Doorgeven gegevens UBO's

Het Oikocredit Nederland Fonds is wettelijk verplicht om de UBO's van beleggende organisaties te identificeren.

Meer informatie over het vaststellen van de UBO's voor uw organisatie vindt u bij veelgestelde vragen op onze website.

Verzoek doorgeven gegevens UBOs

Gegevens organisatie
Het relatienummer kunt u vinden in de brief of e-mail die u van ons hebt ontvangen.
Voor de identificatie is het verplicht een bankrekeningafschrift met het IBAN bankrekeningnummer van de organisatie én de naam van de organisatie op te sturen
Dit vakje moet aangevinkt zijn om verder te gaan!
E-mailadres(sen) UBO('s)
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat