Doorgeven gegevens UBO's

Het Oikocredit Nederland Fonds is wettelijk verplicht om de UBO's van beleggende organisaties te identificeren.

Meer informatie over het vaststellen van de UBO's voor uw organisatie vindt u bij veelgestelde vragen op onze website.

Verzoek doorgeven gegevens UBOs

Gegevens organisatie
Het relatienummer kunt u vinden in de brief of e-mail die u van ons hebt ontvangen.
E-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) UBO('s)
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat
Zoals in het paspoort vermeld staat