Impact maken in de wereld?

Zet uw geld eerlijk aan het werk! Want ook u kunt bijdragen aan een beter leven van miljoenen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Gewoon door uw geld te laten werken, in plaats van stil te staan.

Investeer in mensen

Maak impact met uw geld

Oikocredit investeert in microkrediet, landbouw en duurzame energie. Zodat mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië zélf aan hun toekomst kunnen bouwen.

Meer over impact maken

U kunt meedoen door te beleggen

U kunt al beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds vanaf 200 euro inleg of 10 euro per maand. Let op: loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Starten met beleggen

SOCIAAL ÉN FINANCIEEL RENDEMENT

Dividend op uw belegging is mooi, maar voor de meeste beleggers telt vooral het sociale rendement. Het geeft een goed gevoel om ondernemende mensen een kans te bieden.

Meer over het rendement

Waarom beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds

Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot passende financiële middelen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben tot leningen.

De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen.

Sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds in 2002 heeft nooit een belegger ook maar iets van het ingelegde kapitaal verloren. 

Lees verhalen van trotse microkredietondernemers

Waarom Oikocredit

 • Een eerlijk financieel rendement

 • Een prachtig sociaal rendement

 • U kunt uw geld kosteloos opnemen

 • U doet al mee vanaf 200 euro inleg of 10 euro per maand

 • Nog nooit heeft een belegger iets van zijn inleg verloren

Laatste nieuws

Inlegvel voor het prospectus van Oikocredit Nederland Fonds

Er zijn enkele wijzigingen in het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het prospectus worden opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt, dient het inlegvel in samenhang met het huidige prospectus (gedateerd mei 2020) te worden gelezen. lees verder

Oikocredit en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

FOUR-IN-100.jpg Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en moet zich daarom houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Lees hier waarom dat belangrijk is en wat dit voor u betekent. lees verder

Meestgestelde vragen

 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan meer dan 600 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 60 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoe kan het dat er in 45 jaar nog nooit een euro aan beleggingsgeld verloren is gegaan?

  We hebben een grote portefeuille, verspreid over meer dan 600 partners in meer dan 60 landen. Er is natuurlijk wel eens een partner die problemen heeft met het terugbetalen van een lening. Maar de risico’s zijn verspreid en de portefeuille is groot.

  Meer vragen & antwoorden lezen
 • Hoeveel dividend krijg ik?

  Op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt u een rendement in de vorm van een interim-dividend. Het bruto-dividend wordt jaarlijks bepaald op basis van het financiële resultaat van de internationale coöperatie Oikocredit International over het afgelopen jaar.

  De hoogte van het bruto-dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. In de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International op 11 juni 2020 is het dividend 2019 op 0%. Dit vanwege de coronacrisis die sinds enkele maanden de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch heeft veranderd. Gezien de duur van de coronacrisis en de onzekerheid die hierbij komt kijken, is de directie van Oikocedit van mening dat het niet uitkeren van dividend over 2019 in het belang is van de coöperatie en haar leden.

  Op het bruto-dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt normaal gesproken beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Nu het bruto-dividend over 2019 uitkomt op 0%, zal het Oikocredit Nederland Fonds eenmalig geen beheervergoeding in rekening brengen bij haar beleggers, wat maakt dat u netto 0% dividend ontvangt in plaats van -0,45% (0% dividend min 0,45% beheervergoeding, wat het geval zou zijn als we de beheervergoeding wel in rekening zouden brengen). 

  Meer vragen & antwoorden lezen
Meer vragen & antwoorden lezen
 • Steun mensen zoals Juana uit El Salvador

 • Steun mensen zoals Efrance uit Oeganda

 • Steun mensen zoals Maria uit Ecuador

 • Steun mensen zoals Caleb uit Oeganda

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4