mensen met een laag inkomen te helpen een beter bestaan op te bouwen. Op het gebied van inclusieve financiering ondersteunt Oikocredit microfinancieringsinstellingen die leningen verstrekken aan kleine tot middelgrote ondernemingen. 

In de sector duurzame energie investeert Oikocredit in off-grid zonne-energie voor huishoudens met een laag inkomen. Dit doen ze op basis van pay-as-you-go. Met het pay-as-you-go principe betalen mensen alleen voor de tijd die zij stroom gebruiken via hun mobiele telefoon. Zonne-energie heeft enorme ontwikkelingsvoordelen in Afrika, met name de lokale minigrids die geschikt zijn voor op het platteland. Een minigrid is een zonnepanelenveld dat genoeg duurzame energie opwekt voor een heel dorp.   

Oikocredit investeert ook veel in landbouw, om armoede in West-Afrika op een duurzame manier te kunnen aanpakken. Zo investeren we in biologisch- en fair trade gecertificeerde koffie- en cacaoteelt (cacao is vooral belangrijk in Ivoorkust en Ghana). We helpen daar kleine boeren om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen. Daarnaast investeren we ook in gewassen waar vrouwen meehelpen met de productie, zoals maïs, rijstteelt en cashewnoten. Het is essentieel om vrouwen hierbij te betrekken, aangezien dit zorgt voor een extra inkomen voor huishoudens en om vrouwen aan te moedigen deel te nemen in de gemeenschap.  

Met Oikocredits nieuwe strategie voor 2022-2026 zullen we ook meer gaan focussen op onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, water en hygiëne. In West-Afrika zullen we vooral prioriteit geven aan sociale huisvesting en goedkoop onderwijs, want dit zijn de belangrijkste behoeften in onze regio.  

Hoe helpt Oikocredit om meer gendergelijkheid te creëren en kinderarbeid tegen te gaan in West-Afrika? 

De kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen is een reëel en ernstig probleem in West-Afrika. Oikocredit neemt deze problemen zeer serieus en neemt het mee in haar beleidsontwikkeling en investeringsbeslissingen. Aandacht voor vrouwen en gendergelijkheid heeft altijd centraal gestaan in onze investeringscriteria. We investeren dus vooral in microfinancieringsinstellingen die zich richten op vrouwen die vaak geen toegang hebben tot een bank. Toegang tot financiering (krediet, spaargeld, etc.) is een cruciale stap voor de empowerment van vrouwen.  

Naast microfinanciering focussen we op de productie van gewassen waar veel vrouwen bij betrokken zijn, zoals de verwerking van cashewnoten. Het is belangrijk om de deelname van vrouwen aan bijvoorbeeld de productie van gewassen te vergroten. Niet alleen zodat vrouwen ook een bijdrage kunnen leven aan het gezinsinkomen, maar ook om hun afhankelijkheid van mannen te verminderen.  

We proberen vooral samen te werken met gecertificeerde coöperaties die beleid en faciliteiten voor gendergelijkheid implementeren en een groot aantal vrouwelijke medewerkers hebben. We verminderen op deze manier ook het risico om cacaoproducenten te financieren die gebruik maken van kinderarbeid. We volgen de audits voor de certificatie op de voet en gaan zelf ook regelmatig langs bij bedrijven om toezicht te houden.  

Is er een partner in de regio die er voor u uitspringt? 

Er zijn veel partnerorganisaties die geweldig werk doen in West-Afrika. Op het gebied van gendergelijkheid en kinderarbeid is er een partner die er uitspringt en dat is Entreprise Coopérative Kimbe (Ecookim).  

Ecookim een coöperatie voor cacao- en cashewnotenboeren in Ivoorkust, die een aanzienlijk deel van de certificeringspremies opnieuw investeert in de gemeenschappen van kleine boeren. Hierdoor heeft Ecookim scholen kunnen bouwen, zijn er leengroepen opgericht speciaal voor vrouwen en zijn er activiteiten voor jongeren en vrouwen georganiseerd om inkomsten te genereren. De coöperatie geeft Fairtrade- en UTZ-certificeringen en de leden hebben toegang tot technische ondersteuning, capaciteitsopbouwprojecten, trainingen en financiering voorafgaand aan de aankoop van zaden voor nieuwe gewassen.  

Bij Oikocredit zijn we er trots op dat we organisaties als deze ondersteunen. We kijken ernaar uit om ons werk verder uit te breiden om zo een grotere sociale impact te hebben op het leven van mensen met een laag inkomen in West-Afrika. 

« Terug