Jacobine Geel interviewt Oikocredit belegger Alexander Rinnooy Kan

“Oikocredit als stabiel punt in mijn hectische leven”

Sinds eind jaren ’90 is oud-SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan als belegger betrokken bij Oikocredit. In gesprek met Oikocredit Nederland voorzitter Jacobine Geel licht hij zijn betrokkenheid toe.

Alexander Rinnooy Kan is een druk bezet man. Naast zijn hoogleraarschap aan de UvA is de prominente D66’er bestuurlijk al jaren zeer actief. Recent nog trad hij toe tot de Eerste Kamer. Toch maakt hij graag tijd vrij voor Oikocredit. In zijn werkkamer in het historische Maagdenhuis in Amsterdam vertelt hij waarom. “Oikocredit zegt dat je geen vis moet geven, zelfs geen hengel, maar dat je geld beschikbaar moet stellen om een hengel te kopen. Dat spreekt mij aan.”

Oikocredit bestaat veertig jaar. Sinds wanneer bent u betrokken bij onze organisatie?
“Sinds eind jaren ’90. Ik zat toen in de Raad van Bestuur van ING. Gert van Maanen, toenmalig directeur van Oikocredit, bezocht destijds het ING-bestuur. Hij vroeg ons welke argumenten we hadden om níet mee te doen met Oikocredit. Geen geld weggeven, maar beleggen in een goed doel. Heel duurzaam. ‘Waarom niet eigenlijk,’ dacht ik.”

Access to finance

Wat sprak u destijds aan?
“Het idee dat je geen geld weggeeft, maar investeert in mensen, in ondernemerschap. ‘Access to finance’, heet dat tegenwoordig. Noem het alfabetisering op economisch vlak. Een methode die vrijheid schenkt aan de lenende partij en eigenaarschap stimuleert. Daarom is deze aanpak heel duurzaam.”

Welke ontwikkelingen ziet u?
“Inmiddels heeft het duurzame beleggen een enorme vlucht genomen, maar toen was het nog heel uniek wat Oikocredit doet. Nu zie je naast armoedebestrijding ook thema’s als bijvoorbeeld duurzame energie terugkomen in de beleggingsportefeuilles. Dat vind ik een goede ontwikkeling en ik ben blij dat Oikocredit daarin ook een belangrijke partij is.”

Oikocredit investeert in Thrive Solar Energy

Dus u blijft verbonden aan Oikocredit?

“Ik ben al meer dan vijftien jaar betrokken bij Oikocredit en ik heb er nog steeds geen spijt van. Oikocredit is als zodanig een stabiel punt in de hectiek die mij omgeeft. Dat zal zo blijven.”

Wereldwijd netwerk van mensen

Laat u zich ook informeren over uw belegging in Oikocredit?
“Ik volg Oikocredit via de informatie die naar mij toekomt. Zo lees ik bijvoorbeeld geregeld in OikoVisie over wat Oikocredit allemaal doet. Dat is haar kracht! Oikocredit is een wereldwijde beweging van mensen die investeren en ondernemen. Oikocredit focust zich op het microniveau, maar in gezamenlijkheid geeft ze een stem aan dat niveau. Zo kan ze ook namens die enkelingen naar voren treden waar dat nodig is.”

Oikocredit is opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken, haar roots liggen in de kerk. Wat betekent dit voor u?
“Ik ben niet kerkelijk of gelovig. Dat Oikocredit voortkomt uit de kerken heb ik lange tijd zelfs niet geweten. Het heeft geen invloed gehad op mijn besluit om te gaan beleggen via Oikocredit. Ik vind het goed wat Oikocredit doet en hoe zij doet wat ze doet. Daarom ben ik betrokken. Op waardenniveau ontmoeten we elkaar, zou je kunnen zeggen. Ik begrijp dat Oikocredit zich nu ook meer richt op groepen buiten de kerk. Dat juich ik toe.”

Toekomst Oikocredit

Hoe kan Oikocredit nieuwe groepen betrekken?
“Richt je op jongeren. Zij zijn erg betrokken bij maatschappelijke thema’s. Het doel van Oikocredit spreekt hen dan ook aan. Mijn dochter wilde op een gegeven moment kiezen voor duurzaam en bracht van de ene op de andere dag al haar bankzaken onder bij een duurzame bank. Dat soort mensen vormt de toekomst van Oikocredit.”