Copyright

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief copyrights en andere intellectuele rechten, het eigendom van de Vereniging en beschermd door copyright in overeenstemming met internationale conventies.

Ten aanzien van Oikocredit Nederland Fonds:

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website en het daarop geplaatste materiaal, waaronder de teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, software en andere materialen op deze site berusten bij de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds of haar licentiegevers. Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder van Oikocredit Nederland Fonds uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privé kopie voor niet-commercieel eigen gebruik.