Doorgeven gegevens UBO's

Het Oikocredit Nederland Fonds is wettelijk verplicht om de UBO's van beleggende organisaties te identificeren.

Meer informatie over het vaststellen van de UBO's voor uw organisatie vindt u bij veelgestelde vragen op onze website.

Verzoek doorgeven gegevens UBOs

Gegevens organisatie
Het relatienummer kunt u vinden in de brief of e-mail die u van ons hebt ontvangen.
E-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) UBO('s)
Uw organisatie heeft tenminste één UBO van wie het e-mailadres doorgegeven moet worden.
Het is ook mogelijk om het organisatie-mailadres te gebruiken, als we daarop de UBO(s) bereiken.
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat