Maak Impact met uw geld

Oikocredit is al meer dan 40 jaar succesvol met microkrediet in ontwikkelingslanden. Beleg nu ook en krijg een eerlijk financieel rendement en een prachtig sociaal rendement. Maak hier eenvoudig uw persoonlijke account aan.

Account aanmaken Investeer in mensen

Maak uw account aan en start met impact maken

Om in te kunnen loggen is een gebruikersnaam noodzakelijk
Alleen wachtwoorden die minimaal "Sterk" zijn, worden geaccepteerd
Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.

Beleggen

Beleggen doet u via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds in Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dividend

Jaarlijks keert het Oikocredit Nederland Fonds rond 1 juli een interim-dividend uit. Dat interim-dividend is gebaseerd op het bruto-dividend dat de coöperatie Oikocredit International jaarlijks vaststelt op basis van het financiële resultaat van over het afgelopen jaar. Oikocredit heeft over 2018 een bruto-dividend vastgesteld van 1%.

De hoogte van het dividend wordt altijd definitief vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International, in juni. Op het dividend dat het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit International ontvangt, wordt beheervergoeding ingehouden. Deze is in de afgelopen jaren steeds 0,45% geweest. Dit bepaalt het interim-dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. In de regel wordt naast het interim-dividend geen slotdividend uitgekeerd.

Risico's

Beleggen betekent dat er een kans is dat u uw ingelegde geld kwijtraakt. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog geen enkele belegger iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde geld verloren. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds zijn risico’s verbonden. Het voornaamste risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de belangrijkste risico’s:

Projectenrisico

Dit risico verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen.

Landenrisico

Economische en politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor een partnerorganisatie om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om dit risico te verminderen, is Oikocredits portefeuille gespreid over vele regio's en landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico lopen. Dalende wisselkoersen van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, of lokale valuta ten opzichte van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten en daarmee op het uit te keren dividend, de intrinsieke waarde en prijs van de aandelen. Oikocredit heeft een speciaal fonds dat een deel van deze valutarisico’s opvangt.

Meer informatie over risico’s vindt u in ons prospectus in het hoofdstuk Risicoprofiel. U kunt het prospectus, evenals de Essentiële Beleggersinformatie hier gratis downloaden. Overige financiële informatie vindt u bij downloads Oikocredit Nederland Fonds

Download het prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Download de Essentiële Beleggersinformatie

Ook organisaties kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Om in te schrijven kunnen zij het inschrijfformulier downloaden:

Inschrijfformulier organisaties en ondernemers